Міністерство охорони здоров’я України

Cпівробітництво між Міністерством охорони здоров’я України та Національним агентством з акредитації України

17 лютого 2014 року була підписана Угода про співробітництво у сфері акредитації між Міністерством охорони здоров’я України та Національним агентством з акредитації України.

Спільна робота НААУ та МОЗ України буде сприяти реалізації державної політики України у сфері оцінки відповідності та акредитації у системі охорони здоров’я, функції якої покладено на МОЗ України, проведенню спільної роботи щодо гармонізації та приведення у відповідність з міжнародними зобов’язаннями України питань оцінки відповідності та акредитації, підвищенню ефективності діяльності та посилення контролю у сфері оцінки відповідності та акредитації

Взаємодія НААУ та Міністерства охорони здоров’я України буде спрямована на удосконалення законодавчої та нормативної бази у сфері оцінки відповідності та акредитації у системі охорони здоров’я, координацію роботи з нагляду за дотриманням положень законодавства та діючих нормативних документів та положень міжнародних угод у сфері оцінки відповідності та акредитації у системі охорони здоров’я, координацію роботи з нагляду за органами з оцінки відповідності у системі охорони здоров’я, обмін інформацією та науково-методичними матеріалами у сфері оцінки відповідності та акредитації у системі охорони здоров’я.

Підписана Угода дала початок розробленню концепції та механізму впровадження акредитації органів з оцінки відповідності в сфері повноважень МОЗ України.

Угода про співробітництво у сфері акредитації