Держлікслужба України

Співробітництво між Державною службою України з лікарських засобів та Національним агентством з акредитації України

28 листопада у Департаменті технічного регулювання Мінекономрозвитку України була підписана Угода про співробітництво між Державною службою України з лікарських засобів та Національним агентством з акредитації України.

Спільна робота НААУ та Держлікслужби України буде сприяти підвищенню довіри до лабораторій з контролю якості лікарських засобів та безпечності медичних виробів. Також співробітництво сприятиме реалізації державної політики України у сфері технічного регулювання, функції якої покладено на Держлікслужбу України, проведенню спільної роботи щодо гармонізації та приведення у відповідність з міжнародними зобов’язаннями України питань оцінки відповідності та акредитації, підвищенню ефективності діяльності та посилення контролю у сфері оцінки відповідності та акредитації. Дана співпраця дозволить підготувати персонал випробувальних лабораторій до роботи вже в статусі акредитованих.

Взаємодія НААУ та Державної служби України з лікарських засобів буде спрямована на удосконалення законодавства у сфері технічного регулювання, що належить до компетенції Держлікслужби України, ринкового нагляду та акредитації; координацію роботи з контролю за дотриманням положень законодавства у сфері оцінки відповідності та акредитації, обмін інформацією та науково – методичними матеріалами у сфері оцінки відповідності та акредитації.

НААУ було створено новий структурний підрозділ – відділ з акредитації клініко-медичних лабораторій та органів сертифікації медичних виробів. Для роботи у цьому відділі ретельно підбираються висококваліфіковані спеціалісти, які мають досвід роботи у медичній галузі.

Також ведеться активна робота з національними органами з акредитації інших країн щодо налагодження співпраці у цьому напрямку та підготовку фахівців з акредитації та сертифікації у медичній сфері. Можливість навчання персоналу для оцінки клініко-медичних лабораторій вже погодилися надати Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Латвія, Литва та Естонія. А також свою дієву підтримку у цій роботі пообіцяли Голова Європейської кооперації з акредитації пан Томас Факлам та Голова представництва Європейського Союзу в Україні пан Ян Томбінські.

Підписана Угода дала початок розробленню концепції та механізму впровадження акредитації органів з оцінки відповідності в сфері повноважень Держлікслужби України.

УГОДА про співробітництво у сфері акредитації органів з оцінки відповідності між Державною службою України з лікарських засобів та Національним агентством з акредитації України