Політика НААУ щодо використання національного знаку акредитації

ЗД-15.00.03:ред. 02

(Схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 25 липня 2016 року)

1. Будь-який орган з оцінки відповідності (далі – ООВ), акредитований НААУ, з метою ідентифікації свого статусу акредитованого ООВ має право використовувати національний знак акредитації.

Під час використання національного знаку акредитації ООВ повинен дотримуватись вимог “Правил застосування національного знаку акредитації” (наказ Мінекономіки від 21.11.2002 р. № 339, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.11.2002 за № 924/7212) та інструкції НААУ “Порядок використання національного знаку акредитації” (ІН-15.08.02).

2. У разі неправомірного використання національного знаку акредитації, НААУ вживатиме відповідних заходів згідно з чинним законодавством та Угодами з ООВ.

3. Строк дії політики не обмежується.

4. Перегляд політики – у разі потреби.