Політика НААУ щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду та позачергової оцінки за діяльністю акредитованих НААУ органів з оцінки відповідності

ЗД-08.00.16: ред.07 

(Схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 25 липня 2016 року)

1.  В період дії атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності (далі – ООВ) НААУ виконує планові оцінки на місці з метою проведення моніторингу шляхом здійснення нагляду за ООВ один раз на рік (через кожні 12 місяців).

2.   Починаючи з 1 січня 2017 року НААУ виконує планові оцінки на місці з метою проведення моніторингу шляхом здійснення нагляду за акредитованими ООВ   наступним чином:

  • під час первинного циклу акредитації перша оцінка на місці проводиться через 9 місяців після дати початку дії атестата акредитації, друга, третя та четверта оцінки на місці – через кожні 12 місяців з моменту попередньої запланованої оцінки на місці;
  • під час другого циклу акредитації оцінка на місці проводиться через кожні 12 місяців, починаючи з дати початку дії атестата акредитації;
  • для ООВ, що протягом трьох останніх років продемонстрували сталу роботу без призупинень, а також за умови виконання ‎заходів, передбачених Програмою наглядання та наступного оцінювання, та дотримання термінів проведення чергових наглядів відповідно до графіків їх проведення, під час третього та наступних циклів акредитації перша оцінка на місці проводиться через 12 місяців після дати початку дії атестата акредитації, друга та третя оцінки на місці – через 16 місяців з моменту попередньої запланованої оцінки на місці;
  • для ООВ, чия діяльність протягом трьох останніх років призупинялась або здійснювалась з грубими порушеннями вимог акредитації та чинного законодавства в області акредитації, під час третього та наступних циклів акредитації оцінка на місці проводиться через кожні 12 місяців, починаючи з дати початку дії атестата акредитації.

3.   Якщо нормативні документи ЕА, обов’язкові до застосування НААУ під час проведення моніторингу, передбачають іншу періодичність його проведення, НААУ застосовує норми відповідних документів ЕА.

4.  НААУ може проводити планову оцінку на один місяць раніше або на два місяці пізніше терміну, встановленого в цій Політиці.

5.  НААУ має право проводити позачергові оцінки ООВ на місці:

  • у разі звернень до НААУ центральних органів виконавчої влади;
  • за вимогою державних контролюючих та правоохоронних органів стосовно перевірки діяльності акредитованих ООВ, щодо яких встановлено факти чи наявна інформація про вчинення грубих порушень чинного законодавства в області акредитації;
  • у разі звернень та скарг, поданих у встановлених законодавством випадках, що стосуються грубих порушень в області акредитації в діяльності ООВ, акредитованих НААУ;
  • після відновлення акредитації ООВ, зупинка якої тривала понад три календарних місяці та запроваджувалася на підставі відповідного рішення суду, центрального органу виконавчої влади (у межах його компетенції), державних контролюючих та правоохоронних органів, власника органу з оцінки відповідності.

6. Строк дії політики не обмежується.

7. Перегляд політики – у разі потреби.