Онлайн семінар «Окремі аспекти акредитації органів сертифікації у сфері органічного виробництва в Україні згідно з ISO 17065»

17 березня 2021 року в НААУ відбувся онлайн-семінар на тему: «Окремі аспекти акредитації органів сертифікації у сфері органічного виробництва в Україні згідно з ISO 17065».

В семінарі взяли участь представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства» (COA), експерти з органічного законодавства в Україні, а також штатні та позаштатні співробітники НААУ.

Під час семінару були розглянуті вимоги законодавства України в сфері органічного виробництва та питання застосування міжнародних нормативних документів, що регулюють роботу національного органу з акредитації при здійсненні робіт з акредитації органів з сертифікації органічної продукції. Домовлено про поглиблення співробітництва з фахівцями проєкту COA та Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В НААУ відбулося засідання технічного комітету з акредитації «Метрологія»

28 квітня 2021 року відбулося засідання оновленого складу Технічного комітету з акредитації «Метрологія».

До складу технічного комітету ввійшли представники органів з оцінки відповідності, випробувальних центрів і калібрувальних лабораторій, науковці та експерти у сфері метрології.

Порядок денний засідання передбачав обговорення практичних питань, пов’язаних з проведенням робіт з акредитації калібрувальних лабораторій, а також методичних та інформаційних документів щодо методики калібрувань засобів вимірювальної техніки та вимог міжнародних організацій до перевірки професійного рівня і кваліфікації.

Під час засідання йшлося також про доцільність підготовки і внесення змін до окремих документів НААУ, зокрема щодо формування сфери акредитації калібрувальних лабораторій та залучення органів з оцінки відповідності до перевірок кваліфікації.

За підсумками засідання погоджено пріоритетні завдання в роботі технічного комітету, обговорено терміни та тематику його наступних засідань.

В НААУ відбулося засідання технічного комітету з акредитації «Будівництво та будівельні матеріали»

27 квітня 2021 року в форматі відеоконференції відбулося засідання Технічного комітету з акредитації «Будівництво та будівельні матеріали» Національного агентства з акредитації України.  Засідання відбулося за участю в.о. директора НААУ Сергія Попика, що висвітлив мету створення та завдання технічного комітету. Члени технічного комітету обговорили нагальні проблеми в сфері оцінки відповідності в будівництві та напрямки діяльності комітету на найближчий період. Голова технічного комітету Безуглий А.О. запропонував скласти план роботи технічного комітету на 2021 рік та провести в найближчий час наступне засідання комітету.

В НААУ започатковано роботу технічного комітету з акредитації «Хімічна та добувна промисловість»

15 березня 2021 року в НААУ відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Хімічна та добувна промисловість», створеного відповідно до ст.8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Основними завданнями комітету буде підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу акредитації, розширення кола технічних експертів, розгляд та опрацювання спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації органів з оцінки відповідності, які провадять свою діяльність, пов’язану з хімічною та добувною промисловістю.

До складу технічного комітету увійшли представники органів з оцінки відповідності,  експерти.

Під час засідання обговорено пропозиції до плану діяльності комітету та його пріоритетних завдань, погоджено попередні терміни та тематику наступних засідань.

Участь НААУ у позачерговій Генеральній Асамблеї Європейської кооперації з акредитації

12 березня 2021 року представники НААУ взяли участь у позачерговому онлайн засіданні Генеральної Асамблеї Європейської кооперації з акредитації (EA).

Під час засідання було обговорено категорії членства національних органів з акредитації в ЕА у зв’язку з виходом Королівства Великої Британії з Європейського Союзу, а також питання, пов’язані з правом брати участь у голосуваннях та обіймати керівні посади в комітетах EA.

За підсумками дискусії прийнято резолюцію EA 2021 (47) 01 згідно якої Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Виконавчого комітету, погоджує роботу Виконавчого комітету над переглядом Статуту EA та документом EA-1/17 «Процедурні правила».

Розпочав роботу технічний комітет з акредитації «Сертифікація систем управління та персоналу»

4 березня 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Сертифікація систем управління та персоналу».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» з метою вдосконалення роботи з акредитації органів з оцінки відповідності, що здійснюють сертифікацію систем управління та персоналу.

Першочергова увага в роботі технічного комітету приділятиметься пошуку взаємоприйнятних рішень щодо врегулювання проблемних питань з акредитації ООВ, що здійснюють сертифікацію систем управління та персоналу, розширенню кола технічних експертів в сфері сертифікації систем управління та персоналу, розгляд та доопрацювання спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації органів з сертифікації систем управління та персоналу та методичних рекомендацій з питань акредитації сертифікації систем управління та сертифікації персоналу.

У ході засіданні було обговорено та затверджено план діяльності комітету, визначено його пріоритетні завдання, погоджено попередні терміни та тематику наступних засідань.

Розпочав роботу технічний комітет з акредитації «Охорона праці, промислова та пожежна безпека»

10 березня 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Охорона праці, промислова та пожежна безпека».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Основні завдання комітету – вдосконалення процесу акредитації, розширення кола відповідних технічних експертів, розгляд та доопрацювання спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації органів з оцінки відповідності, які провадять свою діяльність у сфері охорони праці, промислової та пожежної безпеки.

До складу технічного комітету увійшли представники органів з оцінки відповідності, експерти, науковці.

В ході засідання було обговорено план діяльності комітету, визначено його пріоритетні завдання, погоджено тематику наступних засідань.

Розпочав роботу технічний комітет з акредитації «Криміналістика, зброя та безпека»

 18 лютого 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Криміналістика, зброя та безпека».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» з метою вдосконалення роботи з акредитації органів з оцінки відповідності, що здійснюють судово-експертну та криміналістичну діяльність, діяльність, пов’язану з обігом зброї та забезпеченням безпеки.

Першочергова увага приділятиметься врегулюванню проблемних питань з акредитації органів з оцінки відповідності, що здійснюють судово-експертну та криміналістичну діяльність, а також діяльність, пов’язану з обігом зброї та забезпеченням безпеки, розширенню кола технічних експертів в сфері судової експертизи та криміналістичної діяльності, напрацювання критеріїв кваліфікаційних вимог до аудиторів та експертів, а також інших питань в цьому напрямку акредитаційної роботи.

До складу технічного комітету ввійшли представники органів з оцінки відповідності, відомчих органів, фахівці у сфері судової та криміналістичної експертиз, дослідження зброї.

В НААУ створено технічний комітет з акредитації «Вироби медичного призначення»

17 лютого 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Вироби медичного призначення».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та з метою вдосконалення роботи з акредитації ООВ виробів медичного призначення, а також налагодження ефективної взаємодії з спорідненими технічними комітетами міжнародних і регіональних організацій.

Першочергова увага приділятиметься врегулюванню проблемних питань, пов’язаних з імплементацією ООВ положень і вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 № 753, Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 № 754 та Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 № 755, а також інших питань акредитаційної роботи в цій сфері.

До складу технічного комітету ввійшли авторитетні експерти, науковці, представники органів з оцінки відповідності.

У ході засіданні було обговорено та затверджено план діяльності комітету, визначено його пріоритетні завдання, погоджено терміни та порядок денний наступного засідання.

Засідання Ради з акредитації НААУ

09 лютого 2021 року відбулося засідання Ради з акредитації НААУ, в якому взяли участь 15 представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ та асоціацій.

У зв’язку з затвердженням оновленого складу Ради з акредитації та відповідно до її Положення, на засідання було обрано керівний склад Ради з акредитації.
Головою Ради на 2021 рік обрано директора державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» Паракуду В.В.

Під час засідання було заслухано інформацію щодо діяльності НААУ в 2020 році, обговорено стан та напрямки розвитку національної системи акредитації України, схвалено аналіз ризиків щодо неупередженості у діяльності НААУ із врахуванням положень ISO/IEC 17011:2017, погоджено склад Атестаційної комісії персоналу з акредитації, а також зміни до окремих політик НААУ, затверджено склад Комісії з апеляцій НААУ.

Прийняті на засіданні рішення, а також їх практичне впровадження в діяльність НААУ дозволять Національному агентству і в подальшому відповідати в своїй діяльності вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019 та вдосконалити окремі процеси акредитації.

Розширення визнання НААУ з боку Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC)

  Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC) визнала Національне агентство з акредитації України – як підписанта Угоди про взаємне визнання (ILAC MRA) за напрямком акредитації «медичні дослідження».

  НААУ проводить акредитацію клініко-медичних лабораторій, які здійснюють медичні дослідження відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189, що встановлює вимоги щодо компетентності та системи якості для таких лабораторій.

Впровадження цього стандарту в клініко-медичних лабораторіях надає впевненість у результатах проведених досліджень, підтримує на високому рівні компетентність персоналу, забезпечує відповідність законодавчим і нормативним вимогам, безпеку конфіденційних даних пацієнта та підготовку точних звітів з результатами тестів.

Зазначене визнання є особливо важливим з огляду на роботу, що проводиться НААУ впродовж останнього часу з акредитації клініко-медичних лабораторій, враховуючи ситуацію, пов’язану з COVID-19 в Україні та світі.

 

Оновлено склад Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України

Наказом Міністра економічного розвитку і торгівлі України внесено зміни до складу Ради з акредитації НААУ та затверджено її оновлений склад.

Рада з акредитації є дорадчо-наглядовим органом  НААУ та формується з представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ, союзів (спілок, асоціацій), суб’єктів господарювання, громадських організацій.

Основними функціями Ради з акредитації є:

- розроблення рекомендацій щодо формування політики в сфері акредитації та нагляд за її проведенням;
- нагляд за  здійсненням  акредитації  відповідно до принципів, норм та вимог, встановлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами та іншими документами з питань  акредитації;
- надання рекомендацій щодо порядку здійснення акредитації та проведення моніторингу, щодо розгляду апеляцій і визначення розмірів оплати робіт з акредитації та моніторингу;
- погодження кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації, складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;
- затвердження та увільнення членів комісії з апеляцій;
- погодження положення про комісію з апеляцій та змін до нього;
- підготовка пропозицій стосовно нагляду за здійсненням акредитації та організаційно-фінансовою діяльністю національного органу України з акредитації;
- прийняття рекомендацій щодо укладення договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;
- розгляд  щорічного звіту про діяльність національного органу України  з акредитації та надання висновку щодо звіту.

Вже ближчим часом відбудеться засідання Ради з акредитації в оновленому складі.

Про затримання двох співробітників НААУ

15 січня ц.р. ДБР затримано двох співробітників Національного агентства з акредитації України, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

НААУ готове всебічно сприяти правоохоронним органам в з’ясуванні всіх обставин цієї справи.

Наголошуємо, що Агентство в своїй діяльності дотримувалося і дотримується принципів прозорості і доброчесності.

Вітання з Новим 2021 роком та Різдвом Христовим!

Дорогі друзі!

Прийміть найщиріші вітання з Новим 2021 роком та Різдвом Христовим!

Бажаємо ці традиційно світлі свята зустріти у радісній і теплій атмосфері. Нехай у Ваших домівках панують добробут і злагода.

Хай гарний святковий настрій збережеться у Ваших серцях упродовж всього наступного року, а  доля наділить Вас і Ваші родини міцним здоров’ям, щастям, взаєморозумінням  і любов’ю.

 Щасливого Вам Нового року та радісних Різдвяних свят!!!!

 Колектив НААУ

Онлайн-семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг стандарту ДСТУ ISO/IEC 17065

4 грудня 2020 року Національне агентство з акредитації України вперше провело онлайн-семінар з використанням сервісу для проведення відеоконференцій ZOOM. Семінар був організований для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг стандарту ДСТУ ISO/IEC 17065.

У семінарі взяли участь 78 штатних та позаштатних експертів, аудиторів та головних аудиторів з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

 • Ризики згідно з EA-2/19 INF:2020.
 • Практичне впровадження ризик-орієнтованого підходу під час акредитації  органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на етапах:

- аналізу наданої заявником інформації та документації;
- оцінки на місці.

 • Вимоги до оформлення звітів і документів за результатами аналізу та оцінки на місці.
 • Основні невідповідності у діяльності органів з сертифікації, виявлені під час проведення робіт з акредитації.

НААУ отримало досвід організації та проведення онлайн-заходів шляхом застосування ІТ інструментів та методів для забезпечення ефективної комунікації під час навчання персоналу з акредитації.

Акредитація НААУ українських медичних лабораторій відповідно до вимог стандарту ISO 15189 визнана Європейською кооперацією з акредитації

Відповідно до документа Європейської кооперації з акредитації (ЕА) EA-INF/03 «Підписанти багатосторонніх та двосторонніх угод EA», НААУ отримало офіційне підтвердження розширення визнання в рамках Двосторонньої угоди ЕА про визнання (ЕА ВLA) для сфери діяльності – акредитація медичних лабораторій відповідно до вимог стандарту ISO 15189

Зазначеним рішенням визнано, що рівень компетентності українських медичних лабораторій, акредитованих НААУ, відповідає рівню компетентності європейських медичних лабораторій, які отримали акредитацію від європейських національних органів з акредитації – підписантів Багатосторонньої угоди ЕА про визнання (ЕА МLA).

До роботи, проведеної НААУ, щодо отримання визнання за цим напрямком, були залучені фахівці Міністерства охорони здоров’я України, експерти в галузі акредитації клініко-медичних лабораторій та інші зацікавлені сторони.

Участь НААУ в щорічному засіданні Генеральної Асамблеї ILAC

     22 жовтня 2020 року відбулося щорічне засідання Генеральної Асамблеї Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC), в якому взяли участь керівники національних органів з акредитації, в тому числі Національного агентства з акредитації України, а також міжнародних інституцій з статусом офіційних стейкхолдерів ILAC.

У ході дистанційної дискусії було обговорено результати роботи та основні досягнення організації в 2019-2020 рр. Окремо було презентовано та затверджено звіти про роботу комітетів ILAC та регіональних організацій  співробітництва.

     НААУ є повноправним членом Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та підписантом Угоди про взаємне визнання (ILAC MRA) за напрямками акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій і органів з інспектування.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

Участь НААУ у вебінарі «Цінність акредитації – зараз та в майбутньому» організованому національним органом з акредитації Швеції (SWEDAC)

19 жовтня 2020 року представники НААУ взяли участь у роботі вебінару «Цінність акредитації – зараз та в майбутньому», організованому національним органом з акредитації Швеції (SWEDAC).

Вступна презентація на тему «Розмаїття режимів ринкового регулювання від 1880 року до наших днів» – Kristina Tamm Hallström SCORE/Стокгольмська школа економіки та Martin Gustavsson, SCORE/Стокгольмський університет.

Доповідачі розкрили історичні та економічні особливості основних етапів створення та розвитку ринкового регулювання, а також роль стандартів та моніторингу на кожному етапі. Було підкреслено, що стандарти та моніторинг є інструментами координації виробництва та сприяння розвитку торгівлі (етап І), а також захисту споживачів, створення довіри на ринку та сприяння міжнародній торгівлі (етап ІІ та ІІІ).

Відповідно до програми, подальше обговорення тематики вебінару відбувалося за трьома напрямами.

І.  «Цінність акредитації – європейський підхід» 

 1. Matt Gantley, виконавчий директор Національного органу з акредитації Великої Британії (UKAS).

Надано бачення ролі акредитації як засобу гарантування впевненості громадян у повсякденному житті, зокрема, з огляду на безпечність та сталість характеристик продукції та послуг. У презентації були відмічені основні завдання UKAS в світлі сучасних міжнародних подій та тенденцій. Було підкреслено значення ширшого використання дистанційних оцінок та змішаних моделей оцінювання, розвитку співпраці НОА з усіма зацікавленими сторонами в галузі акредитації, а також наголошено на швидкому розвитку нових напрямів та схем акредитації (наприклад, технології blockchain).

 1. Emanuele Riva, заступник Голови IAF та Alessandro Nisi, заступник Генерального директора з питань досліджень та статистики Національного органу з акредитації Італії (ACCREDIA).

Надано коротку інформацію та статистичні дані стосовно досвіду роботи ACCREDIA з клієнтами та зацікавленими  сторонами. У презентації була підкреслена роль оцінки відповідності як інвестиції у розвиток бізнесу та її вплив на щорічне зростання обороту та покращення соціальних переваг. Наголошено на важливості інфраструктури якості як інструменту підвищення ефективності державного управління.

 1. Stephan Finke, виконавчий директор Національного органу з акредитації Німеччини (DAkkS).

Розкрито роль багатосторонніх угод MLA/MRA в рамках IAF, ILAC та ЕА, детальну увагу приділено ролі та значенню ЕА MLA як інструменту визнання рівнозначності та надійності атестатів про акредитацію, виданих НОА-підписантами ЕА MLA, як юридично зобов’язуючого інструменту для ЄС в галузі акредитації та оцінки відповідності.

ІІ. «Акредитація у Швеції»  

 1. Представник Шведського органу азартних ігор (Spelinspektionen).

Надано коротку інформацію та статистичні дані стосовно розвитку ігорного бізнесу у Швеції та налогошено на відсутності його гармонізації в рамках ЄС. Було підкреслено важливість акредитації ООВ, які оцінюють безпечність каналів передачі даних, з точки зору отримання ліцензій на право провадження букмекерської діяльності, а також необхідність взаємодії між акредитованими органами та компаніями, які надають букмекерські послуги.

 1. Представник випробувальної лабораторії ІКЕА.

Надано коротку інформацію та статистичні дані стосовно ролі та завдань лабораторії щодо проведення механічних випробувань з метою оцінки якості та безпечності матеріалів виробів для споживачів. Підкреслено важливість акредитації з точки зору укріплення довіри споживачів. 

ІІІ. «Виклики для акредитації, які зберігатимуть свою актуальність у майбутньому» 

 1. MarcusLong, керівник IIOC (торгової асоціації, яка охоплює 10 органів з сертифікації).

У презентації йшлося про майбутні потреби ринку. Зокрема, було наголошено на необхідності збереження лідерства та відповідальності IAF в контексті сучасних викликів у коротко- та довгостроковій перспективі. Була підкреслена необхідність підтримання постійного  взаємозв’язку між зацікавленими сторонами та клієнтами (споживачами), а також важливість командної взаємодії у довгостроковій стратегії реагування на наслідки пандемії COVID-19. Серед майбутніх завдань акредитації доповідач зазначив необхідність чіткого визначення секторів економіки, які є важливими та потребують оцінки відповідності, переконання в тому, що акредитація охоплює цифрові технології та надійне (безпечне) використання даних, необхідність адаптації та підготовки до прийняття зважених рішень у відповідь на суспільні потреби.

 1. AndreasSteinhorst, виконавчий секретар ЕА.

Надано коротку інформацію та статистичні дані стосовно сучасного стану та завдань європейської системи акредитації. Окремо відмічено наступні майбутні завдання та виклики акредитації:

-         прийняття акредитації з боку регуляторів, ринку та споживачів;

-         використання акредитації у багатьох нових та існуючих перспективних галузях (органічне виробництво, маркування продукції, акредитація верифікаторів ПГ);

-         питання застосування та дотримання Загального регламенту захисту даних (GDPR);

-         кібербезпека та необхідність проведення додаткової технічної оцінки інформаційних систем, що зберігатиме актуальність як завдання для ООВ, які акредитовані на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17065;

-          штучний інтелект та питання дотримання фундаментальних прав людини під час його використання в ході проведення оцінок з боку ООВ;

-          визначення сфери компетентності для кожного нового напряму акредитації;

-         COVID-19 та застосування нових методів/інструментів з боку ООВ: проблема наявності компетентних фахівців для проведення їх оцінювання з боку НОА.

За результатами обговорення заслуханих презентацій та сесії питань-відповідей учасникам було запропоновано взяти учать в онлайн-голосуванні щодо найбільш актуальних викликів акредитації. За результатами голосування 47% учасників вебінару визначили питання адаптації до потреб ринку та проведення змішаних оцінок в світлі розгортання пандемії COVID-19  як найбільш актуальні виклики акредитації в майбутньому.

Впровадження національного стандарту ДСТУ STANAG 4107:2018

Повідомляємо, що в діяльність НААУ було впроваджено стандарт ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2110 Ed. D Ver. 1, IDT) Вимоги НАТО щодо проектування, розроблення та виготовлення.

У рамках проведення реформ у секторі безпеки і оборони України, з 1 січня 2019 року набрав чинності національний стандарт ДСТУ STANAG 4107:2018 на основі міжнародного AQAP 2110, який встановлює і визначає способи, порядок дій, термінологію та умови для уніфікації в рамках єдиних озброєних сил серед країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Дія цього стандарту розповсюджується на систему управління підприємств, що спеціалізуються на розробці і виготовленні продукції військового або спеціального призначення, яка постачається до Збройних сил України та країн-членів НАТО.

Повідомляємо, що НААУ проводить роботи з первинної акредитації, повторної оцінки та розширення сфери акредитації з включенням до сфери ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2110 Ed. D Ver. 1, IDT) для органів з сертифікації систем менеджменту, акредитованих на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017.

З Днем Незалежності України

Шановні колеги, друзі!

Від імені колективу НААУ та від себе особисто щиро вітаю вас з Днем Незалежності України!

Нехай кожен крок вперед буде багатий на перемоги, а кожен успіх робить нашу державу, кожного українця, кожного з нас – міцнішим.

Щиро бажаю вам і вашим рідним миру, спокою та злагоди, міцного здоров’я, щедрої долі, успіхів у всіх справах і починаннях!

З повагою,
В. о. директора НААУ                                                                                                                   Сергій Попик

_____________________________________________________________________________________________