Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації,  29 березня 2018 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-      атестувати 18 експертів на статус аудиторів;

-      атестувати 1 аудитора на статус головного аудитора;

-      переатестувати 9 аудиторів;

-      переатестувати 2 головних аудиторів;

-      не атестувати 2 експертів на статус аудиторів.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації,  29 березня 2018 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-      атестувати 18 експертів на статус аудиторів;

-      атестувати 1 аудитора на статус головного аудитора;

-      переатестувати 9 аудиторів;

-      переатестувати 2 головних аудиторів;

-      не атестувати 2 експертів на статус аудиторів.

(English) Scheduled meeting of the NAAU Accreditation Council

In compliance with the provisions of the Law of Ukraine “On Accreditation of Conformity Assessment Bodies”, the international standard DSTU ISO/IEC 17011, December 19, 2017 the National Accreditation Agency of Ukraine organized a scheduled meeting of NAAU Accreditation Council.

The meeting was attended by 16 representatives of central executive authorities, accredited conformity assessment bodies, scientific institutions and associations.

The members of the Council considered information from the NAAU Chairman V. Gorytsky on the activities of the National Agency in 2017 and reports by V. Krasiuk, Deputy Chairman, S. Martsynchyk, Head of the Department for Laboratory Accreditation, O. Krylov, Head of the Department for Accreditation of Certification and Inspection Bodies, V. Kovieshnikov, Secretary of the Accreditation Council, I. Sinkova, Legal Adviser of NAAU.

A number of issues were discussed regarding the introduction of the new revisions of ISO/IEC 17011 and ISO/IEC 17025 and implementation of EA 2/17 M:2016 document into NAAU activities.

In addition, the NAAU policy on restoring the data of conformity assessment bodies was considered during the meeting.

Apart from that, the Council discussed NAAU proposals regarding the draft Law of Ukraine No.6235 dated 24.03.2017 “On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine on Technical Regulations and Conformity Assessment”.

Робоча зустріч з представниками ЮНІДО

20 березня 2018 року у приміщенні НААУ відбулася робоча зустріч з представниками Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) – паном Найджелом Крофтом та пані Домінікою Дор в рамках їх візиту в Україну з метою започаткування проекту технічної допомоги у сфері деревообробної промисловості.

Запропонований ЮНІДО проект спрямований на усунення бар’єрів та забезпечення сприятливих умов у торгівлі лісопереробною продукцією, що, зокрема, стосується малих та середніх підприємств деревообробної промисловості.

Планується, що проект охоплюватиме три основні компоненти:

-         посилення управління інфраструктурою якості в Україні;

-         співпраця з малими та середніми підприємствами України;

-         сприяння розвитку та підвищення рівня культури якості в Україні

До проекту планується залучити Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Національне агентство з акредитації України, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», національні метрологічні інститути, а також підприємства та організації деревообробної промисловості.

В контексті обговорення напрямків технічної допомоги в сфері деревообробної промисловості від НААУ були висловлені пропозиції та рекомендації щодо підтримки даного проекту ЮНІДО.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості щодо подальшого співробітництва та координування взаємодії з НААУ в рамках Проекту з метою подолання бар’єрів у торгівлі продукцією деревообробної промисловості.

Шановні акредитовані ООВ та їх клієнти!

Шановні акредитовані ООВ та їх клієнти!

Міжнародний форум з акредитації (IAF), з метою підвищення обізнаності суспільства щодо переваг акредитації та стандартизації, запустив веб-сайт на якому розміщено приклади реальних переваг акредитованої діяльності з оцінки відповідності для бізнесу.

Сайт охоплює наступні категорії переваг для бізнесу:
-       загальна результативність підприємства;
-       заощадження коштів;
-       сприяння маркетинговій діяльності;
-       поліпшення якості;
-       результативність у сфері навколишнього середовища;
-       можливості для доступу на ринки.

На сайті розміщено коротку інформацію у вигляді прикладів (кілька абзаців) щодо переваг, отриманих компаніями від використання стандартів та акредитованих послуг з оцінки відповідності.

Серед компаній, які вже надали інформацію про отримані переваги знаходяться IBM, Toyota,  Arcelor Mittal, LG, Chrysler, Hitachi, Nissan та інші.

Приклади можуть включати, але не обмежуються наступним:

 • Сертифіковані підприємства, які проаналізували переваги сертифікації для свого бізнесу (наприклад, підвищення обороту, заощадження електроенергії, поліпшення показників трудової безпеки, прискорення виробництва продукції);
 • Клієнти лабораторій або інспекційних органів, які визначили переваги використання акредитованих організацій (доступ до ринку, постачання товарів закордон тощо);
 • Організації (випробувальні лабораторії, інспекційні органи, органи з сертифікації), які отримали фінансові переваги від акредитації (наприклад, зменшення контролю з боку регулятора, доступ до нових ринків, на яких вимагається акредитація, підвищення доходу, зменшення кількості помилок в діяльності тощо);
 • Незалежні дослідження, які відображають цінність стандартів, акредитації або оцінки відповідності

Якщо ви маєте подібні приклади та бажання поділитися своїми успіхами із міжнародною спільнотою, просимо надсилати відповідну інформацію англійською мовою (не більше 1000 знаків) на електронну адресу office@naau.org.ua

Фінансовий звіт за 2017 рік

Фінансовий звіт за 2017 рік

Чергове засідання Ради з акредитації НААУ

На виконання положень Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17011, Національним агентством з акредитації України 19 грудня 2017 року було організовано чергове засідання Ради з акредитації НААУ.

У засіданні взяли участь 16 представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ та асоціацій.

Члени Ради заслухали інформацію Голови НААУ Горицького В.М. щодо діяльності Національного агентства у 2017 році та доповіді Красюка В.В., заступника Голови, Марцинчика С.Г., начальника управління з акредитації лабораторій, Крилова О.С., начальника управління з акредитації органів сертифікації та інспектування, Ковєшнікова В.І., секретаря Ради з акредитації, Сінькової І.О., юрисконсульта НААУ.

Було обговорено ряд питань щодо впровадження нових редакцій стандартів ISO/IEC 17011 та ISO/IEC 17025 та стан впровадження в діяльність НААУ документа EA 2/17 M:2016.

Окрім того, під час засідання була розглянута політика НААУ про відновлення даних органів з оцінки відповідності.
Також Радою було розглянуто пропозиції НААУ щодо проекту закону України № 6235 від 24.03.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності».

Семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації калібрувальних лабораторій

21 грудня 2017 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації калібрувальних лабораторій.У семінарі прийняли участь 12 позаштатних експертів та аудиторів з акредитації калібрувальних лабораторій.
Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, головного фахівця відділу акредитації лабораторій Яцуна М. Г

.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:
- основи оцінки КЛ згідно з методиками НААУ;
- актуальні питання акредитації КЛ (з урахуванням документів ЕА, ILAC і політик НААУ);
- оцінка методів при перевірці на місці.
Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг

18 грудня 2017 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації, продукції, процесів та послуг.

У семінарі прийняли участь 27 позаштатних експертів та аудиторів з акредитації органів з сертифікації, продукції, процесів та послуг.

Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, заступника начальника управління- начальника відділу органів з сертифікації Гоменюк В. В.

Під час семінару було обговорено наступні питання:

-         положення документа ЗД-08.01.34 «Спеціальні вимоги до органів з оцінки відповідності, що визначені у технічних регламентах» ;

-         Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 56 «Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності»;

-         вимоги документа ЕА 2/17 М:2016 «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації».

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 11 грудня 2017 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-      атестувати 13 експертів на статус аудиторів;

-      атестувати 6 аудиторів на статус головного аудитора;

-      переатестувати 15 аудиторів;

-      переатестувати 7 головних аудиторів;

-      відмовити у переатестації 1 аудитору.

 

Перехід до ISO 9001 та ISO 14001 версій 2015 року

Міжнародний форум із акредитації (IAF) на своїй сторінці опублікував офіційне повідомлення про те, що починаючи з 15 березня 2018 року органи з оцінки відповідності повинні проводити усі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації з ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів – ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

Далі надається для ознайомлення переклад офіційного повідомлення IAF.

Важлива інформація для органів з сертифікації щодо переходу до ISO 9001 та ISO 14001

Оскільки трирічний перехід до ISO 9001 та ISO 14001 підходить до завершення, IAF (глобальна асоціація з розробки принципів та практик проведення оцінки відповідності) прийняла резолюцію, згідно з якою, починаючи з 15 березня 2018 року органи з оцінки відповідності повинні проводити усі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації з ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів – ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

Ця резолюція продовжує зусилля IAF, органів з акредитації – членів IAF, зацікавлених сторін – членів IAF та акредитованих органів з оцінки відповідності у заохоченні тих, хто потребує оновлення світових стандартів системи менеджменту до нових версій.

Будь-які організації, які потребують переходу на нову версію ISO 9001 та ISO 14001, повинні якнайшвидше зв’язатися з органом з оцінки відповідності, щоб організувати аудит. Додаткову інформацію про перехід можна знайти на ISO 9001 та ISO 14001.

Як зазначено в спільному повідомленні ISO/IAF від 15 вересня 2017 року, до кінця терміну переходу залишився рік, нові редакції ISO 9001 та ISO 14001 логічно розвивають попередні версії, представляючи стандарти, які вирішують ключові питання як сьогодення, так і майбутнього. Новий ISO 9001 сприяє посиленню впровадження лідерства в системи менеджменту, вводить мислення, засноване на ризиках, і узгоджує політику і цілі системи менеджменту якості зі стратегією організації. Зміни у ISO 14001 зосереджуються на таких ключових питаннях як захист навколишнього середовища, підвищуючи екологічні показники, мислення категоріями життєвого циклу та екологічне керівництво організацій.

Зауважте, що неспроможність переходу на нові редакції стандарту 2015 року до кінцевого терміну означитиме, що ваша сертифікація більше недійсна, і це може вплинути на вашу здатність поставок на всі ринки.

Інформація про участь представників Національного агентства з акредитації України у роботі щорічного засідання ILAC та IAF 25-30 жовтня 2017 р м. Ванкувер, Канада

Відповідно до статті 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та Положення про Національне агентство з акредитації України НААУ, як національний орган з акредитації України, бере участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації, та,  зокрема, як повноправний член Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC), у засіданнях комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC.

Враховуючи нові здобутки на міжнародному рівні, а саме приєднання до Міжнародного форуму з акредитації, делегація НААУ офіційно взяла участь у роботі комітетів та щорічного засідання IAF.
Протягом 25-30 жовтня 2017 р. представники НААУ:
-         В.М.Горицький, Голова НААУ,
-         В.В.Красюк, заступник Голови
взяли  участь у  роботі  наступних комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC та IAF,  що відбулися у м.Ванкувер, Канада.
-         комітет IAF MLA (Комітет Багатосторонніх Угод),
-         комітет ILAC ARC (Комітет з Угоди),
-         комітет ILAC JDSC (Joint Development Support Committee – Спільний комітет з підтримки розвитку).
-         Нарада керівників національних органів з акредитації ЕА
-         Щорічне засідання IAF (28 та 30 жовтня 2017 р.)
-         Щорічне засідання ILAC (28 та 30 жовтня 2017 р.)
-         Щорічне спільне засідання ILAC\IAF  (29 жовтня 2017 р.)
Під час засідання представник ISO CASCO Barbara Belzer  презентувала вимоги проекту нової редакції стандарту ISO/IEC 17011.

Проведено робочі зустрічі з керівниками національних органів з акредитації країн СНД та інших країн, обговорено питання щодо налагодження співпраці, зокрема, органу з акредитації Китаю, а також проекту UNIDO.

Голова НААУ взяв участь у церемонії підписання угод про визнання НААУ з IAF.

Прийнято резолюції, зокрема, наступні:

Резолюція IAF 2017-13 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення для ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що наприкінці перехідного періоду, 15 вересня 2018 року, термін дії сертифікатів на відповідність
ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 повинен завершуватись, у іншому випадку, такі сертифікати будуть скасовані.
Починаючи з 15 березня 2018 року, ООВ повинні проводити всі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів (ISO 9001: 2015 та ISO 14001:2015). Результати таких аудитів розглядаються ООВ для подальшого прийняття відповідного рішення про акредитовані сертифікації на відповідність ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004.

Резолюція IAF 2017-14 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду стандарту ISO 50001:2011 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що Перехідний період для нової редакції ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту – Вимоги з настановою щодо використання» складатиме три роки з моменту публікації переглянутого стандарту. До завершення перехідного періоду термін дії сертифікації на відповідність ISO 50001:2011 повинен завершитись, або такі сертифікації повинні бути скасовані.
У рамках даного перехідного періоду:

 • ОА повинні бути готові до оцінки з метою переходу на ISO 50001:2018 протягом 6 місяців з дати публікації переглянутого стандарту.
 • ООВ повинні завершити перехід в межах акредитації ОА на ISO 50001:2018 протягом 18 місяців з дати публікації переглянутого стандарту.
 • ООВ мають припинити проводити аудити, включаючи первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації на відповідність ISO 50001:2011 протягом 18 місяців з дати публікації переглянутого стандарту. Результати таких аудитів на відповідність переглянутому ISO 50001:2011 мають розглядатися ООВ для прийняття відповідного рішення щодо акредитованих сертифікацій на відповідність ISO 50001:2011.

Резолюція IAF 2017-16 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду ISO 22000: 2005 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що період переходу акредитованих сертифікацій на наступну редакцію ISO 22000:2005 «Системи менеджменту безпекою харчових продуктів – Вимоги до будь-якої організації харчового ланцюга» становить 3 роки з дати публікації.

Резолюція IAF 2017-17 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду ISO/IEC TS 17021-3:2013 на ISO/IEC 17021-3:2017 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що перехідний період для ISO/IEC 17021-3: 2017 «Оцінювання відповідності – Вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 3: Вимоги до компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем менеджменту якістю» становить два роки з дати публікації переглянутого стандарту (тобто 31 березня 2019 року).

Резолюція IAF 2017-19 – (Пункт 9 Порядку денного) Неакредитована сертифікація персоналу,
якщо ООВ акредитовано на таку ж сферу та Перехідні положення – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що ОА-члени IAF повинні заключити угоди, що мають юридичну силу, зі своїми акредитованими ООВ, які провадять сертифікацію персоналу. Зазначена угода повинна перешкоджати ООВ у виданні неакредитованих сертифікатів персоналу у сферах, у яких такі ООВ мають акредитацію.
Вказані угоди повинні вимагати повного впровадження протягом трьох років починаючи з 30 жовтня 2017 року.
Додатково, ООВ з сертифікації персоналу повинні змінити свої сертифікаційні документи з метою включення знаку акредитації та/або посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА під час прийняття рішення про повторну сертифікацію; не пізніше ніж 30 жовтня 2020 року.
При отриманні первинної акредитації  (на відповідність ISO/IEC 17024) після 30 жовтня 2017 року, ООВ має перевести (перевидати) попередні неаккредитовані сертифікаційні документи та/або зробити
посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА, протягом одного року з дати прийняття рішення про акредитацію.
Примітка: У разі виникнення винятків із вищенаведеного,  ООВ повинен надати обґрунтування до ОА, і у разі, якщо ОА приймає таке обґрунтування, сертифікація все ще вважається акредитованою.

Резолюція IAF 2017-20 – (Пункт 9 Порядку денного) Сертифікація на відповідність ISO 31000:2009 «Менеджмент ризиків – Принципи та настанови» – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що акредитована сертифікація на відповідність ISO 31000:2009 «Менеджмент ризиків – Принципи та настанови» (дата публікації – 13 листопада 2009 року) не буде проводитись.
ISO 31000 прямо зазначає, що він не призначений або не є належним для сертифікації, і будь-яка сертифікація є неправильним використанням стандарту. Тому від ООВ вимагається не рекламувати та не надавати сертифікацію на відповідність ISO 31000, а ОА та ООВ мають повідомити Секретаріат ISO про будь-яке неправильне використання або інформацію про необхідність сертифікації.

Резолюція 2 Спільної Генеральної Асамблеї IAF ILAC – Впровадження переходу на ISO/IEC 17011:2017 Спільна Генеральна Асамблея схвалює рекомендацію Спільного виконавчого комітету для забезпечення повного виконання Резолюції 1 Спільної Генеральної Асамблеї у Делі – Перехід на ISO/IEC 17011:2017, а саме: починаючи з 1 липня року 2018 року усі заходи з паритетного оцінювання будуть проводитися з використанням ISO/IEC 17011:2017 у якості основного документу, що містить вимоги. Деталі даного плану переходу описані в документі  “Перехідний план щодо ISO/IEC 17011:2017″ від 29 жовтня 2017 року.

Семінар для експертів з акредитації медичних лабораторій

30 жовтня 2017 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності експертів з акредитації медичних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN/ISO 15189:2015.

У семінарі прийняли участь 8 позаштатних експертів з акредитації медичних лабораторій.

Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, начальника відділу з акредитації клініко-медичних лабораторій Шевченко Л. Ю.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

-         правила оформлення звітів щодо аналізу документації та  оцінки на місці медичних лабораторій;

-         оформлення протоколів невідповідностей;

-         формування сфери акредитації.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Міжнародна конференція щодо вдосконалення рівня прозорості ланцюгів постачання органічної сільськогосподарської та харчової продукції

Делегація НААУ на чолі з Головою Горицьким Віктором Михайловичем взяла участь у Міжнародній конференції «Підвищення рівня чесності органічних виробничо-збутових ланцюгів», що відбулася 21-22 вересня в Одесі за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У конференції взяло участь 170 учасників, які є ключовими представниками органічних виробничо-збутових ланцюгів та органічного сектору, компетентних органів влади, контролюючих органів та споживачів із 14 країн, у тому числі з України, ЄС, Швейцарії та США. Конференцію було організовано в рамках Ініціативи з протидії шахрайству Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL), Агро Еко, GfRS (Товариство із захисту ресурсів)  у співпраці з Міжнародною федерацією органічних сільськогосподарських рухів (IFOAM – Organics International) та Радою європейських органічних сертифікаційних органів (EOCC). Захід було впроваджено в рамках двох швейцарсько-українських проектів: «Розвиток органічного ринку в Україні» та «Консолідація місцевих органів з сертифікації», що впроваджуються за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Метою даної конференції було зміцнення та розширення експорту української органічної продукції до країн Західної Європи та США шляхом:

 • створення обізнаності щодо вимог країн-імпортерів стосовно прозорості та простежуваності органічного виробництва та торгівлі для підвищення рівня чесності органічних продуктів;
 • створення обізнаності серед покупців щодо забезпечення надійності органічних продуктів;
 • визначення наріжних каменів для ефективного контролю, зокрема, у складних виробничих і торгових структурах та удосконалення методів ризик-орієнтованих інспекцій;
 • створення обізнаності про спільну відповідальність (виробник – трейдер - орган сертифікації – органи державної влади) всього виробничо-збутового ланцюга.

За результатами конференції була прийнята спільна декларація, у якій були зафіксовані основні напрацювання даного заходу та сформульовані наступні кроки, які учасники запланували здійснити з метою підвищення рівня прозорості ланцюгів збуту органічної сільськогосподарської та харчової продукції в світі.

Детальний пост-реліз та презентації знаходяться за посиланням https://afi.biofach.com.ua/media/

Зустріч представників НААУ з експертами проекту «Водна ініціатива Європейського Союзу Плюс для Східного партнерства»

19 жовтня 2017 року відбулася робоча зустріч між представниками НААУ та експертами проекту «Водна ініціатива Європейського Союзу Плюс для Східного партнерства», представниками Агентства з питань навколишнього середовища Австрії.

Проект розпочався в жовтні 2016 року і виконується Європейською економічною комісією ООН, ОЕСР разом із консорціумом країн-членів ЄС (Австрія, Франція).

Загальною метою даного проекту є вдосконалення управління водними ресурсами в країнах Східного партнерства, особливо, що стосується транскордонних річок. Більш конкретно завдання полягає в зближенні водної політики та стратегій країн Східного партнерства з Водною рамковою Директивою ЄС, багатосторонніми природоохоронними угодами і принципами інтегрованого управління водними ресурсами.

Проект базується на результатах та уроках, отриманих від інших регіональних проектів, які були реалізовані при підтримці ЄС в країнах Східного партнерства, а саме:

 • Підтримка Водної ініціативи Євросоюзу в Східній Європі, на Кавказі і в Центральній Азії;
 • Охорона навколишнього середовища міжнародних басейнів річок;
 • Покращення моніторингу навколишнього середовища Чорного моря.

Проект здійснюється за допомогою відповідного поєднання експертних знань, розвитку потенціалу та шляхом надання обладнання та технічної підтримки.

Під час зустрічі було обговорено ряд питань щодо національної системи акредитації України, зокрема питань, що стосуються процесу акредитації випробувальних лабораторій на відповідність стандарту ISO/IEC 17025. Представники НААУ відповіли на запитання експертів та висловили свою зацікавленість щодо акредитації випробувальних лабораторій в області управління водними ресурсами.

Один рік до кінця терміну переходу до ISO 9001 та ISO 14001 версій 2015 року

Міжнародний форум із акредитації (IAF) та Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) опублікували спільну заяву про те, що починаючи з 15 вересня 2017 року залишається один рік до того моменту, коли всі організації, сертифіковані відповідно до стандарту ISO 9001 редакції 2008 року для систем менеджменту якістю та стандарту ISO 14001 редакції 2004 року для систем менеджменту навколишнього середовища, повинні пройти сертифікацію відповідно до цих стандартів версій 2015 року.

Копія спільної заяви доступна на веб-сайті IAF або на веб-сайті ISO.

Також пропонуємо ознайомитися з неофіційним перекладом даної заяви.

                 

З метою надання роз’яснення органам з сертифікації систем менеджменту, що бажають перейти на акредитовану сертифікацію відповідно до нових стандартів   версій   стандартів в 2016 році в НААУ  було розроблено  Інформаційний   документ ІД-08.16.01 «Перехід до нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)», який визначає заходи щодо переходу та наступні терміни їх впровадження

З 15 червня 2017 року - проведення перевірок ОС тільки з урахуванням нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

З 15 вересня 2018 року - обмеження сфер акредитації в частині сертифікації систем менеджменту якості та систем менеджменту навколишнього середовища для тих ОС, які не підтвердили свою компетентність відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Робоча зустріч з представниками PTB

31 серпня 2017 року відбулася робоча зустріч між керівництвом НААУ та експертами місії PTB. PTB – Німецький національний інститут метрології, відомий на міжнародному рівні завдяки реалізації проектів щодо технічної співпраці в галузі інфраструктури якості від імені Німецького федерального міністерства економічної співпраці та розвитку.

Німецьке федеральне міністерство економічної співпраці та розвитку уповноважило PTB провести місію, метою якої є визначення сфери та дослідження доцільності щодо впровадження регіонального проекту в галузі інфраструктури якості в країнах Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна).

Метою даної місії в шести вищезазначених країнах є проведення зустрічей та бесід із окремими установами, які відповідають за інфраструктуру якості (Міністерство економіки, інститут метрології, орган з акредитації, орган з стандартизації, орган із ринкового нагляду) з метою ідентифікації та визначення галузей регіонального проекту в окремих напрямках інфраструктури якості в регіоні.

Майбутній проект має бути реалізованим завдяки широкому набору заходів. Обмін досвідом між професіоналами під наглядом міжнародних експертів, а також окремі заходи щодо навчання будуть застосовані на регіональному рівні. Проте різний рівень розвитку та різна динаміка країн Східного партнерства в напрямку ЄС вимагають особливого підходу до інтересів окремих країн з метою досягнення спільних інтересів.

Даний проект має за мету зближення систем інфраструктури якості України та ЄС, а також посилення співробітництва в рамках підписаної Угоди про асоціацію України та ЄС. Можливі заходи проекту включають в себе проведення ряду навчань для зовнішнього та внутрішнього персоналу НААУ щодо вимог нових стандартів ISO/IEC 17011 та ISO/IEC 17025, процедур акредитації з метою подальшої нотифікації тощо.

Під час зустрічі було обговорено ряд питань щодо національної системи акредитації України, міжнародного статусу та структури НААУ, а також найближчих перспектив щодо навчання персоналу НААУ в рамках проекту.

За результатами зустрічі було досягнуто домовленість про подальше співробітництво між PTB та НААУ з метою майбутнього сприяння PTB у підвищенні компетентності персоналу НААУ та можливої технічної підтримки.

НААУ підписало Багатосторонню угоду про взаємне визнання Міжнародного форуму з акредитації (IAF MLA)​

Національне агентство з акредитації України (НААУ) із гордістю повідомляє, що 16 серпня 2017 року НААУ стало підписантом Багатосторонньої угоди про взаємне визнання Міжнародного форуму з акредитації (IAF MLA)  у наступних сферах акредитації: сертифікація продукції – ISO/IEC 17065, сертифікація персоналу – ISO/IEC 17024, сертифікація систем менеджменту – ISO/IEC 17021-1 (сфери ISO 9001 та ISO 14001).

Інформацію щодо дійсного статусу НААУ в IAF можна побачити на сторінці IAF за посиланням http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Ukraine/502​.

Таким чином, НААУ повністю виконало свої зобов’язання щодо забезпечення підписання угод про визнання, зазначені в Плані заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №844-р. Відтепер, переважна більшість видів діяльності НААУ визнається не тільки на європейському, а й на світовому рівні.

Підписання IAF MLA несе певні переваги не тільки для національного органу з акредитації, але й для національного уряду, регуляторів, бізнесу, виробників та споживачів.

Для уряду України – IAF MLA надає надійну та міцну основу, яка в подальшому дає можливість заключати міжнародні торговельні угоди.

Для регуляторів – IAF MLA представляє собою визнаний на світовому рівні показник, який демонструє відповідність міжнародним стандартам та вимогам.

Для бізнесу – IAF MLA надає інформацію щодо надійності виробників та постачальників послуг, які пройшли сертифікацію з боку акредитованого ООВ.

Споживачі набувають впевненості в товарах та послугах, які мають знак відповідності або супроводжуються сертифікатом відповідності. IAF MLA забезпечує, що такі товари та послуги відповідають вимогам стандартів щодо якості та безпечності, незалежно від того, де вони були вироблені або надані.

День Незалежності України

Шановні колеги, клієнти та партнери!

З нагоди національного свята – Дня незалежності України – прийміть найщиріші привітання і побажання.

У цей святковий день, від усієї душі зичимо вам та вашим родинам добра, міцного здоров’я, щастя, достатку, щедрої долі, наснаги та подальших успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту нашого народу. Нехай мир і злагода панують у нашій країні, а кожен день додає вам енергії й впевненості в завтрашньому дні. Бажаємо, щоб ваше життя було сповнене радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножували славу рідної України.

Упевнені, що день прийдешній принесе нам світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до розбудови нашої країни!

Зі святом вас! Слава Україні!

 Колектив НААУ

П’ятнадцять років Національному агентству з акредитації України

14 липня 2017 року, Національне агентство з акредитації України (НААУ) відзначило 15-ту річницю початку своєї діяльності. У Великій конференц-залі Національної академії наук України за адресою м. Київ, вул. Володимирська 55 відбулася науково-практична конференція «Акредитація – шлях до довіри та якості».

НААУ є єдиним органом з акредитації України та забезпечує сприяння розвитку торгівлі між Україною, ЄС та усім світом. НААУ є державною організацією, яка провадить некомерційну господарську діяльність, та здійснює свою діяльність, базуючись на принципах, визначених Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Відповідно до статті 56 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, Україна вживає всіх необхідних заходів з метою досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології та, зокрема, акредитації.

У своїй діяльності НААУ також враховує положення Регламенту (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції.

Стратегічними цілями НААУ є:

- підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників за рахунок використання міжнародних та європейських стандартів, скорочення термінів та зниження витрат завдяки відсутності потреби у повторному проведенні робіт із підтвердження відповідності;

- створення більш сприятливих умов для добросовісної конкуренції товарів і послуг на внутрішньому ринку;

- продовження процесу гармонізації українського законодавства у сфері акредитації з вимогами директив ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АССА) між ЄС та Україною, що сприятиме усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, визнання системи технічного регулювання, спрощення доступу вітчизняної продукції на зовнішні ринки, інтеграції України до світового співтовариства.

Як відомо, акредитація є визнаним у всьому світі інструментом, що сприяє усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, і є однією із основних запорук розвитку рівня економіки держави. При ефективному використанні, акредитація грає важливу роль у світовій торгівлі, сприяючи інноваціям та використанню технологій, захисту споживачів та навколишнього середовища.

На сьогодні, діяльність НААУ з акредитації органів з оцінки відповідності офіційно визнано як в ЄС (Європейською кооперацією з акредитації – ЕА), так і на міжнародному рівні (Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій – ILAC та Міжнародним форумом з акредитації – IAF). Таким чином, НААУ, в межах своєї компетенції, виконало положення Угоди про Асоціацію.

У конференції прийняли участь внутрішній та зовнішній персонал НААУ, керівники НААУ попередніх років, представники акредитованих органів з оцінки відповідності та представники громадських організацій у сфері акредитації.

Конференцію також відвідали: народний депутат України, Голова підкомітету з питань підприємництва та технічного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Кривошея Генадій Григорович, заступник директора Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Попруга Юрій Миколайович, голова Ради з акредитації НААУ Тихоненко Валентин Васильович, голова Технічного комітету з акредитації Коротков Борис Володимирович, голова атестаційної комісії персоналу з акредитації Бондаренко Юрій Купріянович.

 

На конференції було зроблено наукові доповіді щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку національної системи акредитації та її зв’язку із спорідненими галузями в рамках національної системи інфраструктури якості України.

За зразкове виконання службових обов’язків та суттєвий внесок у розвиток національної системи акредитації України, ряд теперішніх та колишніх співробітників НААУ, а також осіб, залучених до діяльності з акредитації в рамках Ради з акредитації та комітетів, було нагороджено подяками та грамотами від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, пам’ятними нагрудними знаками з нагоди 15-тої річниці НААУ і подяками Голови НААУ.

У ході конференції доповідачі неодноразово згадували досягнення НААУ, які забезпечили виконання Україною своїх зобов’язань у частині гармонізації систем акредитації України та ЄС, зазначених в Угоді про Асоціацію. Також було відзначено суттєве зростання довіри до діяльності українських органів з оцінки відповідності на європейському та міжнародному рівнях.