Семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації випробувальних лабораторій

25 червня 2018 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації випробувальних лабораторій.

У даному заході прийняли участь 113 осіб, з яких:
- 4 особи – штатний персонал НААУ;
- 109 осіб – позаштатний персонал НААУ.
Під час семінару були розглянуті наступні питання:
- положення ДСТУ ISO/IEC 17025:2017;
- вимоги до проведення робіт з акредитації та оформлення документів за їх результатами;
- використання знаків акредитації відповідно до політики НААУ;
- актуальні питання акредитації ВЛ (з урахуванням документів ЕА, ILAC і політик НААУ);
- політика НААУ щодо простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації;
- політика НААУ щодо відновлення даних акредитованих ООВ.

Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, головного фахівця відділу акредитації лабораторій Гогомана І. В.
Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, відбулася жвава робоча дискусія з актуальних питань, що стосуються запровадження ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, а також щодо підтримання компетентності персоналу з акредитації НААУ.

Міжнародний день акредитації 2018

У всьому світі 9 червня 2018 відзначається Міжнародний день акредитації, встановлений за спільної ініціативи Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) з метою підвищення глобального рівня обізнаності важливості процесу акредитації.
ILAC, IAF та національними органами з акредитації було підготовлено відео, присвячене відзначенню Міжнародного дня акредитації, яке пропонується до вашої уваги.

Цього року Міжнародний день акредитації присвячено створенню більш безпечного світу за допомогою акредитації.
Підвищення безпечності робочих місць, продукції, транспорту, харчових продуктів та усіх аспектів життя сьогодні є пріоритетним напрямком розвитку світової економіки. Поліпшення ситуації у сфері безпеки є вкрай важливим для уряду, регуляторів та бізнесу по всьому світ
Голови IAF та ILAC опублікували спільне звернення , у якому наголосили на важливості діяльності зі стандартизації, оцінки відповідності та акредитації у процесі втілення принципів безпеки при наданні послуг та виробництві продукції. Зокрема зазначається, що завдяки публікації стандарту ISO 45001, системи менеджменту гігієни та безпеки труда у 2018 році отримають більш широке розповсюдження.

Семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту

29 травня 2018 року в Національному агентстві з акредитації України проведено семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту.

У даному заході прийняли участь 36 осіб, з яких:
-       8 осіб – штатний персонал НААУ;
-       28 осіб – позаштатний персонал НААУ.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:
-      положення ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015;
-      аналіз положень ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2016 та ДСТУ ISO/IEC TS 17021-3:2017;
-      вимоги до проведення робіт з акредитації та оформлення документів за їх результатами;
-      використання знаків акредитації відповідно до політики НААУ;
-      огляд обов’язкових документів IAF MD;
-      положення ISO/TS 22003:2013;
-      вимоги IAF MD 16.

На семінарі виступили від НААУ:
-       перший заступник Голови з питань акредитації Ковєшнікова Т. А.;
-        начальник управління з акредитації органів сертифікації та інспектування Крилов О. С.;
-       заступник начальника управління-начальник відділу акредитації органів з сертифікації Гоменюк В. В.;
-       заступника начальника управління-начальника відділу міжнародного співробітництва, науково-методичної діяльності та якості Романович О. М.; головний фахівець відділу акредитації органів з сертифікації Янкович С. В.;
-       головний фахівець відділу акредитації органів з інспектування Ганечко М. Є.
Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, відбулася жвава робоча дискусія із внесенням пропозицій щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Нова редакція стандарту ISO/IEC 17025:2017

Нова редакція стандарту була опублікована ISO та Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) у 2017 році для оновлення його змісту та кращого забезпечення лабораторій, які використовують його. ISO/IEC 17025 був розроблений експертами щодо лабораторій з усього світу разом з 18 пов’язаними організаціями, такими як Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC) та велика кількість асоціацій, що представляють лабораторії.

ISO/IEC 17025 дозволяє лабораторіям продемонструвати свою компетентність,  підвищуючи впевненість у своїй роботі як на національному рівні, так і в усьому світі. Це також полегшує співпрацю між лабораторіями та іншими органами, сприяючи більш широкому прийняттю результатів оцінки відповідності між країнами.

Попередня версія ISO/IEC 17025 була опублікована в 2005 році, і з тих пір змінилися ринкові умови та технології. Нова версія охоплює технічні зміни, словник та розробки ІТ технологій. Вона також враховує останню версію ISO 9001.

Основні зміни в новій версії стандарту

ISO/IEC 17025 враховує нові способи роботи лабораторій сьогодні. Найбільш суттєві зміни є наступними:

• Сфера застосування була переглянута, щоб охопити всі види діяльності лабораторій, включаючи випробування, калібрування та відбір зразків, пов’язаний з подальшим калібруванням та випробуванням.

• Було прийнято нову структуру для узгодження з іншими існуючими стандартами оцінки відповідності серії ISO/ IEC 17000.

• Процесний підхід тепер відповідає новітнім стандартам, таким як ISO 9001 (управління якістю), ISO 15189 (для медичних лабораторій) та серії ISO/IEC 17000 (стандарти для оцінки відповідності), приділяючи особливу увагу результатам процесу замість детального опису його завдань та кроків.

• Стандарт більше фокусується на інформаційних технологіях. Він включає використання комп’ютерних систем, електронних записів та видання електронних результатів та звітів.

• Додано новий розділ, в якому вводиться концепція мислення на основі ризику та описано спільність з новою версією ISO 9001:2015 «Системи управління якістю – Вимоги».

• Термінологія була оновлена. Приклади включають зміни в Міжнародному словнику з  метрології (VIM) та узгодження з термінологією ISO/IEC, яка має набір загальних термінів та визначень для всіх стандартів з оцінки відповідності.

З метою впровадження стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 в діяльність НААУ, було затверджено Наказ НААУ від 22.12.2017, який встановлює поступовий перехід до даного стандарту до 01 грудня 2020 року.

Відповідно до загального документа “Політика НААУ щодо застосування вимог  міжнародних стандартів під час акредитації” Національне агентство з акредитації України затвердило та впровадило в діяльність загальний документ «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (відповідно до ISO/IEC 17025:2017)», який є неофіційним перекладом та носить інформаційний характер, при цьому рекомендується використовувати стандарт ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, який був прийнятий методом підтвердження.

ILAC та ISO підписали Спільне комюніке про дію стандартів ISO/IEC 17025 протягом трирічного перехідного періоду.

Переклад Спільного комюніке ILAC-ISO про визнання ISO/IEC 17025 протягом трирічного перехідного періоду

Лабораторії, які бажають продемонструвати свою технічну компетентність, можуть зробити це шляхом відповідності міжнародному стандарту ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Відповідність даному стандарту також означає, що лабораторія, як правило, керує системою управління відповідно до принципів ISO 9001.

У 2017 році ISO опублікувала переглянуту версію ISO/IEC 17025 (опубліковану в 2005 році) з метою гарантування, що вимоги стандарту продовжують відповідати вимогам сучасного ринку. Як наслідок, було вирішено, що лабораторії, які демонструють відповідність шляхом акредитації третьою стороною, повинні будуть перевести свої процеси на нову версію протягом визначеного періоду часу. ILAC, проконсультувавшись з ISO, затвердила, що дозволяється трирічний період з дати публікації.

Важливо зазначити, що під час перехідного періоду однаково діють та застосовуються ISO/IEC 17025:2005 та ISO/IEC 17025:2017. На ринку слід визнавати офіційну акредитацію на відповідність обом версіям стандарту, надану органом з акредитації, що є підписантом Угоди ILAC, і строго рекомендується, щоб замовники однаково визнавали обидві версії до завершення трирічного перехідного період.

Розширення визнання НААУ у рамках Міжнародного форуму з акредитації

Національне агентство з акредитації України повідомляє, що у ході Спільних проміжних засідань IAF-ILAC, які пройшли у період 4- 11 квітня у м. Франкфурт, Німеччина, було прийнято рішення щодо визнання НААУ Європейською кооперацією з акредитації (ЕА) за 4 підсферами Багатосторонньої Угоди IAF (IAF MLA), а саме:

 • ISO 50001 – «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги із настановами щодо використання»
 • ISO/IEC 27001 – «Системи менеджменту інформаційної безпеки. Вимоги»
 • ISO 13485 – «Вироби медичні. Системи менеджменту якості. Вимоги щодо регулювання»
 • ISO 22000 – «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації у харчовому ланцюгу».

Таким чином, усі члени ЕА, включаючи НААУ, які мають визнання за аналогічними напрямками у межах ЕА, автоматично стали підписантами IAF MLA щодо вищевказаних підсфер.

Це надає змогу ООВ, акредитованим НААУ, використовувати комбінований знак IAF MLA, у межах сфери визнання НААУ в IAF, на своїх документах щодо сертифікації за умови підписання відповідної ліцензійної угоди з НААУ.

Детальна інформація щодо сфер визнання НААУ в IAF знаходиться за посиланням

Засідання Президії Технічного комітету з акредитації

20 квітня 2018 року у приміщені НААУ пройшло засідання Президії Технічного комітету з акредитації.

Під час засідання було заслухано:
-        інформацію Голови НААУ Горицького В.М. про діяльність НААУ у 2017-2018 роках;
-        звіт Голови ТКА Короткова Б.В. щодо діяльності ТКА в 2017-2018 роках;
-        інформацію щодо завдань та напрямків діяльності ТКА на 2018 рік.

Також було обговорено наступні питання:
-        проект неофіційного перекладу НААУ міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;
-        впровадження вимог документа ЕА-2/17 в діяльність НААУ;
-        впровадження у діяльності НААУ положень міжнародного стандарту ISO/IEC 17011:2017 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності».

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації,  29 березня 2018 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-      атестувати 18 експертів на статус аудиторів;

-      атестувати 1 аудитора на статус головного аудитора;

-      переатестувати 9 аудиторів;

-      переатестувати 2 головних аудиторів;

-      не атестувати 2 експертів на статус аудиторів.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації,  29 березня 2018 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-      атестувати 18 експертів на статус аудиторів;

-      атестувати 1 аудитора на статус головного аудитора;

-      переатестувати 9 аудиторів;

-      переатестувати 2 головних аудиторів;

-      не атестувати 2 експертів на статус аудиторів.

(English) Scheduled meeting of the NAAU Accreditation Council

In compliance with the provisions of the Law of Ukraine “On Accreditation of Conformity Assessment Bodies”, the international standard DSTU ISO/IEC 17011, December 19, 2017 the National Accreditation Agency of Ukraine organized a scheduled meeting of NAAU Accreditation Council.

The meeting was attended by 16 representatives of central executive authorities, accredited conformity assessment bodies, scientific institutions and associations.

The members of the Council considered information from the NAAU Chairman V. Gorytsky on the activities of the National Agency in 2017 and reports by V. Krasiuk, Deputy Chairman, S. Martsynchyk, Head of the Department for Laboratory Accreditation, O. Krylov, Head of the Department for Accreditation of Certification and Inspection Bodies, V. Kovieshnikov, Secretary of the Accreditation Council, I. Sinkova, Legal Adviser of NAAU.

A number of issues were discussed regarding the introduction of the new revisions of ISO/IEC 17011 and ISO/IEC 17025 and implementation of EA 2/17 M:2016 document into NAAU activities.

In addition, the NAAU policy on restoring the data of conformity assessment bodies was considered during the meeting.

Apart from that, the Council discussed NAAU proposals regarding the draft Law of Ukraine No.6235 dated 24.03.2017 “On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine on Technical Regulations and Conformity Assessment”.

Робоча зустріч з представниками ЮНІДО

20 березня 2018 року у приміщенні НААУ відбулася робоча зустріч з представниками Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) – паном Найджелом Крофтом та пані Домінікою Дор в рамках їх візиту в Україну з метою започаткування проекту технічної допомоги у сфері деревообробної промисловості.

Запропонований ЮНІДО проект спрямований на усунення бар’єрів та забезпечення сприятливих умов у торгівлі лісопереробною продукцією, що, зокрема, стосується малих та середніх підприємств деревообробної промисловості.

Планується, що проект охоплюватиме три основні компоненти:

-         посилення управління інфраструктурою якості в Україні;

-         співпраця з малими та середніми підприємствами України;

-         сприяння розвитку та підвищення рівня культури якості в Україні

До проекту планується залучити Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Національне агентство з акредитації України, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», національні метрологічні інститути, а також підприємства та організації деревообробної промисловості.

В контексті обговорення напрямків технічної допомоги в сфері деревообробної промисловості від НААУ були висловлені пропозиції та рекомендації щодо підтримки даного проекту ЮНІДО.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості щодо подальшого співробітництва та координування взаємодії з НААУ в рамках Проекту з метою подолання бар’єрів у торгівлі продукцією деревообробної промисловості.

Шановні акредитовані ООВ та їх клієнти!

Шановні акредитовані ООВ та їх клієнти!

Міжнародний форум з акредитації (IAF), з метою підвищення обізнаності суспільства щодо переваг акредитації та стандартизації, запустив веб-сайт на якому розміщено приклади реальних переваг акредитованої діяльності з оцінки відповідності для бізнесу.

Сайт охоплює наступні категорії переваг для бізнесу:
-       загальна результативність підприємства;
-       заощадження коштів;
-       сприяння маркетинговій діяльності;
-       поліпшення якості;
-       результативність у сфері навколишнього середовища;
-       можливості для доступу на ринки.

На сайті розміщено коротку інформацію у вигляді прикладів (кілька абзаців) щодо переваг, отриманих компаніями від використання стандартів та акредитованих послуг з оцінки відповідності.

Серед компаній, які вже надали інформацію про отримані переваги знаходяться IBM, Toyota,  Arcelor Mittal, LG, Chrysler, Hitachi, Nissan та інші.

Приклади можуть включати, але не обмежуються наступним:

 • Сертифіковані підприємства, які проаналізували переваги сертифікації для свого бізнесу (наприклад, підвищення обороту, заощадження електроенергії, поліпшення показників трудової безпеки, прискорення виробництва продукції);
 • Клієнти лабораторій або інспекційних органів, які визначили переваги використання акредитованих організацій (доступ до ринку, постачання товарів закордон тощо);
 • Організації (випробувальні лабораторії, інспекційні органи, органи з сертифікації), які отримали фінансові переваги від акредитації (наприклад, зменшення контролю з боку регулятора, доступ до нових ринків, на яких вимагається акредитація, підвищення доходу, зменшення кількості помилок в діяльності тощо);
 • Незалежні дослідження, які відображають цінність стандартів, акредитації або оцінки відповідності

Якщо ви маєте подібні приклади та бажання поділитися своїми успіхами із міжнародною спільнотою, просимо надсилати відповідну інформацію англійською мовою (не більше 1000 знаків) на електронну адресу office@naau.org.ua

Фінансовий звіт за 2017 рік

Фінансовий звіт за 2017 рік

Чергове засідання Ради з акредитації НААУ

На виконання положень Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17011, Національним агентством з акредитації України 19 грудня 2017 року було організовано чергове засідання Ради з акредитації НААУ.

У засіданні взяли участь 16 представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ та асоціацій.

Члени Ради заслухали інформацію Голови НААУ Горицького В.М. щодо діяльності Національного агентства у 2017 році та доповіді Красюка В.В., заступника Голови, Марцинчика С.Г., начальника управління з акредитації лабораторій, Крилова О.С., начальника управління з акредитації органів сертифікації та інспектування, Ковєшнікова В.І., секретаря Ради з акредитації, Сінькової І.О., юрисконсульта НААУ.

Було обговорено ряд питань щодо впровадження нових редакцій стандартів ISO/IEC 17011 та ISO/IEC 17025 та стан впровадження в діяльність НААУ документа EA 2/17 M:2016.

Окрім того, під час засідання була розглянута політика НААУ про відновлення даних органів з оцінки відповідності.
Також Радою було розглянуто пропозиції НААУ щодо проекту закону України № 6235 від 24.03.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності».

Семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації калібрувальних лабораторій

21 грудня 2017 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації калібрувальних лабораторій.У семінарі прийняли участь 12 позаштатних експертів та аудиторів з акредитації калібрувальних лабораторій.
Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, головного фахівця відділу акредитації лабораторій Яцуна М. Г

.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:
- основи оцінки КЛ згідно з методиками НААУ;
- актуальні питання акредитації КЛ (з урахуванням документів ЕА, ILAC і політик НААУ);
- оцінка методів при перевірці на місці.
Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг

18 грудня 2017 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації, продукції, процесів та послуг.

У семінарі прийняли участь 27 позаштатних експертів та аудиторів з акредитації органів з сертифікації, продукції, процесів та послуг.

Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, заступника начальника управління- начальника відділу органів з сертифікації Гоменюк В. В.

Під час семінару було обговорено наступні питання:

-         положення документа ЗД-08.01.34 «Спеціальні вимоги до органів з оцінки відповідності, що визначені у технічних регламентах» ;

-         Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 56 «Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності»;

-         вимоги документа ЕА 2/17 М:2016 «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації».

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 11 грудня 2017 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-      атестувати 13 експертів на статус аудиторів;

-      атестувати 6 аудиторів на статус головного аудитора;

-      переатестувати 15 аудиторів;

-      переатестувати 7 головних аудиторів;

-      відмовити у переатестації 1 аудитору.

 

Перехід до ISO 9001 та ISO 14001 версій 2015 року

Міжнародний форум із акредитації (IAF) на своїй сторінці опублікував офіційне повідомлення про те, що починаючи з 15 березня 2018 року органи з оцінки відповідності повинні проводити усі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації з ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів – ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

Далі надається для ознайомлення переклад офіційного повідомлення IAF.

Важлива інформація для органів з сертифікації щодо переходу до ISO 9001 та ISO 14001

Оскільки трирічний перехід до ISO 9001 та ISO 14001 підходить до завершення, IAF (глобальна асоціація з розробки принципів та практик проведення оцінки відповідності) прийняла резолюцію, згідно з якою, починаючи з 15 березня 2018 року органи з оцінки відповідності повинні проводити усі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації з ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів – ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

Ця резолюція продовжує зусилля IAF, органів з акредитації – членів IAF, зацікавлених сторін – членів IAF та акредитованих органів з оцінки відповідності у заохоченні тих, хто потребує оновлення світових стандартів системи менеджменту до нових версій.

Будь-які організації, які потребують переходу на нову версію ISO 9001 та ISO 14001, повинні якнайшвидше зв’язатися з органом з оцінки відповідності, щоб організувати аудит. Додаткову інформацію про перехід можна знайти на ISO 9001 та ISO 14001.

Як зазначено в спільному повідомленні ISO/IAF від 15 вересня 2017 року, до кінця терміну переходу залишився рік, нові редакції ISO 9001 та ISO 14001 логічно розвивають попередні версії, представляючи стандарти, які вирішують ключові питання як сьогодення, так і майбутнього. Новий ISO 9001 сприяє посиленню впровадження лідерства в системи менеджменту, вводить мислення, засноване на ризиках, і узгоджує політику і цілі системи менеджменту якості зі стратегією організації. Зміни у ISO 14001 зосереджуються на таких ключових питаннях як захист навколишнього середовища, підвищуючи екологічні показники, мислення категоріями життєвого циклу та екологічне керівництво організацій.

Зауважте, що неспроможність переходу на нові редакції стандарту 2015 року до кінцевого терміну означитиме, що ваша сертифікація більше недійсна, і це може вплинути на вашу здатність поставок на всі ринки.

Інформація про участь представників Національного агентства з акредитації України у роботі щорічного засідання ILAC та IAF 25-30 жовтня 2017 р м. Ванкувер, Канада

Відповідно до статті 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та Положення про Національне агентство з акредитації України НААУ, як національний орган з акредитації України, бере участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації, та,  зокрема, як повноправний член Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC), у засіданнях комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC.

Враховуючи нові здобутки на міжнародному рівні, а саме приєднання до Міжнародного форуму з акредитації, делегація НААУ офіційно взяла участь у роботі комітетів та щорічного засідання IAF.
Протягом 25-30 жовтня 2017 р. представники НААУ:
-         В.М.Горицький, Голова НААУ,
-         В.В.Красюк, заступник Голови
взяли  участь у  роботі  наступних комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC та IAF,  що відбулися у м.Ванкувер, Канада.
-         комітет IAF MLA (Комітет Багатосторонніх Угод),
-         комітет ILAC ARC (Комітет з Угоди),
-         комітет ILAC JDSC (Joint Development Support Committee – Спільний комітет з підтримки розвитку).
-         Нарада керівників національних органів з акредитації ЕА
-         Щорічне засідання IAF (28 та 30 жовтня 2017 р.)
-         Щорічне засідання ILAC (28 та 30 жовтня 2017 р.)
-         Щорічне спільне засідання ILAC\IAF  (29 жовтня 2017 р.)
Під час засідання представник ISO CASCO Barbara Belzer  презентувала вимоги проекту нової редакції стандарту ISO/IEC 17011.

Проведено робочі зустрічі з керівниками національних органів з акредитації країн СНД та інших країн, обговорено питання щодо налагодження співпраці, зокрема, органу з акредитації Китаю, а також проекту UNIDO.

Голова НААУ взяв участь у церемонії підписання угод про визнання НААУ з IAF.

Прийнято резолюції, зокрема, наступні:

Резолюція IAF 2017-13 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення для ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що наприкінці перехідного періоду, 15 вересня 2018 року, термін дії сертифікатів на відповідність
ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 повинен завершуватись, у іншому випадку, такі сертифікати будуть скасовані.
Починаючи з 15 березня 2018 року, ООВ повинні проводити всі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів (ISO 9001: 2015 та ISO 14001:2015). Результати таких аудитів розглядаються ООВ для подальшого прийняття відповідного рішення про акредитовані сертифікації на відповідність ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004.

Резолюція IAF 2017-14 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду стандарту ISO 50001:2011 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що Перехідний період для нової редакції ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту – Вимоги з настановою щодо використання» складатиме три роки з моменту публікації переглянутого стандарту. До завершення перехідного періоду термін дії сертифікації на відповідність ISO 50001:2011 повинен завершитись, або такі сертифікації повинні бути скасовані.
У рамках даного перехідного періоду:

 • ОА повинні бути готові до оцінки з метою переходу на ISO 50001:2018 протягом 6 місяців з дати публікації переглянутого стандарту.
 • ООВ повинні завершити перехід в межах акредитації ОА на ISO 50001:2018 протягом 18 місяців з дати публікації переглянутого стандарту.
 • ООВ мають припинити проводити аудити, включаючи первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації на відповідність ISO 50001:2011 протягом 18 місяців з дати публікації переглянутого стандарту. Результати таких аудитів на відповідність переглянутому ISO 50001:2011 мають розглядатися ООВ для прийняття відповідного рішення щодо акредитованих сертифікацій на відповідність ISO 50001:2011.

Резолюція IAF 2017-16 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду ISO 22000: 2005 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що період переходу акредитованих сертифікацій на наступну редакцію ISO 22000:2005 «Системи менеджменту безпекою харчових продуктів – Вимоги до будь-якої організації харчового ланцюга» становить 3 роки з дати публікації.

Резолюція IAF 2017-17 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду ISO/IEC TS 17021-3:2013 на ISO/IEC 17021-3:2017 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що перехідний період для ISO/IEC 17021-3: 2017 «Оцінювання відповідності – Вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 3: Вимоги до компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем менеджменту якістю» становить два роки з дати публікації переглянутого стандарту (тобто 31 березня 2019 року).

Резолюція IAF 2017-19 – (Пункт 9 Порядку денного) Неакредитована сертифікація персоналу,
якщо ООВ акредитовано на таку ж сферу та Перехідні положення – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що ОА-члени IAF повинні заключити угоди, що мають юридичну силу, зі своїми акредитованими ООВ, які провадять сертифікацію персоналу. Зазначена угода повинна перешкоджати ООВ у виданні неакредитованих сертифікатів персоналу у сферах, у яких такі ООВ мають акредитацію.
Вказані угоди повинні вимагати повного впровадження протягом трьох років починаючи з 30 жовтня 2017 року.
Додатково, ООВ з сертифікації персоналу повинні змінити свої сертифікаційні документи з метою включення знаку акредитації та/або посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА під час прийняття рішення про повторну сертифікацію; не пізніше ніж 30 жовтня 2020 року.
При отриманні первинної акредитації  (на відповідність ISO/IEC 17024) після 30 жовтня 2017 року, ООВ має перевести (перевидати) попередні неаккредитовані сертифікаційні документи та/або зробити
посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА, протягом одного року з дати прийняття рішення про акредитацію.
Примітка: У разі виникнення винятків із вищенаведеного,  ООВ повинен надати обґрунтування до ОА, і у разі, якщо ОА приймає таке обґрунтування, сертифікація все ще вважається акредитованою.

Резолюція IAF 2017-20 – (Пункт 9 Порядку денного) Сертифікація на відповідність ISO 31000:2009 «Менеджмент ризиків – Принципи та настанови» – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що акредитована сертифікація на відповідність ISO 31000:2009 «Менеджмент ризиків – Принципи та настанови» (дата публікації – 13 листопада 2009 року) не буде проводитись.
ISO 31000 прямо зазначає, що він не призначений або не є належним для сертифікації, і будь-яка сертифікація є неправильним використанням стандарту. Тому від ООВ вимагається не рекламувати та не надавати сертифікацію на відповідність ISO 31000, а ОА та ООВ мають повідомити Секретаріат ISO про будь-яке неправильне використання або інформацію про необхідність сертифікації.

Резолюція 2 Спільної Генеральної Асамблеї IAF ILAC – Впровадження переходу на ISO/IEC 17011:2017 Спільна Генеральна Асамблея схвалює рекомендацію Спільного виконавчого комітету для забезпечення повного виконання Резолюції 1 Спільної Генеральної Асамблеї у Делі – Перехід на ISO/IEC 17011:2017, а саме: починаючи з 1 липня року 2018 року усі заходи з паритетного оцінювання будуть проводитися з використанням ISO/IEC 17011:2017 у якості основного документу, що містить вимоги. Деталі даного плану переходу описані в документі  “Перехідний план щодо ISO/IEC 17011:2017″ від 29 жовтня 2017 року.

Семінар для експертів з акредитації медичних лабораторій

30 жовтня 2017 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності експертів з акредитації медичних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN/ISO 15189:2015.

У семінарі прийняли участь 8 позаштатних експертів з акредитації медичних лабораторій.

Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, начальника відділу з акредитації клініко-медичних лабораторій Шевченко Л. Ю.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

-         правила оформлення звітів щодо аналізу документації та  оцінки на місці медичних лабораторій;

-         оформлення протоколів невідповідностей;

-         формування сфери акредитації.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Міжнародна конференція щодо вдосконалення рівня прозорості ланцюгів постачання органічної сільськогосподарської та харчової продукції

Делегація НААУ на чолі з Головою Горицьким Віктором Михайловичем взяла участь у Міжнародній конференції «Підвищення рівня чесності органічних виробничо-збутових ланцюгів», що відбулася 21-22 вересня в Одесі за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У конференції взяло участь 170 учасників, які є ключовими представниками органічних виробничо-збутових ланцюгів та органічного сектору, компетентних органів влади, контролюючих органів та споживачів із 14 країн, у тому числі з України, ЄС, Швейцарії та США. Конференцію було організовано в рамках Ініціативи з протидії шахрайству Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL), Агро Еко, GfRS (Товариство із захисту ресурсів)  у співпраці з Міжнародною федерацією органічних сільськогосподарських рухів (IFOAM – Organics International) та Радою європейських органічних сертифікаційних органів (EOCC). Захід було впроваджено в рамках двох швейцарсько-українських проектів: «Розвиток органічного ринку в Україні» та «Консолідація місцевих органів з сертифікації», що впроваджуються за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Метою даної конференції було зміцнення та розширення експорту української органічної продукції до країн Західної Європи та США шляхом:

 • створення обізнаності щодо вимог країн-імпортерів стосовно прозорості та простежуваності органічного виробництва та торгівлі для підвищення рівня чесності органічних продуктів;
 • створення обізнаності серед покупців щодо забезпечення надійності органічних продуктів;
 • визначення наріжних каменів для ефективного контролю, зокрема, у складних виробничих і торгових структурах та удосконалення методів ризик-орієнтованих інспекцій;
 • створення обізнаності про спільну відповідальність (виробник – трейдер - орган сертифікації – органи державної влади) всього виробничо-збутового ланцюга.

За результатами конференції була прийнята спільна декларація, у якій були зафіксовані основні напрацювання даного заходу та сформульовані наступні кроки, які учасники запланували здійснити з метою підвищення рівня прозорості ланцюгів збуту органічної сільськогосподарської та харчової продукції в світі.

Детальний пост-реліз та презентації знаходяться за посиланням https://afi.biofach.com.ua/media/