Особливості застосування окремих вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 під час акредитації калібрувальних лабораторій

 (ЗД-08.02.25:ред. 01 схвалено та рекомендовано до застосування Технічним комітетом з акредитації Протокол засідання від 21.12.2012 №33)

  1. На момент здійснення оцінювання з боку НААУ з метою акредитації на відповідність  вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  калібрувальна лабораторія повинна мати впроваджену систему управління відповідно до вимог цього Стандарту. Лабораторія повинна документально оформити свої політики, системи, програми, процедури, методики та інструкції в обсязі, необхідному для забезпечення якості результатів калібрування та постійно застосовувати їх у роботі.
  2. Доказами компетентності персоналу, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки, оцінює результати та оформлює свідоцтва про калібрування є наявність фахової освіти та досвіду роботи у сфері метрології, документів, що підтверджують його повноваження та компетенцію, практична демонстрація набутих вмінь і навичок фахівцем під час здійснення оцінювання.
  3. Лабораторія повинна мати еталонну базу, допоміжні засоби вимірювальної техніки та устаткування, які необхідні для проведення калібрування у визначеній сфері акредитації.
  4. Лабораторія повинна мати та застосовувати процедуру оцінювання невизначеності вимірювання під час проведення калібрування для всіх типів засобів вимірювальної техніки згідно її сфери акредитації. Свідоцтва про калібрування, що видають ці лабораторії, повинні містити результати проведеного калібрування із зазначенням невизначеності.
  5. Лабораторія повинна надати докази простежуваності своїх власних еталонів та вимірювальних приладів до державних еталонів України або національних еталонів метрологічних інститутів інших країн. Свідоцтва про калібрування робочих еталонів лабораторій повинні містити інформацію щодо невизначеностей вимірювання та простежуваність до відповідних еталонів.
  6.  Лабораторії повинні мати затверджені процедури, та методики калібрування, а також програми калібрування власних робочих еталонів, допоміжних засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.
  7. Лабораторії повинні мати документальне підтвердження оцінки придатності методик калібрування. Дані щодо оцінки придатності методик повинні актуалізуватися з установленою періодичністю.