Онлайн-форма повідомлення про корупцію

Повідомлення відправлено від громадянина чи громадскої організації (назва ГО)

П.І.Б. заявника(*)

Поштова адреса (*):

Електронна адреса (*):

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення (*)

Обставини правопорушення (*):

Місце вчинення правопорушення (*):

Місце роботи особи, її посада: