ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення торгів

Інформаційний бюлетень

«Вісник державних закупівель»

01601, м. Київ, вул. Воровського 22

ОГОЛОШЕННЯ

про результати проведення торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національне агентство з акредитації України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26196207

1.3. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 110

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37508596

2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти України

3. Процедура закупівлі: відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 58.29.1. Програмне забезпечення системне на фізичних носіях. Послуги щодо видання.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: -

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 301, Національне агентство з акредитації України.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013року (протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору).

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): http://www.naau.org.ua.

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ВДЗ №41/3 (784/3) від 28.05.2013, № 133301

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель”).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ВДЗ №60(803) від 01.08.2013, № 156743.

6. Результат проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною: 26.07.2013

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 23.08.2013

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

6.3.1. Дата прийняття рішення:

6.3.2. Причина:

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 272725,81 грн.

(двісті сімдесят дві тисячі сімсот двадцять п’ять гривень 81 копійка) у т.ч. ПДВ 45454,30 (сорок п’ять тисяч чотириста п’ятдесят чотири гривні 30 коп.).

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

9. Інформація про переможця торгів:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство «Українські спеціальні системи».

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32348248

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-б,

9.4. Номер телефону, телефаксу: тел. 481-49-53

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник Голови В.М.Горицький

М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Гаврішко Віктор Вадимович

Тел.: (044) 2866482