УВАГА!

Лого

Засідання атестаційної комісії з 27 червня 2014 року переноситься на 04 липня2014 року.

Семінар для експертів з акредитації медичних лабораторій

30 жовтня 2017 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності експертів з акредитації медичних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN/ISO 15189:2015.

У семінарі прийняли участь 8 позаштатних експертів з акредитації медичних лабораторій.

Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, начальника відділу з акредитації клініко-медичних лабораторій Шевченко Л. Ю.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

-         правила оформлення звітів щодо аналізу документації та  оцінки на місці медичних лабораторій;

-         оформлення протоколів невідповідностей;

-         формування сфери акредитації.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Міжнародна конференція щодо вдосконалення рівня прозорості ланцюгів постачання органічної сільськогосподарської та харчової продукції

Делегація НААУ на чолі з Головою Горицьким Віктором Михайловичем взяла участь у Міжнародній конференції «Підвищення рівня чесності органічних виробничо-збутових ланцюгів», що відбулася 21-22 вересня в Одесі за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У конференції взяло участь 170 учасників, які є ключовими представниками органічних виробничо-збутових ланцюгів та органічного сектору, компетентних органів влади, контролюючих органів та споживачів із 14 країн, у тому числі з України, ЄС, Швейцарії та США. Конференцію було організовано в рамках Ініціативи з протидії шахрайству Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL), Агро Еко, GfRS (Товариство із захисту ресурсів)  у співпраці з Міжнародною федерацією органічних сільськогосподарських рухів (IFOAM – Organics International) та Радою європейських органічних сертифікаційних органів (EOCC). Захід було впроваджено в рамках двох швейцарсько-українських проектів: «Розвиток органічного ринку в Україні» та «Консолідація місцевих органів з сертифікації», що впроваджуються за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Метою даної конференції було зміцнення та розширення експорту української органічної продукції до країн Західної Європи та США шляхом:

 • створення обізнаності щодо вимог країн-імпортерів стосовно прозорості та простежуваності органічного виробництва та торгівлі для підвищення рівня чесності органічних продуктів;
 • створення обізнаності серед покупців щодо забезпечення надійності органічних продуктів;
 • визначення наріжних каменів для ефективного контролю, зокрема, у складних виробничих і торгових структурах та удосконалення методів ризик-орієнтованих інспекцій;
 • створення обізнаності про спільну відповідальність (виробник – трейдер - орган сертифікації – органи державної влади) всього виробничо-збутового ланцюга.

За результатами конференції була прийнята спільна декларація, у якій були зафіксовані основні напрацювання даного заходу та сформульовані наступні кроки, які учасники запланували здійснити з метою підвищення рівня прозорості ланцюгів збуту органічної сільськогосподарської та харчової продукції в світі.

Детальний пост-реліз та презентації знаходяться за посиланням https://afi.biofach.com.ua/media/

Зустріч представників НААУ з експертами проекту «Водна ініціатива Європейського Союзу Плюс для Східного партнерства»

19 жовтня 2017 року відбулася робоча зустріч між представниками НААУ та експертами проекту «Водна ініціатива Європейського Союзу Плюс для Східного партнерства», представниками Агентства з питань навколишнього середовища Австрії.

Проект розпочався в жовтні 2016 року і виконується Європейською економічною комісією ООН, ОЕСР разом із консорціумом країн-членів ЄС (Австрія, Франція).

Загальною метою даного проекту є вдосконалення управління водними ресурсами в країнах Східного партнерства, особливо, що стосується транскордонних річок. Більш конкретно завдання полягає в зближенні водної політики та стратегій країн Східного партнерства з Водною рамковою Директивою ЄС, багатосторонніми природоохоронними угодами і принципами інтегрованого управління водними ресурсами.

Проект базується на результатах та уроках, отриманих від інших регіональних проектів, які були реалізовані при підтримці ЄС в країнах Східного партнерства, а саме:

 • Підтримка Водної ініціативи Євросоюзу в Східній Європі, на Кавказі і в Центральній Азії;
 • Охорона навколишнього середовища міжнародних басейнів річок;
 • Покращення моніторингу навколишнього середовища Чорного моря.

Проект здійснюється за допомогою відповідного поєднання експертних знань, розвитку потенціалу та шляхом надання обладнання та технічної підтримки.

Під час зустрічі було обговорено ряд питань щодо національної системи акредитації України, зокрема питань, що стосуються процесу акредитації випробувальних лабораторій на відповідність стандарту ISO/IEC 17025. Представники НААУ відповіли на запитання експертів та висловили свою зацікавленість щодо акредитації випробувальних лабораторій в області управління водними ресурсами.

Один рік до кінця терміну переходу до ISO 9001 та ISO 14001 версій 2015 року

Міжнародний форум із акредитації (IAF) та Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) опублікували спільну заяву про те, що починаючи з 15 вересня 2017 року залишається один рік до того моменту, коли всі організації, сертифіковані відповідно до стандарту ISO 9001 редакції 2008 року для систем менеджменту якістю та стандарту ISO 14001 редакції 2004 року для систем менеджменту навколишнього середовища, повинні пройти сертифікацію відповідно до цих стандартів версій 2015 року.

Копія спільної заяви доступна на веб-сайті IAF або на веб-сайті ISO.

Також пропонуємо ознайомитися з неофіційним перекладом даної заяви.

                 

З метою надання роз’яснення органам з сертифікації систем менеджменту, що бажають перейти на акредитовану сертифікацію відповідно до нових стандартів   версій   стандартів в 2016 році в НААУ  було розроблено  Інформаційний   документ ІД-08.16.01 «Перехід до нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)», який визначає заходи щодо переходу та наступні терміни їх впровадження

З 15 червня 2017 року - проведення перевірок ОС тільки з урахуванням нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

З 15 вересня 2018 року - обмеження сфер акредитації в частині сертифікації систем менеджменту якості та систем менеджменту навколишнього середовища для тих ОС, які не підтвердили свою компетентність відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Робоча зустріч з представниками PTB

31 серпня 2017 року відбулася робоча зустріч між керівництвом НААУ та експертами місії PTB. PTB – Німецький національний інститут метрології, відомий на міжнародному рівні завдяки реалізації проектів щодо технічної співпраці в галузі інфраструктури якості від імені Німецького федерального міністерства економічної співпраці та розвитку.

Німецьке федеральне міністерство економічної співпраці та розвитку уповноважило PTB провести місію, метою якої є визначення сфери та дослідження доцільності щодо впровадження регіонального проекту в галузі інфраструктури якості в країнах Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна).

Метою даної місії в шести вищезазначених країнах є проведення зустрічей та бесід із окремими установами, які відповідають за інфраструктуру якості (Міністерство економіки, інститут метрології, орган з акредитації, орган з стандартизації, орган із ринкового нагляду) з метою ідентифікації та визначення галузей регіонального проекту в окремих напрямках інфраструктури якості в регіоні.

Майбутній проект має бути реалізованим завдяки широкому набору заходів. Обмін досвідом між професіоналами під наглядом міжнародних експертів, а також окремі заходи щодо навчання будуть застосовані на регіональному рівні. Проте різний рівень розвитку та різна динаміка країн Східного партнерства в напрямку ЄС вимагають особливого підходу до інтересів окремих країн з метою досягнення спільних інтересів.

Даний проект має за мету зближення систем інфраструктури якості України та ЄС, а також посилення співробітництва в рамках підписаної Угоди про асоціацію України та ЄС. Можливі заходи проекту включають в себе проведення ряду навчань для зовнішнього та внутрішнього персоналу НААУ щодо вимог нових стандартів ISO/IEC 17011 та ISO/IEC 17025, процедур акредитації з метою подальшої нотифікації тощо.

Під час зустрічі було обговорено ряд питань щодо національної системи акредитації України, міжнародного статусу та структури НААУ, а також найближчих перспектив щодо навчання персоналу НААУ в рамках проекту.

За результатами зустрічі було досягнуто домовленість про подальше співробітництво між PTB та НААУ з метою майбутнього сприяння PTB у підвищенні компетентності персоналу НААУ та можливої технічної підтримки.

НААУ підписало Багатосторонню угоду про взаємне визнання Міжнародного форуму з акредитації (IAF MLA)​

Національне агентство з акредитації України (НААУ) із гордістю повідомляє, що 16 серпня 2017 року НААУ стало підписантом Багатосторонньої угоди про взаємне визнання Міжнародного форуму з акредитації (IAF MLA)  у наступних сферах акредитації: сертифікація продукції – ISO/IEC 17065, сертифікація персоналу – ISO/IEC 17024, сертифікація систем менеджменту – ISO/IEC 17021-1 (сфери ISO 9001 та ISO 14001).

Інформацію щодо дійсного статусу НААУ в IAF можна побачити на сторінці IAF за посиланням http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Ukraine/502​.

Таким чином, НААУ повністю виконало свої зобов’язання щодо забезпечення підписання угод про визнання, зазначені в Плані заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №844-р. Відтепер, переважна більшість видів діяльності НААУ визнається не тільки на європейському, а й на світовому рівні.

Підписання IAF MLA несе певні переваги не тільки для національного органу з акредитації, але й для національного уряду, регуляторів, бізнесу, виробників та споживачів.

Для уряду України – IAF MLA надає надійну та міцну основу, яка в подальшому дає можливість заключати міжнародні торговельні угоди.

Для регуляторів – IAF MLA представляє собою визнаний на світовому рівні показник, який демонструє відповідність міжнародним стандартам та вимогам.

Для бізнесу – IAF MLA надає інформацію щодо надійності виробників та постачальників послуг, які пройшли сертифікацію з боку акредитованого ООВ.

Споживачі набувають впевненості в товарах та послугах, які мають знак відповідності або супроводжуються сертифікатом відповідності. IAF MLA забезпечує, що такі товари та послуги відповідають вимогам стандартів щодо якості та безпечності, незалежно від того, де вони були вироблені або надані.

День Незалежності України

Шановні колеги, клієнти та партнери!

З нагоди національного свята – Дня незалежності України – прийміть найщиріші привітання і побажання.

У цей святковий день, від усієї душі зичимо вам та вашим родинам добра, міцного здоров’я, щастя, достатку, щедрої долі, наснаги та подальших успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту нашого народу. Нехай мир і злагода панують у нашій країні, а кожен день додає вам енергії й впевненості в завтрашньому дні. Бажаємо, щоб ваше життя було сповнене радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножували славу рідної України.

Упевнені, що день прийдешній принесе нам світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до розбудови нашої країни!

Зі святом вас! Слава Україні!

 Колектив НААУ

П’ятнадцять років Національному агентству з акредитації України

14 липня 2017 року, Національне агентство з акредитації України (НААУ) відзначило 15-ту річницю початку своєї діяльності. У Великій конференц-залі Національної академії наук України за адресою м. Київ, вул. Володимирська 55 відбулася науково-практична конференція «Акредитація – шлях до довіри та якості».

НААУ є єдиним органом з акредитації України та забезпечує сприяння розвитку торгівлі між Україною, ЄС та усім світом. НААУ є державною організацією, яка провадить некомерційну господарську діяльність, та здійснює свою діяльність, базуючись на принципах, визначених Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Відповідно до статті 56 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, Україна вживає всіх необхідних заходів з метою досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології та, зокрема, акредитації.

У своїй діяльності НААУ також враховує положення Регламенту (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції.

Стратегічними цілями НААУ є:

- підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників за рахунок використання міжнародних та європейських стандартів, скорочення термінів та зниження витрат завдяки відсутності потреби у повторному проведенні робіт із підтвердження відповідності;

- створення більш сприятливих умов для добросовісної конкуренції товарів і послуг на внутрішньому ринку;

- продовження процесу гармонізації українського законодавства у сфері акредитації з вимогами директив ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АССА) між ЄС та Україною, що сприятиме усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, визнання системи технічного регулювання, спрощення доступу вітчизняної продукції на зовнішні ринки, інтеграції України до світового співтовариства.

Як відомо, акредитація є визнаним у всьому світі інструментом, що сприяє усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, і є однією із основних запорук розвитку рівня економіки держави. При ефективному використанні, акредитація грає важливу роль у світовій торгівлі, сприяючи інноваціям та використанню технологій, захисту споживачів та навколишнього середовища.

На сьогодні, діяльність НААУ з акредитації органів з оцінки відповідності офіційно визнано як в ЄС (Європейською кооперацією з акредитації – ЕА), так і на міжнародному рівні (Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій – ILAC та Міжнародним форумом з акредитації – IAF). Таким чином, НААУ, в межах своєї компетенції, виконало положення Угоди про Асоціацію.

У конференції прийняли участь внутрішній та зовнішній персонал НААУ, керівники НААУ попередніх років, представники акредитованих органів з оцінки відповідності та представники громадських організацій у сфері акредитації.

Конференцію також відвідали: народний депутат України, Голова підкомітету з питань підприємництва та технічного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Кривошея Генадій Григорович, заступник директора Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Попруга Юрій Миколайович, голова Ради з акредитації НААУ Тихоненко Валентин Васильович, голова Технічного комітету з акредитації Коротков Борис Володимирович, голова атестаційної комісії персоналу з акредитації Бондаренко Юрій Купріянович.

 

На конференції було зроблено наукові доповіді щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку національної системи акредитації та її зв’язку із спорідненими галузями в рамках національної системи інфраструктури якості України.

За зразкове виконання службових обов’язків та суттєвий внесок у розвиток національної системи акредитації України, ряд теперішніх та колишніх співробітників НААУ, а також осіб, залучених до діяльності з акредитації в рамках Ради з акредитації та комітетів, було нагороджено подяками та грамотами від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, пам’ятними нагрудними знаками з нагоди 15-тої річниці НААУ і подяками Голови НААУ.

У ході конференції доповідачі неодноразово згадували досягнення НААУ, які забезпечили виконання Україною своїх зобов’язань у частині гармонізації систем акредитації України та ЄС, зазначених в Угоді про Асоціацію. Також було відзначено суттєве зростання довіри до діяльності українських органів з оцінки відповідності на європейському та міжнародному рівнях.

НААУ приєдналося до Міжнародного форуму з акредитації

 Національне агентство з акредитації України повідомляє про своє приєднання до Міжнародного форуму з акредитації (IAF).

Меморандум про взаєморозуміння, який було підписано Головою IAF Сяо Цзяньхуа та Головою НААУ Віктором Горицьким, набув чинності 16 червня 2017 року.

Вступ НААУ до IAF є знаковою подією для всієї національної системи інфраструктури якості України та додатковим свідченням відповідності НААУ міжнародним принципам акредитації органів з оцінки відповідності, а саме неупередженості, компетентності, прозорості.

Підписанню Угоди передувала багаторічна робота персоналу НААУ, спрямована на підвищення довіри до вітчизняного ринку з боку європейських та світових торгових партнерів України. Безумовно, значну роль при підписанні Угоди зіграла багаторічна співпраця НААУ з Європейською кооперацією з акредитації (ЕА).

Наступним кроком для НААУ є підписання Багатосторонньої Угоди про взаємне визнання (IAF MLA), що сприятиме подальшому визнанню діяльності з акредитації на світовому рівні.

Шановні колеги, клієнти та партнери!

Науково-практична конференція «Акредитація – шлях до довіри та якості», присвячена відзначенню 15-тої річниці створення НААУ, розпочнеться 14.07.2017 о 10.00 у Великій конференц-залі Національної академії наук України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 55.

Початок реєстрація відповідно до раніше поданих заявок з 9.30.

Оновлений проект порядку денного доступний для завантаження за посиланням.

Із організаційних питань щодо конференції просимо звертатися за телефоном: (044) 369-34-90 або e-mail: conference@naau.org.ua.

Семінар для експертів з акредитації випробувальних лабораторій

 30 червня 2017 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності експертів з акредитації випробувальних лабораторій з розгляду стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

У семінарі прийняли участь 53 позаштатних експерта з акредитації випробувальних лабораторій.

Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, головного фахівця відділу акредитації лабораторій Гогомана І. В.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

-         основи перевірки ВЛ згідно з методиками НААУ;

-         актуальні питання акредитації ВЛ (з урахуванням документів EA, ILAC і політик НААУ).

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

(English) IAF – ILAC Meeting

According to the article 17 of the Law of Ukraine “On Accreditation of Conformity Assessment Bodies” and the Provision on NAAU. NAAU as National Accreditation Body of Ukraine participates in international, European and other regional organizations for accreditation and, in particular, in the International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC) as a full member, NAAU participates in its General Assembly Committee meetings.

During November 01-04 2016 the representatives of NAAU:

Viktor Gorytskyy – NAAU Chairman;

Valerii Krasiuk, Deputy Chairman – Head of the department for planning and organizing

Took part in the work of ILAC General Assembly Meetings that were held in New Dehli, India.

Working meetings were held with the management of national accreditation bodies of CIS and other countries. The matter regarding the setting up of cooperation was discussed. Negotiations were held with the IAF Secretary concerning NAAU application for membership in this organization.

As a result of the Meeting the following decisions were made:

To perform conformity analysis with the new requirements after the new revision of ISO/IEC 17011 is implemented;

To conduct a review of the implementation of IAF MD 20 requirements in NAAU activities;

To ensure implementation of IAF Resolution regarding mandatory reference to accreditation status by accredited CBs (for management systems) with  transition date of  06.11.2019.

До уваги ООВ: впровадження стандарту ISO 13485:2016!

В березні 2016 року було опубліковано стандарт ISO 13485:2016 «Медичні вироби – Системи менеджменту якості – Вимоги  щодо регулювання».

Резолюція IAF 2015/13 визначає 3-річний перехідний період (з моменту публікації стандарту) і процес для переходу спрямований на те, щоб органи з сертифікації систем менеджменту мали можливість перейти на нову версію стандарту ISO 13485:2016. Таким чином, з 1 березня 2019 року всі діючі сертифікати відповідно до ДСТУ EN ISO 13485:2015 (EN ISO 13485:2012, IDT; ISO 13485:2003, IDT) перестануть бути дійсними.

Для того, щоб забезпечити ОС час для переходу існуючих сертифікованих клієнтів, НААУ буде проводити оцінку переходу до кожного акредитованого ОС під час планової оцінки на місці за бажанням ОС. Оцінювання переходу буде розглядати компетентність і готовність ОС надавати сертифікацію відповідно до нового стандарту, а також забезпечення того, що система управління була оновлена з урахуванням нових вимог.

В НААУ було розроблено та затверджено інформаційний документ ІД-08.16.02«Перехід до нової версії стандарту ISO 13485:2016», який визначає заходи в перехідний період.

Також звертаємо увагу, що під час оцінки діяльності ОС відповідно до ISO 13485, НААУ використовує обов’язковий документ IAF MD 8:2015 Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485) та розглядає впровадження з боку ОС обов’язкового документу IAF MD 9:2015 Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485).

Також НААУ підготувало робочі переклади обов’язкових документів IAF:

IAFMD8:2015 Застосування ISO/IEC 17011:2004 в області систем менеджменту якості медичних виробів (ISO 13485)

IAFMD9:2015 Застосування ІSO/ІЕС 17021 в сфері систем менеджменту якості медичних виробів (ISО 13485)

Міжнародний день акредитації

Міжнародний день акредитації відзначається 9 червня кожного року з ініціативи Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) з метою підвищення обізнаності суспільства щодо важливості акредитації як універсального інструменту для створення взаємної довіри на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Темою цьогорічного дня акредитації є забезпечення довіри у будівництві та споріднених сферах.

Як і в попередні роки, день акредитації буде відзначатися у всьому світі для підвищення обізнаності представників сектору будівництва включаючи власників будівель, ринкових операторів, підрядників, виробників, розробників проектів, архітекторів тощо.

Голови IAF та ILAC опублікували спільне звернення з приводу свята, а також брошуру, присвячену темі ефективного використання акредитації в сфері будівництва.

На сайті www.publicsectorassurance.org наведено окремі приклади успішного застосування акредитації у всіх секторах економіки на прикладі різних країн світу.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

 З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 04 травня 2017 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-      атестувати 2 експертів на статус аудиторів;

-      атестувати 1 аудитора на статус головного аудитора;

-      переатестувати 10 аудиторів;

-      переатестувати 14 головних аудиторів.

Красюк Валерій Васильович

Заступник Голови

DSC_0415_2Народився 02 липня 1970 р. у м. Києві

Освіта:

У 1995 р. закінчив Національний університет імені Тараса Шевченко, отримав диплом за спеціальністю “Математика”, кваліфікація «Математик, викладач».

Досвід роботи:

1988 – 1990 рр. – служба в лавах збройних сил, західна група військ в Німеччині;

1987 – 2002 рр. – лаборант; технік; інженер; інженер І категорії; провідний інженер; заступник начальника сектору міжнародного співробітництва; заступник начальника відділу міжнародного співробітництва ДП «Державний центр з випробування електричного обладнання та приладів» (ДВЦ ЕМП, “Український центр випробувань та сертифікації електрообладнання”, УкрТест) м. Київ;

з серпня 2002 р. по теперішній час  – начальник відділу міжнародного співробітництва та інформаційного забезпечення;  заступник начальника управління-завідувач сектору з міжнародного співробітництва управління міжнародного співробітництва, якості та інформаційного забезпечення; начальник відділу якості та роботи з персоналом; менеджер з якості НААУ; заступник Голови – начальник планово-організаційного управління Національного агентства з акредитації України.

Діяльність у сфері акредитації:

Протягом 1995 – 2015 років пройшов низку навчань в рамках європейських проектів Twinning, TAIEX, Sida, Transform.

Професійні сертифікати в сфері акредитації:

- Сертифікат головного аудитора з акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025;

- Сертифікат головного аудитора з акредитації органів з сертифікації продукції на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17065;

- Сертифікат головного аудитора з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17021;

- Сертифікат головного аудитора з акредитації органів з сертифікації персоналу на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17024;

- Сертифікат головного аудитора з акредитації органів з інспектування на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17020.

Нагороди:

- Подяка Прем’єр-Міністра України

- Почесний Знак Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації  “За заслуги”.

- Медаль “25 лет МГС”

- Грамота Головного управління Державної служби України «За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків»

- Диплом 1-го ступеня Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «За досягнення в праці»

Публікації:

ILAC news, Issue 28. Principles and stages of creation of the national accreditation system.

ILAC news, Issue 31. Accreditation update.

ILAC news, Issue 52. Accreditation update.

Участь у міжнародних заходах:

В якості експерта був залучений до європейських та міжнародних проектів допомоги у сфері інфраструктури якості у наступних країнах: Вірменія, Республіка Білорусь, Філіппіни, Азербайджан, Туркменістан, Косово Єгипет та Грузія.

В якості оцінювача Європейської кооперації з акредитації взяв участь у паритетному оцінюванні національних органів з акредитації Норвегії, Румунії, Сербії та Тунісу.

 

Марцинчик Сергій Георгійович

Начальник управління з акредитації лабораторій

Marcinchic_1 (4)Народився 26 лютого 1961 року в м. Києві

Освіта:

У 1992 р. закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка» та отримав вищу освіту.

У 1984 р. закінчив НТУУ «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «радіотехніка» та отримав вищу освіту.

Досвід роботи:

 • 12.2015 р. – начальник управління з акредитації лабораторій Національного агентства з акредитації України.
 • 11.2010 р. – 12.2015 р. – начальник відділу сертифікації ТОВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів».
 • 03.2005 р. – 09.2010 р. – начальник відділу з акредитації органів сертифікації (остання посада) Національного агентства з акредитації України.
 • 03.2004 р. – 03.2005 р. – менеджер ДП «Фламінія-Україна».
 • 06.2003 р. – 03.2004 р. – завідувач лабораторією ДП «Укрелекон».
 • 03.2003 р. – 05.2003 р. – менеджер ДП «Фламінія-Україна».
 • 09.2002 р. – 03.2003 р. – провідний фахівець відділу з акредитації лабораторій Національного агентства з акредитації України.
 • 07.2001 р. – 09.2002 р. – начальник випробувальної лабораторії ДП «Український центр випробувань та сертифікації електрообладнання».
 • 08.1997 р. – 06.2001 р. – начальник випробувальної лабораторії  ДП «Державний випробувальний центр електропобутових машин та приладів».
 • 11.1996 р. – 08.1997 р. – провідний інженер енергомеханічного відділу  АТ «Київський електромеханічний завод».
 • 06.1994 р. – 11.1996 р. – інженер з налагоджування зв’язку АТ «СВЕМОН».
 • 04.1984 р. – 05.1994 р. – провідний інженер (остання посада) Конструкторське бюро ВО «Київський радіозавод»

Діяльність у сфері акредитації:

Починаючи з 2005 р. приймає участь у перевірках ООВ.

Професійні сертифікати в сфері акредитації:

-  Сертифікований головний аудитор з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17025:2006;

- Сертифікований головний аудитор з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ЕN 45011-1998 (ISO/IEC 17065:2012);

- Експерт з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17021:2011.

Ковєшнікова Тетяна Афанасіївна

Перший заступник Голови з питань акредитації Національного агентства з акредитації України

йыНародилася 22 січня 1962 року у місті Караганда Казахської РСР

Освіта:       

У  2003  році  закінчила   аспірантуру    Національного Інституту  Винограду і Вина «Магарач»

(м. Ялта) і у 2006 році захистила дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія продуктів бродіння».

У 1996 році закінчила Московський державний заочний  інститут харчової промисловості, отримала диплом за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв та виноробства», кваліфікація «інженер-технолог бродильних виробництв і виноробства».

У 1989 році закінчила Львівський технікум харчової промисловості, отримала диплом за спеціальністю

«Технологія бродильних виробництв», кваліфікація «технік-технолог бродильних виробництв».

У 1980 році закінчила Сімферопольське ПТУ, отримала кваліфікацію «продавець нехарчових товарів»

Досвід роботи:

З червня 2014 року по теперішній час – головний фахівець відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації, начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями, начальник  відділу акредитації органів з сертифікації, перший заступник Голови з питань акредитації Національного агентства з акредитації України.

1998 – 2014 рр. – провідний інженер відділу держнагляду за якістю продукції; начальник сектору нових розробок; начальник сектору сертифікації систем менеджменту; начальник акредитованого випробувального центру; начальник експертно-консультаційного центру; начальник відділу систем управління; заступник генерального директора з сертифікації – заступник керівника органу  з сертифікації; заступник генерального директора з питань якості, підтвердження відповідності та наукової діяльності – заступник керівника органу з сертифікації; заступник директора зі стандартизації та наукової діяльності.

1989 – 1993 рр. – інженер харчової контрольно-виробничої лабораторії Сахалінської Облриболовспоживспілки.

1983 – 1989 рр. – комірник тарного складу; хімік – лаборант виробничої лабораторії Сакського завода мінеральних вод;

1982 р. – комірник складу Управління торгівлі Вентспілського міствиконкому;

1980 – 1982 рр. -  продавець Промторгоб’єднання Сакського райпо.

Діяльність у сфері акредитації:

З 2014 року приймає участь у перевірках ООВ.

Професійні сертифікати в сфері акредитації:

Сертифікат головного аудитора з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту  на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17021;

Сертифікат аудитора з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17065

Експерт     з акредитації    випробувальних   лабораторій   на   відповідність вимогам стандарту

ДСТУ ISO/IEC 17025;

Експерт з акредитації органів з сертифікації персоналу на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17024.

Викладацька та наукова діяльність:

Окрім основної спеціальності на протязі 2011 – 2014 років за сумісністю була  доцентом кафедри виноробства та технології бродильних виробництв ЮФ НУБіП «Кримський агротехнологічний університет».

Серед дисциплін, які викладались були такі, що стосуються питань метрології, стандартизації, сертифікації харчових продуктів та систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів.

2001 – 2014 рр. – член Технічного комітету України з стандартизації ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція».

Горицький Віктор Михайлович

Голова Національного агентства з акредитації України

фото

Народився в смт. Добрянка Чернігівської області.

Освіта:

Інженерну освіту отримав у 1979 році – закінчив Київське вище військове інженерне училище зв’язку за спеціальністю “електрозв’язок”.

У 1983 році закінчив військову академію зв’язку (м. Санкт-Петербург) за спеціальністю “інженер систем і засобів зв’язку” і отримав вищу військову освіту.

У 2008 році закінчив Міжнародну академію управління персоналом (м. Київ), спеціальність “Менеджмент організацій”, спеціалізація „Економіка та управління бізнесом” і отримав ступінь магістра Управління бізнесом.

У 1983 – 1986 роках навчався у аспірантурі військової академії зв’язку (м. Санкт-Петербург) і у 1986 році захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю “Системи управління та зв’язок”.

У 1999 році захистив дисертацію і здобув вчену ступінь доктора технічних наук за спеціальністю “Системи управління та зв’язок”.

Вчене звання професора кафедри “захисту інформації” отримав у 2001 році.

Досвід роботи:

 • 1986-1993 рр. – викладач, старший викладач, начальник кафедри у Київському військовому інституті  управління і зв’язку;
 • 1993-2001 рр. – начальник факультету “Безпеки інформації” Київського військового інституту управління і зв’язку;
 • 2001-2001рр. – директор Первинної мережі ВАТ “Укртелеком”;
 • 2001-2008рр. – Голова правління ВАТ “Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку “Діпрозв’язок”;
 • 2008-2009 рр. -  професор Одеської національної академії зв’язку ім. Попова;
 • 2009 – 2010 рр. – заступник Голови Національного агентства з акредитації України (НААУ);
 • 2010 р. – заступник Голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації;
 • 2010 – 2013 рр. – заступник Голови Національного агентства з акредитації України;
 • 2013 – 2015 рр. (по 24.07.2015 р.) – радник Голови НААУ;
 • 2015 (18.08.2015 р. – 29.12.2015 р.) – виконуючий обов’язки Голови Національного агентства з акредитації України;
 • 2015 (30.12.2015 р.) – Голова Національного агентства з акредитації України.

 Діяльність у сфері акредитації

Заступник Голови НААУ з 2009 по 2013 рік. В цей період НААУ отримало визнання та підписало Угоду ЕА BLA за напрямками:

 • випробувальні та калібрувальні лабораторії – згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;
 • органів із сертифікації систем менеджменту – згідно вимог ISO/IEC 17021 «Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту»;
 • органів із сертифікації персоналу – згідно вимог ISO/IEC 17024 «Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу»;
 • В різні періоди був керівником НААУ з якості, відповідав за вдосконалення системи акредитації та її визнання міжнародними органами з акредитації (Європейською асоціацією з акредитації – ЕА), міжнародну діяльність НААУ.

У 2013 – 2015 р.р. займав посаду радника Голови НААУ з питань  міжнародної діяльності.

Професійні сертифікати в сфері акредитації:

 • Сертифікований головний аудитор з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам ЕN 45011-1998 (ISO/IEC 17065:2012);
 • Сертифікований головний аудитор з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам ISO/IEC 17025:2006;
 • Сертифікований головний аудитор з акредитації органів сертифікації систем менеджменту на  відповідність вимогам ISO/IEC 17021:2011 (сфера діяльності: ISO 9001-системи управління якістю, ISO 27001-системи керування інформаційною безпекою; ISO 13485 (експерт) – системи управління якістю (Вироби медичні)).

Професійні сертифікати в сфері менеджменту:

 • Лауреат міжнародної премії “Best Manager of the Year”, Сертифікат № 088, International Corporation of Social Partnership, Europe Business Assembly, Oxford, UK 2007.

Під час керування «Українським Інститутом по проектуванню засобів та споруд зв’язку “Діпрозв’язок”» (2001 – 2008 рр) впровадив та сертифікував систему менеджменту якості у відповідності до стандарту  ISO/IEC 9001:2000.

В різні періоди на протязі 2001 – 2015 років приймав участь в акредитаційній діяльності в:

 • системі вищої освіти України (експерт) – 2000 – 2008;
 • в системі  електронного документообігу (керівник Центрального органу України з акредитації центрів сертифікації ключів електронного цифрового підпису) – 2010.

Викладацька та наукова діяльність:

 Окрім основної  діяльності в різні періоди на протязі 1998 – 2015 років за сумісництвом був:

- доцентом Кафедри засобів зв’язку факультету авіаційних і космічних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- професором Київського військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- начальником Кафедри технічної експлуатації первинної мережі Головного навчального центру ВАТ “Укртелеком”;
- професором Національного авіаційного університету;
- професором Кафедри телекомунікаційних систем Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- професором Одеської національної академії зв’язку імені О.С.Попова.

Серед дисциплін, які викладались та викладаються є такі, що стосуються питань метрології, управління якістю в телекомунікаційних системах, оцінки відповідності.

Керівник наукової школи. Під науковим керівництвом захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Автор більше 120 наукових праць, винаходів та патентів.

Участь в міжнародних заходах в сфері акредитації ООВ:

1. 1993-1995 рр. Участь в якості експерта в робочій групі Експортно-технічного комітету при Кабінеті міністрів України (Україна – США);

2. 2002 – 2005 рр. Участь в якості члена та керівника Робочої групи від України в підготовці та роботі Всесвітнього саміту на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева 2003 рік – Туніс 2005 рік).

3. 2009 – 2017 рр. Участь в міжнародних заходах в сфері акредитації органів з оцінки відповідності під егідою ЕА, ILAC та IAF(засідання комітетів та Генеральних асамблей ЕА, щорічні засідання ILAC та ІAF).

Впровадження документа ЕА-2/17 М в діяльність НААУ

З метою впровадження обов’язкових документів Європейської кооперації з акредитації (ЕА) в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) було затверджено низку документів та форм, що регламентують порядок акредитації з метою подальшої нотифікації органів з оцінки відповідності (ООВ) з врахуванням положень обов’язкового документа ЕА-2/17 М:2016 «EA Document on Accreditation for Notification purposes».Неофіційний переклад цього документа, зроблений НААУ, є доступним в розділі «Нашим клієнтам» - «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації».

Загальний документ НААУ «Положення щодо впровадження вимог документа ЕА-2/17 М в діяльності НААУ» (ЗД-08.03.37) містить загальний опис процедури акредитації з метою подальшої нотифікації для ООВ, що подають заявку на первинну акредитацію, а також для вже акредитованих ООВ.  Документ ЗД-08.03.37 є доступним в розділі «Документи НААУ».

Відповідність ООВ встановленим спеціальним вимогам до призначених ООВ згідно з технічними регламентами оцінюється НААУ під час акредитації та/або моніторингу відповідно до загального документа НААУ «Спеціальні вимоги до призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами» (ЗД-08.01.34), який є доступним в розділі «Документи НААУ».

Також Наказом НААУ від 21.04.2017 № 54 затверджено новий Порядок та розмір оплати робіт з акредитації та моніторингу з урахуванням процедури акредитації з метою подальшої нотифікації. Наказ та Порядок є доступними в розділі «Документи НААУ».

Відповідно до Наказу НААУ від 17.02.2017 №27, НААУ розпочинає прийом заявок на акредитацію з метою подальшої нотифікації з 1 червня 2017 року.

Додатково звертаємо увагу ООВ на розроблену НААУ форму листа щодо подачі заявки на акредитацію з метою подальшої нотифікації. Форма листа є доступною в розділі «Нашим клієнтам».