Співробітництво з IAF

International Accreditation Forum (IAF)

Міжнародний форум з акредитації (IAF)

IAF є всесвітньою мережею органів з акредитації та інших організацій, залучених до діяльності з оцінки відповідності.

IAF існує для досягнення наступних глобальних цілей:
- підтримка та розширення Багатосторонньої угоди про визнання (IAF MLA), між органами з акредитації – членами IAF з метою зменшення ризиків для підприємств та їх клієнтів і забезпечення впевненості щодо сертифікатів, виданих акредитованими органами з оцінки відповідності в будь-якій частині світу;
- розробка та гармонізація вимог щодо акредитації у всьому світі;
- просування акредитації як ефективного механізму для забезпечення довіри до товарів та послуг, що є істотною умовою для усунення обмежень для світової торгівлі.

Основним аспектом діяльності IAF є забезпечення того, що органи з акредитації – члени IAF акредитують лише ті органи з оцінки відповідності, що мають необхідну компетентність щодо своєї діяльності.

Підписання IAF MLA несе певні переваги не тільки для національного органу з акредитації, але й для національного уряду, регуляторів, бізнесу, виробників та споживачів.

Для національного уряду – IAF MLA надає надійну та міцну основу, яка в подальшому дає можливість заключати міжнародні торговельні угоди.

Для регуляторів – IAF MLA представляє собою визнаний на світовому рівні показник, який демонструє відповідність міжнародним стандартам та вимогам.

Для бізнесу – IAF MLA надає інформацію щодо надійності виробників та постачальників послуг, які пройшли сертифікацію з боку акредитованого ООВ.

Для виробників продукції та постачальників послуг – IAF MLA є можливістю відмежувати себе від конкурентів, що виробляють неякісну продукцію та надають неякісні послуги.

Споживачі набувають впевненості в товарах та послугах, які мають знак відповідності або супроводжуються сертифікатом відповідності. IAF MLA забезпечує, що такі товари та послуги відповідають вимогам стандартів щодо якості та безпечності, незалежно від того, де вони були вироблені або надані.

З огляду на те, що Європейська кооперація з акредитації (ЕА) є визнаним з боку IAF регіональним органом співробітництва, документи IAF, використання яких було схвалено відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї ЕА, є обов’язковими до впровадження як НААУ, так і ООВ, що отримали акредитацію НААУ.

У серпні 2016 року НААУ подану заявку на отримання членства в IAF. Наразі, зазначена заявка розглядається членами IAF відповідно до встановленої процедури.