Міжнародна діяльність

Співробітництво з ЕА Співробітництво з IAF
Співробітництво з ILAC Співробітництво з МДР

Чинний статус НААУ на міжнародному рівні

НААУ тісно співпрацює із рядом міжнародних та регіональних організацій з акредитації.

НААУ є асоційованим членом Європейської кооперації з акредитації (ЕА) та підписантом Багатосторонньої Угоди з ЕА (ЕА MLA) через Двосторонню Угоду про визнання (ЕА BLA) за напрямками акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій, органів з сертифікації продукції, органів з сертифікації систем менеджменту, органів з сертифікації персоналу та органів з інспектування.

ЕА визнала, що всі напрямки діяльності НААУ відповідають встановленим в Європі нормативним вимогам в сфері акредитації. Таким чином, НААУ провадить діяльність, визнану на рівні Європейського Союзу.

Також НААУ є повноправним членом Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та підписантом Угоди про взаємне визнання (ILAC MRA) за напрямками акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій і органів з інспектування. Таким чином, акредитація, що надається НААУ у вищенаведених сферах, є еквівалентною акредитації, що надається національними органами з акредитації – підписантами ILAC MRA у більш ніж 80 країнах світу.

У рамках СНД НААУ співпрацює із Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР). Участь НААУ у роботі МДР обумовлена необхідністю формування спільних підходів у сфері акредитації, перебудовою економік країн, переходом до нових ринкових відносин, гостротою проблеми забезпечення якості продукції, передусім її безпеки.

Стратегічні цілі НААУ щодо міжнародної діяльності

Стратегічним завданням НААУ на міжнародному рівні є поглиблення співробітництва з Міжнародним форумом з акредитації (ІАF) та підписання Угоди про взаємне визнання (IAF MLA) у відповідних сферах.

Розвиток стосунків з ЕА, ILAC та IAF, а також з органами з акредитації країн Європейського Союзу та світу, подальше проведення в рамках цієї взаємодії робіт по взаємному визнанню робіт з акредитації є пріоритетами діяльності НААУ.