Ковєшнікова Тетяна Афанасіївна

Перший заступник Голови з питань акредитації Національного агентства з акредитації України

йыНародилася у місті Караганда Казахської РСР

Освіта:       

У  2003  році  закінчила   аспірантуру    Національного Інституту  Винограду і Вина «Магарач»

(м. Ялта) і у 2006 році захистила дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія продуктів бродіння».

У 1996 році закінчила Московський державний заочний  інститут харчової промисловості, отримала диплом за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв та виноробства», кваліфікація «інженер-технолог бродильних виробництв і виноробства».
У 1989 році закінчила Львівський технікум харчової промисловості, отримала диплом за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв», кваліфікація «технік-технолог бродильних виробництв».

У 1980 році закінчила Сімферопольське ПТУ, отримала кваліфікацію «продавець нехарчових товарів».

Досвід роботи:

З червня 2014 року по теперішній час – головний фахівець відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації, начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями, начальник  відділу акредитації органів з сертифікації, перший заступник Голови з питань акредитації Національного агентства з акредитації України.

1998 – квітень 2014 рр. – провідний інженер відділу держнагляду за якістю продукції; начальник сектору нових розробок; начальник сектору сертифікації систем менеджменту; начальник акредитованого випробувального центру; начальник експертно-консультаційного центру; начальник відділу систем управління; заступник генерального директора з сертифікації – заступник керівника органу  з сертифікації; заступник генерального директора з питань якості, підтвердження відповідності та наукової діяльності – заступник керівника органу з сертифікації; заступник директора зі стандартизації та наукової діяльності Державного підприємства «Кримський науково – виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

1989 – 1993 рр. – інженер харчової контрольно-виробничої лабораторії Сахалінської Облриболовспоживспілки.

1983 – 1989 рр. – комірник тарного складу; хімік – лаборант виробничої лабораторії Сакського завода мінеральних вод;

1982 р. – комірник складу Управління торгівлі Вентспілського міствиконкому;

1980 – 1982 рр. -  продавець Промторгоб’єднання Сакського райпо.

Діяльність у сфері акредитації:

 З 2014 року приймає участь в оцінках ООВ.

 Професійні сертифікати в сфері акредитації:

 Сертифікат головного аудитора з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту  на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17021;

Сертифікат головного аудитора з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17065;

Сертифікат аудитора   з акредитації    випробувальних   лабораторій   на   відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025;

Сертифікат аудитора  з акредитації органів з сертифікації персоналу на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17024. 

Викладацька та наукова діяльність:

Окрім основної спеціальності на протязі 2011 – 2014 років за сумісністю була  доцентом кафедри виноробства та технології бродильних виробництв ЮФ НУБіП «Кримський агротехнологічний університет».

Серед дисциплін, які викладались були такі, що стосуються питань метрології, стандартизації, сертифікації харчових продуктів та систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів.

2001 – 2014 рр. – член Технічного комітету України з стандартизації ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція».