Горицький Віктор Михайлович

Голова Національного агентства з акредитації України

фото

Народився в смт. Добрянка Чернігівської області.

Освіта:

Інженерну освіту отримав у 1979 році – закінчив Київське вище військове інженерне училище зв’язку за спеціальністю “електрозв’язок”.

У 1983 році закінчив військову академію зв’язку (м. Санкт-Петербург) за спеціальністю “інженер систем і засобів зв’язку” і отримав вищу військову освіту.

У 2008 році закінчив Міжнародну академію управління персоналом (м. Київ), спеціальність “Менеджмент організацій”, спеціалізація „Економіка та управління бізнесом” і отримав ступінь магістра Управління бізнесом.

У 1983 – 1986 роках навчався у аспірантурі військової академії зв’язку (м. Санкт-Петербург) і у 1986 році захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю “Системи управління та зв’язок”.

У 1999 році захистив дисертацію і здобув вчену ступінь доктора технічних наук за спеціальністю “Системи управління та зв’язок”.

Вчене звання професора кафедри “захисту інформації” отримав у 2001 році.

Досвід роботи:

 • 1986-1993 рр. – викладач, старший викладач, начальник кафедри у Київському військовому інституті  управління і зв’язку;
 • 1993-2001 рр. – начальник факультету “Безпеки інформації” Київського військового інституту управління і зв’язку;
 • 2001-2001рр. – директор Первинної мережі ВАТ “Укртелеком”;
 • 2001-2008рр. – Голова правління ВАТ “Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку “Діпрозв’язок”;
 • 2008-2009 рр. -  професор Одеської національної академії зв’язку ім. Попова;
 • 2009 – 2010 рр. – заступник Голови Національного агентства з акредитації України (НААУ);
 • 2010 р. – заступник Голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації;
 • 2010 – 2013 рр. – заступник Голови Національного агентства з акредитації України;
 • 2013 – 2015 рр. (по 24.07.2015 р.) – радник Голови НААУ;
 • 2015 (18.08.2015 р. – 29.12.2015 р.) – виконуючий обов’язки Голови Національного агентства з акредитації України;
 • 2015 (30.12.2015 р.) – Голова Національного агентства з акредитації України.

 Діяльність у сфері акредитації

Заступник Голови НААУ з 2009 по 2013 рік. В цей період НААУ отримало визнання та підписало Угоду ЕА BLA за напрямками:

 • випробувальні та калібрувальні лабораторії – згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;
 • органів із сертифікації систем менеджменту – згідно вимог ISO/IEC 17021 «Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту»;
 • органів із сертифікації персоналу – згідно вимог ISO/IEC 17024 «Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу»;
 • В різні періоди був керівником НААУ з якості, відповідав за вдосконалення системи акредитації та її визнання міжнародними органами з акредитації (Європейською асоціацією з акредитації – ЕА), міжнародну діяльність НААУ.

У 2013 – 2015 р.р. займав посаду радника Голови НААУ з питань  міжнародної діяльності.

Професійні сертифікати в сфері акредитації:

 • Сертифікований головний аудитор з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам ЕN 45011-1998 (ISO/IEC 17065:2012);
 • Сертифікований головний аудитор з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам ISO/IEC 17025:2006;
 • Сертифікований головний аудитор з акредитації органів сертифікації систем менеджменту на  відповідність вимогам ISO/IEC 17021:2011 (сфера діяльності: ISO 9001-системи управління якістю, ISO 27001-системи керування інформаційною безпекою; ISO 13485 (експерт) – системи управління якістю (Вироби медичні)).

Професійні сертифікати в сфері менеджменту:

 • Лауреат міжнародної премії “Best Manager of the Year”, Сертифікат № 088, International Corporation of Social Partnership, Europe Business Assembly, Oxford, UK 2007.

Під час керування «Українським Інститутом по проектуванню засобів та споруд зв’язку “Діпрозв’язок”» (2001 – 2008 рр) впровадив та сертифікував систему менеджменту якості у відповідності до стандарту  ISO/IEC 9001:2000.

В різні періоди на протязі 2001 – 2015 років приймав участь в акредитаційній діяльності в:

 • системі вищої освіти України (експерт) – 2000 – 2008;
 • в системі  електронного документообігу (керівник Центрального органу України з акредитації центрів сертифікації ключів електронного цифрового підпису) – 2010.

Викладацька та наукова діяльність:

 Окрім основної  діяльності в різні періоди на протязі 1998 – 2015 років за сумісництвом був:

- доцентом Кафедри засобів зв’язку факультету авіаційних і космічних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- професором Київського військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- начальником Кафедри технічної експлуатації первинної мережі Головного навчального центру ВАТ “Укртелеком”;
- професором Національного авіаційного університету;
- професором Кафедри телекомунікаційних систем Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- професором Одеської національної академії зв’язку імені О.С.Попова.

Серед дисциплін, які викладались та викладаються є такі, що стосуються питань метрології, управління якістю в телекомунікаційних системах, оцінки відповідності.

Керівник наукової школи. Під науковим керівництвом захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Автор більше 120 наукових праць, винаходів та патентів.

Участь в міжнародних заходах в сфері акредитації ООВ:

1. 1993-1995 рр. Участь в якості експерта в робочій групі Експортно-технічного комітету при Кабінеті міністрів України (Україна – США);

2. 2002 – 2005 рр. Участь в якості члена та керівника Робочої групи від України в підготовці та роботі Всесвітнього саміту на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева 2003 рік – Туніс 2005 рік).

3. 2009 – 2017 рр. Участь в міжнародних заходах в сфері акредитації органів з оцінки відповідності під егідою ЕА, ILAC та IAF(засідання комітетів та Генеральних асамблей ЕА, щорічні засідання ILAC та ІAF).