Проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ОГОЛОШЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ

ЗВІТНОСТІ НААУ ЗА 2022 РІК

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НААУ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

ЕДРПОУ 26196207

Місцезнаходження НААУ: 01133, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, E-mail: office@naau.org.ua

НААУ - державна організація.

НААУ є національним органом України з акредитації органів з оцінки відповідності.

НААУ провадить некомерційну господарську діяльність.

Засновник – Міністерство економіки України.

Платник податку на прибуток, платник ПДВ.

Основний код КВЕД: 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

 

 1. ЗАВДАННЯ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ

Обов’язкова аудиторська перевірка річної фінансової звітності НААУ за 2022 звітний рік проводиться з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан НААУ на 31.12.2022 p. та фінансові результати агентства за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:79210000-9: Бухгалтерські та аудиторські послуги.

 

 1. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ

У СКЛАДІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

  1. Довідка про наявність відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності у Розділі «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України.
  2. Довідка про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше п’яти аудиторів. Відомості про аудиторів повинні бути наявні в Реєстрі аудиторів у розділі «АУДИТОРИ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України. Вимога відповідно до п. 4 частини 1 статті 23 Закону України
  3. Довідка у довільній формі про наявність не менше 10 працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і які можуть бути безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг. У довідці обов'язково вказати загальну кількість штатних працівників Учасника (з зазначенням переліку працівників, їх ПІБ, посад і досвіду роботи) станом на дату подання пропозиції.
  4. Довідка у довільній формі про кількість (щонайменше 2-х) працівників у складі аудиторської фірми, які мають чинні сертифікати (дипломи) однієї з професійних організацій, що підтверджує високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА Дипифер), Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА) або Інституту присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ІСАЕW). Надати копії підтверджуючих документів (сертифікатів чи інших документів, що підтверджують сертифікацію) та копії сторінок трудових книжок працівників Учасника (для осіб, що перелічені у даній довідці), з відмітками про працевлаштування в даний час на підприємстві Учасника або копії діючих трудових угод.
  5. Довідка довільної форми, що містить перелік договорів з надання Учасником послуг обов’язкового аудиту, не менше ніж з двома суб’єктами господарською діяльності з предметом договору - перевірка фінансової звітності за 2021 рік. Довідка вимагається для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів. Довідка повинна містити назву та контактну інформацію контрагента, період надання послуг, інформацію про стан виконання договору.
  6. Копія чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
  7. Копія документу, що завірена учасником, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання документів пропозиції на участь у конкурсі та договору за його результатами: протокол зборів засновників та наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання пропозиції керівником організації-учасника); довіреність (доручення) на підписання та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала довіреність (доручення), щодо видачі довіреності (доручення) ( у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника).
  8. Довідка суб’єкта аудиторської діяльності, що його керівник та працівники не є пов’язаними особами з НААУ, не мають близьких родичів, що є працівниками НААУ, відсутній конфлікт інтересів при наданні аудиторських послуг для НААУ.
  9. Проект договору на надання аудиторських послуг з зазначенням ціни договору. До проекту договору повинен бути доданий розрахунок ціни договору.
  10. Довідка суб’єкта аудиторської діяльності про наявність системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг.
  11. Копії документів, що підтверджують проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності).
  12. Лист-згоду у довільній формі, який підтверджує згоду на обробку Замовником персональних даних посадової (службової) особи суб’єкта аудиторської діяльності з метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час здійснення цієї процедури закупівлі.
  13. Лист-згоду у довільній формі на обробку Замовником персональних даних працівників суб’єкта аудиторської діяльності, інформація про яких міститься у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, які будуть залучені до виконання послуг з метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час здійснення цієї процедури закупівлі.

 

 1. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Протягом п’яти робочих днів після оголошення конкурсу на веб-порталі НААУ.

Строк подання конкурсних пропозицій: з 00 год. 00 хв. 26.04.2023 до 23 год. 59 хв. 02.05.2023

 

 1. ВАРТІСТЬ ЗАКУПІВЛІ ПОСЛУГИ

Очікувана вартість закупівлі: 80 000 грн. 00 коп. (вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

 

Порядок “Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Національного агентства з акредитації України за 2022 рік”