Для персоналу з акредитації

1. Для отримання статусу експерта з акредитації НААУ кандидат подає заявку на реєстрацію експерта з акредитації від фізичної або юридичної особи разом з іншими документами, які є в комплекті. 

А також звертаємо вашу увагу на вимоги до експертів:

  • бути фахівцем в певній технічній області та мати спеціальні знання в цій області;
  • мати повну вищу освіту за напрямком відповідної технічної області та 3 річний стаж роботи у цій області, або вищу освіту та, щонайменше, 5-тирічний стаж роботи у цій технічній області;
  • при неповній вищій освіті або середній спеціальній освіті повинен мати не менше 10 років стажу роботи у відповідній технічній області;
  • бути ознайомленим з нормативно-правовими актами, що стосуються відповідної технічної області;
  • знати процедури та документи НААУ.
від
фізичної
особи
Комплекти документів: від
юридичної
особи
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації випробувальних лабораторій  (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17025)
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації калібрувальних лабораторій (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17025)
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17065)
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з інспектування (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17020)
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту (cтандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1)
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з сертифікації персоналу
(стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17024)
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації медичних лабораторій      (стандарт ДСТУ EN ISO 15189)
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації провайдерів програми перевірки кваліфікації лабораторій (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17043)
Комплект документів для реєстрації експерта з акредитації органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів (стандарт ДСТУ ISO 14065)

До комплекту документів додаються скан-копії:
- диплому;
- паспорту;
- ідентифікаційного коду;
- трудової книжки;
- свідоцтв/посвідчень про пройдені навчання.
Заповнені форми документів (у форматі *doc) направляти на електронну адресу: personnel@naau.org.ua

Прошу звернути увагу на те, що заповнені від руки форми не приймаються!

2. Для оформлення результатів роботи персоналу з акредитації використовуються стандартні форми НААУ відповідно до виду ООВ.

Комплекти документів для використання персоналом з акредитації під час проведення перевірок:
zipдля випробувальних та калібрувальних лабораторій
zipдля органів з сертифікації продукції, процесів та послуг
zipдля органів з інспектування
zipдля органів з сертифікації систем менеджменту
zipдля органів з сертифікації персоналу
zipдля медичних лабораторій
zipдля провайдерів перевірки професійного рівня 
zipдля органів з верифікації тверджень щодо парникових газів
Форми, які надаються ООВ під час оцінки на місці, для заповнення та надсилання до НААУ:
Форма “Опитувальна анкета щодо оцінювання діяльності НААУ з боку органу з оцінки відповідності”
Форма “Зворотній зв’язок від ООВ про роботу експерта/аудитора/головного аудитора з
акредитації
Форми, які заповнюються головним аудитором після спостереження за діяльністю аудитора/головного аудитора:
Форма “Звіт про проведення моніторингу за діяльністю аудитора”
Форма “Звіт про проведення моніторингу за діяльністю головного аудитора з акредитації/аудитора з акредитації в якості керівника групи”
Документи НААУ, що містять вимоги до персоналу з акредитації: