Міжлабораторні порівняння результатів випробувань (МПР)

Перевірка кваліфікації - це використання окремими лабораторіями міжлабораторного порівняння результатів випробувань (МПР) для визначення рівня виконання вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 щодо якості результатів певних випробувань (калібрувань). Участь у програмах перевірки кваліфікації надає лабораторіям спосіб незалежної та надійної оцінки рівня виконання випробувань та якості результатів випробувань.

Позитивні результати такої участі є демонстрацією якості, тобто вірогідності даних результатів випробувань лабораторій-учасників. Головна мета випробування на професійність – забезпечити лабораторії інформацією щодо спроможності видавати вірогідні результати випробувань, постійно демонструвати рівень проведення випробувань і підвищити якість результатів вимірювань. Участь у програмах міжлабораторних порівнянь також надає можливість вдосконалювати власні внутрішні процедури контролю якості в лабораторіях, надаючи додаткову зовнішню оцінку їх спроможностей щодо випробування. Проте, щоб постійно отримувати вірогідні дані випробувань, лабораторіям необхідно підтримувати систему якості відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, проводячи регулярний внутрішній контроль якості результатів випробувань.

Програми МПР є обов’язковим та невід’ємним елементом зовнішнього контролю системи якості випробувальної лабораторії та відіграють важливу роль як під час акредитації лабораторії, так і під час її функціонування.

У НААУ розроблена і затверджена Політика НААУ щодо участі органів з оцінки відповідності у перевірках кваліфікації, що визначає періодичність участі лабораторій в програмах перевірки на якість проведення випробувань.

Щоб відповідати вимогам EA-4/18, ILAC-P9, та інших міжнародних документів, усі органи з акредитації повинні враховувати такий критерій акредитації як результати участі акредитованих лабораторій у програмах перевірки кваліфікації.

Усі лабораторії-заявники повинні успішно брати участь, щонайменше, в одному міжлабораторному випробуванні на професійність відповідно до стандарту ISO/IEC 17043:2010 (за кожним видом випробувань). Для цієї мети прийнятні будь-які методи, наведені в ISO/IEC 17043:2010.

НААУ заохочує лабораторії брати участь в програмах МПР та регулярно розсилає інформацію щодо програм МПР як для акредитованих лабораторій, так і для лабораторій-заявників. Неакредитовані лабораторії також запрошуються брати участь в цих програмах. Участь лабораторій в програмах МПР є добровільною. Результати участі конкретної лабораторії є конфіденційними, якщо відкритість раунду МПР не заявлена координатором окремо. Програми МПР, узгоджені з НААУ, проводять компетентні координатори МПР.

Перелік координаторів міжнародних програм міжлабораторних випробувань є доступним на сайті Європейської інформаційної системи міжлабораторних випробувань EPTIS, де також можливо знайти і контактну інформацію координаторів. Українські лабораторії беруть участь не тільки в національних, а також і в міжнародних програмах міжлабораторних порівнянь.

Посилання:

ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment — General requirements for proficiency testing

ISO Guide 30:2015 Reference materials — Selected terms and definitions

ISO Guide 31:2015 Reference materials — Contents of certificates, labels and accompanying documentation

ISO Guide 33:2015 Reference materials — Good practice in using reference materials

ISO Guide 34:2009 General requirements for the competence of reference material producers

ISO Guide 35:2006 Reference materials — General and statistical principles for certification

EA-4/18 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation

ILAC-P9:2005 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing

Міжнародне бюро з аналітичних досліджень (BIPEA)