Нашим клієнтам

Порядок видачі атестатів про акредитацію

Відповідно до вимог Інструкції НААУ (ІН-08.08.02) “Порядок реєстрації атестатів  про акредитацію органів з оцінки відповідності та ведення Реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності”:

1. При видачі атестата про акредитацію на заміну, ООВ необхідно повернути попередній атестат про акредитацію та/або сферу акредитації до НААУ (п. 3.1.10).

2. Супровідний лист до ООВ з додатками надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення отримувачу. (п.3.1.11).

Дії ООВ у випадку змін в ООВ

Відповідно до Методики НААУ “Порядок підтвердження відповідності вимогам акредитації у разі змін в акредитованому ООВ та у сфері акредитації“ (М-08.00.02), рішення щодо підтвердження акредитації ООВ у разі відповідних змін, приймається Національним агентством з акредитації України (далі – НААУ) на підставі письмового звернення у відповідності до укладених Угод, роботи провадяться на підставі укладених договорів між  ООВ та НААУ.

ООВ своїм листом сповіщає НААУ про зміни, що відбулися, та одночасно надає:

-         звіт про проведення самооцінки ООВ за формою Ф-08.00.57 відповідно до вимог стандарту, на який він акредитований в НААУ,

-         завірені належним чином копії відповідних документів, що підтверджують зміни.