Новини

Чергове засідання Ради з акредитації НААУ

На виконання положень Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17011, Національним агентством з акредитації України 11 квітня 2017 року було організовано чергове засідання Ради з акредитації НААУ.

У засіданні взяли участь 16 представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ та асоціацій.

Члени Ради заслухали звіт Голови НААУ Горицького В.М. щодо діяльності Національного агентства у 2016 році. За результатами звітування Радою було одностайно вирішено визнати діяльність НААУ у 2016 році задовільною.

Було обговорено низку питань щодо поточного стану національної системи акредитації України, зокрема, питання щодо внесення змін до чинних та впровадження нових політик в сфері акредитації, зміни до Положення про атестаційну комісію та Кваліфікаційних вимог, порядку та  правил атестації персоналу з акредитації.

Також Радою було розглянуто пропозиції щодо формування сфер акредитації органів з оцінки відповідності, зокрема, випробувальних лабораторій.

Голова Атестаційної комісії персоналу з акредитації НААУ Бондаренко Ю.К. представив членам Ради звіт про роботу з персоналом з акредитації за 2016 рік.

Детальніше ознайомитися із рішеннями за результатами засідань Ради з акредитації НААУ можна за посиланням

Друга робоча зустріч з представниками проекту CUTIS

Друга робоча зустріч між представниками Проекту “Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій” (CUTIS) та НААУ пройшла 14 квітня 2017 року.

Наразі Проект знаходиться на стадії розробки плану впровадження Угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Канадою.

Під час зустрічі було обговорено ступінь гармонізації національних систем акредитації України та Канади, а також можливість взаємного визнання діяльності з акредитації між НААУ та національним органом з акредитації Канади – SCC (Standards Council of Canada).

Варто зазначити, що SCC, як і НААУ, є повноправним членом Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та підписантом Угоди про взаємне визнання результатів робіт з акредитації ILAC.

Окрім цього, SCC є підписантом Багатосторонньої угоди про визнання Міжнародного форуму з акредитації (IAF). Аналогічний статус має Європейська кооперація з акредитації (ЕА), асоційованим членом якої є НААУ.

Таким чином, всі ґрунтовні умови для взаємного визнання діяльності з акредитації між НААУ та SCC вже створено.

Детальніша інформація про першу робочу зустріч Проекту CUTIS та НААУ знаходиться за посиланням (http://naau.org.ua/robocha-zustrich-z-predstavnykamy-proektu-cutis/).

Зустріч із експертною групою представництва ЄС

У рамках оцінювання результатів впровадження програми підтримки секторальної політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом», 21 березня 2017 року у приміщеніи НААУ пройшла зустріч із експертною групою представництва ЄС в Україні.

Під час зустрічі було обговорено результати попередніх програм технічної допомоги Україні, одним із бенефіціарів яких було НААУ, сучасний статус НААУ та перспективні напрямки подальшого розвитку національної системи акредитації України.

Інформацію, надану НААУ, буде враховано при формуванні майбутніх програм технічної допомоги у рамках співробітництва Україна – ЄС.

Робоча зустріч з представниками спільної місії GIZ та PTB

У вівторок, 21 лютого 2017 року, у рамках офіційного візиту спільної місії Федерального фізико-технічного інституту Німеччини (PTB) та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в Україну за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, відбулася робоча зустріч між співробітниками НААУ та представниками зазначеної місії.

  

Метою вказаної місії є визначення чинного стану справ щодо національної системи інфраструктури якості України, діяльності донорів технічної допомоги у зазначеному напрямі, національної політики і стратегії стосовно поліпшення інфраструктури якості, підвищення якості продукції, розвитку торгівлі та експорту, оцінки та обговорення існуючих прогалин і потреби у зміцнені інфраструктури якості.

Під час заходу було обговорено ряд питань щодо національної системи акредитації України, міжнародного статусу НААУ та найближчих перспектив сталого розвитку діяльності Національного агентства.

За результатами зустрічі, з огляду на значні досягнення НААУ, як складового елементу національної системи інфраструктури якості України, було досягнуто домовленість про подальше співробітництво між вищезазначеними установами та НААУ в рамках надання технічної підтримки Україні з боку Німеччини.