Новини

Про впровадження національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 в діяльність НААУ

Про впровадження національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2018 в діяльність НААУ

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою атестації персоналу з акредитації,  10 квітня 2019 року відбулося чергове засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-      атестувати 15 експертів на статус аудиторів;
-      атестувати 5 аудиторів на статус головних аудиторів;
-      переатестувати 6 аудиторів;
-      переатестувати 5 головних аудиторів;
-      перенести на наступне засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації атестацію 1 експерта на статус аудитора.

Міжнародна база даних IAF CertSearch

14 березня 2019 року Міжнародний форум з акредитації (IAF) запустив Міжнародну базу даних під доменом IAFCertSearch.org, створену для забезпечення авторитетного джерела для перевірки дійсності сертифікатів, виданих акредитованими органами з сертифікації систем менеджменту у всьому світі.

Проект IAFCertSearch був започаткований у 2014 році і він пройшов декілька успішних етапів схвалення IAF та його членами. Програму підтримав Комітет з управління базою даних IAF (DMC) в складі представників органів з акредитації, органів з сертифікації, а також промисловості. У жовтні 2017 року на засіданні Генеральної Асамблеї IAF більшістю голосів було прийняте рішення про розробку глобальної бази даних, яка отримала офіційну назву IAFCertSearch.

IAFCertSearch є добровільною базою даних, яка отримала істотну підтримку з боку державних установ, промисловості, а також мережі акредитованих організацій усіх рівнів.

IAFCertSearch забезпечує єдине місце збереження всіх сертифікатів на системи управління, які були видані органами з сертифікації, акредитованими органами акредитації-членами IAF з усього світу, підвищуючи тим самим ефективність перевірки та знижуючи вірогідність зловживань. IAFCertSearch підвищить обізнаність щодо сертифікатів, виданих акредитованими органами з сертифікації, помітність сертифікованих організацій, а також цінність та цілісність сертифікатів, виданих акредитованими органами з сертифікації.

IAFCertSearch є інструментом, за допомогою якого користувачі можуть підтвердити дійсність сертифікатів, виданих акредитованими органами з сертифікації у тих випадках, коли користувачі знають назву компанії / організації або ідентифікаційний номер сертифіката.

Проект IAFCertSearch розроблений з метою захисту, обізнаності та підвищення цінності сертифікатів, виданих акредитованими органами з сертифікації у всьому світі.

Наказ № 43 од від 06.03.2019 “Про впровадження національного стандарту ДСТУ ISO 13485:2018 в діяльність НААУ”

Наказ  № 43 од від 06.03.2019 ” Про впровадження національного стандарту ДСТУ ISO 13485:2018 в діяльність НААУ “

Наказ № 25 од від 04.02.2019 ” Про впровадження вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 в діяльність НААУ “

Наказ  № 25 од від 04.02.2019 ” Про впровадження вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 в діяльність НААУ “

Навчання у сфері систем енергоменеджменту за стандартами ISO 50001:2018 та ISO 50003:2014

У період 04 – 06 грудня 2018 року фахівці НААУ пройшли тренінг ЮНІДО щодо стандартів ISO 50001:2018 та ISO 50003:2014. У навчанні взяли участь 22 особи, які є внутрішніми та зовнішніми аудиторами НААУ з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту. Семінар проводився міжнародним експертом ЮНІДО пані Венді да Круз (Wendy da Cruz).

1-3

Метою Проекту ЮНІДО «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» є допомога Уряду України організувати впровадження процедур сталого та ефективного енерговикористання у промисловості. Досягнення такої мети передбачається шляхом поширенням концепції індустріальної енергетичної ефективності (ЕЕ) за допомогою впровадження систем енергоменеджменту (СEнM) відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 50000 та оптимізації систем, що споживають енергію (ОЕС).

3-3

Внутрішній та зовнішній персонал з акредитації підвищив свою обізнаність щодо положень стандартів ISO 50001:2018 та ISO 50003:2014, виконав низку практичних завдань та пройшов відповідний тест на самооцінювання.

Таким чином, НААУ виконало вимоги Резолюції 2017-14 Міжнародного форуму з акредитації (IAF) щодо вжиття необхідних заходів для переводу акредитованих органів з оцінки відповідності (ООВ) на оновлену редакцію стандарту ISO 50001:2018 у частині підвищення компетентності персоналу НААУ з акредитації.

Кінцевий термін переходу на стандарт ISO 50001:2018 для акредитованих ООВ складає 18 місяців з дати публікації стандарту та завершується 29 лютого 2020 року.

НААУ висловлює свою вдячність співробітникам проекту ЮНІДО за високий професійний рівень, продемонстрований при організації та проведенні тренінгу.

71

Чергове засідання Ради з акредитації НААУ

На виконання положень Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17011, Національним агентством з акредитації України 21 грудня 2018 року було організовано засідання Ради з акредитації НААУ.

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.07.2018 № 989  було затверджено оновлений склад Ради з акредитації НААУ.

У засіданні взяли участь 14 представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ та асоціацій.

Члени Ради заслухали інформацію Голови НААУ Горицького В.М. щодо стану та напрямків розвитку національної системи акредитації України та доповіді співробітників НААУ щодо проведеного аналізу ризиків у діяльності НААУ із врахуванням положень ISO/IEC 17011:2017 та змін до законодавства у сфері акредитації.

Радою з акредитації було схвалено внесення змін до наступних документів НААУ:

- Кваліфікаційні вимоги, порядок та правила атестації персоналу з акредитації;
- Політика НААУ щодо заходів, які забезпечують дотримування зобов’язань органу з сертифікації/інспектування, що виникають у результаті його дій та/або діяльності;
- Політика НААУ щодо використання національного знаку акредитації та посилання на акредитацію.

Також Радою було погоджено оновлений склад Атестаційної комісії персоналу з акредитації та затверджено склад комісії з апеляцій НААУ.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою атестації персоналу з акредитації, 3 грудня 2018 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії персоналу з акредитації Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу НААУ для атестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках акредитації ООВ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-      атестувати 13 експертів на статус аудитора;

-      атестувати 1 аудитора на статус головного аудитора;

-      відкласти атестацію 1 експерта до наступного засідання атестаційної комісії.

Семінар для експертів з акредитації медичних лабораторій

30 листопада 2018 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності експертів з акредитації медичних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN/ISO 15189:2015.

У семінарі прийняли участь 8 позаштатних експертів з акредитації медичних лабораторій.

Семінар провів лектор Національного агентства з акредитації України, головний фахівець з акредитації клініко-медичних лабораторій Кисловська І. В.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

Ознайомлення з документами ЕА та ILAC, використання яких є обов’язковим при проведенні акредитації, а саме:

1) ЕА 4/20G:2014 Настанови для оцінки лабораторій на відповідність вимогам стандартів EN ISO 15189 та EN ISO 22870 «Дослідження за місцем лікування (ДМЛ)»;

2) ЕА-4/17 М:2008 з викладом позиції щодо опису сфер акредитації медичних лабораторій;

3) EA-4/16 G:2003 «Настанова ЄА щодо вираження невизначеності в кількісних випробуваннях»;

4) ILAC Р9 «Політика ILAC щодо участі в діяльності з професійних випробувань»;

5) ILAC Р10 «Політика ILAC щодо простежуваності результатів вимірювання».

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Cемінар «Акредитація органів з оцінки відповідності у сфері колісних транспортних засобів: набутий досвід та процедури акредитації»

16 листопада 2018 року Національне агентство з акредитації України провело семінар «Акредитація органів з оцінки відповідності у сфері колісних транспортних засобів: набутий досвід та процедури акредитації». З метою висвітлення технічних питань у сфері колісних транспортних засобів, у семінарі взяли участь представники ДержавтотрансНДІпроекту.

У даному заході прийняли участь понад 200 представників органів з оцінки відповідності, які працюють у сфері колісних транспортних засобів.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

-          Завдання, що стоять перед суспільством, органами управління та суб’єктами господарювання.

-          Проблемні питання щодо акредитації випробувальних лабораторій та органів з інспектування у сфері колісних транспортних засобів.

-          Законодавство ЄС та України з питань перевірки технічного стану колісних транспортних засобів та основні шляхи підвищення надійності результатів роботи пункту технічного контролю.

-          Особливості організації досліджень з перевірки технічного стану колісних транспортних засобів, практичної акредитації випробувальної лабораторії, та про невідповідності КТЗ, виявлення яких потребують спеціальних знань та досвіду персоналу суб’єктів ОТК (лабораторій) (приклади та роз’яснення).

Учасники семінару мали змогу озвучити проблемні питання та взяти участь у робочій дискусії щодо процесу акредитації колісних транспортних засобів.

Презентації семінару

Семінар для персоналу з акредитації

18 жовтня 2018 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації.

У даному заході прийняли участь 223 особи, з яких:
-       27 осіб – штатний персонал НААУ;
-       196 осіб – позаштатний персонал НААУ.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

-       поточний стан та перспективи розвитку Національної системи акредитації України;
-       причини скасування статусу аудитора та/або експерта;
-       відповідальність позаштатного персоналу НААУ за виконання робіт з акредитації та моніторингу;
-       запобігання проявів корупції під час службової діяльності;
-       практичні вказівки щодо здійснення оцінювання лабораторій на відповідність вимогам ДСТУ  ISO/IEC 17025:2017;
-       вимоги до проведення робіт з акредитації згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014  та оформлення документів за їх результатами;
-       вимоги до проведення робіт з акредитації згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015  та оформлення документів за їх результатами;
-       вимоги до проведення робіт з акредитації згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014  та оформлення документів за їх результатами;
-       вимоги до проведення робіт з акредитації згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014  та оформлення документів за їх результатами

На семінарі виступили з доповідями:

-       Голова НААУ Горицький В. М.;
-       Заступник Голови Красюк В. В.;
-       завідувач юридичного сектору НААУ Сінькова І. О.;
-       головний фахівець сектору запобігання та виявлення корупції Мінекономрозвитку Стрілецький І. О.;
-       головний фахівець відділу акредитації лабораторій НААУ Гогоман І. В.;
-       начальник відділу нагляду за акредитованими органами НААУ Бурковський В. В.;
-       головний фахівець відділу акредитації органів з сертифікації НААУ Янкович С. В.;
-       головний фахівець відділу акредитації органів з інспектування НААУ Кваша О. П. ;
-       провідний фахівець відділу акредитації органів з сертифікації НААУ Фільварковий В. В.
Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, відбулася жвава робоча дискусія із внесенням пропозицій щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

До уваги органів з оцінки відповідності, які працюють у сфері колісних транспортних засобів

Національне агентство з акредитації України (далі – НААУ) запрошує вас взяти участь у семінарі «Акредитація органів з оцінки відповідності у сфері колісних транспортних засобів: набутий досвід та процедури акредитації», який відбудеться 16 листопада 2018 року. Семінар проводиться з метою інформування органів з оцінки відповідності (далі – ООВ) щодо процедур акредитації  у сфері колісних транспортних засобів.
Для висвітлення технічних питань  у сфері колісних транспортних засобів, на семінар запрошено представників ДержавтотрансНДІпроекту та Міністерства інфраструктури України.
До участі в семінарі запрошуються представники ООВ, акредитованих НААУ, та представники ООВ, що подали заявки або запити на акредитацію до НААУ.
Для участі у семінарі необхідно зареєструватись до 12.11.2018 року за електронною адресою a.pryplavko@naau.org.ua (вказавши назву ООВ, ПІБ, посаду та контакти).
З метою якісного проведення вищезазначеного заходу просимо надати ваші питання до початку його проведення за електронною поштою.
За додатковою інформацією звертайтеся за тел. (044) 369-34-69 або за електронною адресою: a.pryplavko@naau.org.ua

Зі святом – Днем стандартизації та метрології

Шановні колеги!

Щиро вітаємо вас зі святом -  Днем стандартизації та метрології!

Нині важко уявити собі сферу діяльності, в якій би не використовувалися складові технічного регулювання – метрологія та стандартизація. Вони є надійною основою захисту прав споживачів та стабільного розвитку держави.

Переконані, що і надалі ваші знання, досвід, професіоналізм сприятимуть економічному розвитку нашої країни, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та будуть надійною запорукою належного рівня якості та безпеки та життя.

В цей святковий день бажаємо вам творчої наснаги, плідного розвитку, успішного втілення своїх ідей, благополуччя, міцного здоров’я, щастя та радості!

А головне – щоб у кожен момент можна було пишатися своєю роботою!

Колектив НААУ

До уваги усіх акредитованих органів з сертифікації систем менеджменту

З метою впровадження міжнародного стандарту ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use в діяльності НААУ, згідно  IAF MD 21:2018 «Обов’язковий документ IAF. Вимоги щодо переходу зі стандарту OHSAS 18001:2007 на стандарт ІSO 45001:2018. Видання 1» та з огляду на встановлений Міжнародним форумом з акредитації (IAF) трирічний перехідний період було затверджено відповідний наказ від 31.05.2018 № 840д.

Згідно вказаного наказу НААУ будуть вжиті наступні заходи:

-  з 01 січня 2019 року буде розпочато прийняття заявок на акредитацію та проведення оцінок органів з оцінки відповідності (далі – ООВ) з урахуванням стандарту ISO 45001:2018.

-  з 01 січня 2020 року заявки на акредитацію та проведення усіх оцінок ООВ буде здійснюватись тільки з урахуванням стандарту ISO 45001:2018.

-  з 12 березня 2021 року будуть обмежені сфери акредитації ООВ систем менеджменту в частині сертифікації систем управління гігієною та безпекою праці за OHSAS 18001:2007.

З Днем Незалежності України

Шановні колеги та партнери!

Щиро вітаємо вас з Днем Незалежності України! З нагоди свята бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, сімейного затишку, достатку та подальших успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання нашої країни, добробуту нашого народу.

Зичимо вам мирного неба, благодаті та злагоди. Бажаємо, щоб ваше життя було сповнене радістю, наснагою і новими здобутками, а ваші добрі справи примножували славу рідної України.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу країну, прагненням до єдності та порозуміння, а наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.

Зі святом вас! З Днем Незалежності!

Колектив НААУ

Шістнадцять років Національному агентству з акредитації України

У понеділок, 16 липня 2018 року, Національне агентство з акредитації України (НААУ) відзначило 16-ту річницю своєї діяльності. З цієї нагоди у приміщені НААУ було проведено науково-практичну конференцію.

Щорічне проведення науково-практичної конференції до Дня НААУ стало доброю традицією. На конференцію запрошуються  відомі особистості та фахівці галузі акредитації та оцінки відповідності. У ході урочистих заходів презентовано доповіді щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку національної системи акредитації та її зв’язки із спорідненими сферами  системи інфраструктури якості України та світу.

З нагоди 16-річчя створення НААУ ряд співробітників та ветеранів НААУ було нагороджено медалями та офіційними подяками за працьовитість, відповідальність та високу професійну майстерність.

На сьогодні, діяльність НААУ з акредитації органів з оцінки відповідності офіційно визнано еквівалентною акредитації, яку надають національні органи з акредитації як в ЄС (Європейською кооперацією з акредитації – ЕА), так і на міжнародному рівні (Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій – ILAC та Міжнародним форумом з акредитації – IAF).

Відповідно до підписаних угод про взаємне визнання, роботи з акредитації, що здійснюються НААУ у сферах акредитації органів з сертифікації продукції, систем менеджменту та персоналу визнається ЕА та IAF, у той час як акредитація випробувальних, калібрувальних лабораторій та органів з інспектування визнається ЕА та ILAC.

Загальна кількість органів з оцінки відповідності (ООВ), які мають чинну акредитацію з боку НААУ майже дорівнює 800. Близько четвертої частини від цих органів отримали право на використання національного знаку акредитації у поєднанні із відповідним знаком ILAC або IAF.

Усі ці досягнення не були б можливими без компетентного та цілеспрямованого персоналу, як внутрішнього так і зовнішнього.

Значне місце в становленні національної системи акредитації займають Технічний комітет з акредитації, Рада з акредитації, Комісія з апеляцій, Комісія з атестації персоналу з акредитації, які є важливими складовими частинами системи акредитації.

Національне агентство з акредитації України має на меті і в подальшому бути запорукою довіри до українських ООВ у межах країни та закордоном, поліпшувати свою компетентність, розширювати своє визнання на такі напрямки як акредитація медичних лабораторій, провайдерів перевірки кваліфікації, органів з валідації та верифікації парникових газів тощо.

Семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з інспектування

9 липня 2018 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з інспектування.

У даному заході прийняли участь 12 осіб.
Під час семінару були розглянуті наступні питання:
- застосування ILAC-P15:06/2016 та EA-5/02 INF:2015 при проведенні робіт з акредитації органів з інспектування;
- правила оформлення звітів щодо аналізу документації, оцінки на місці та спостереження, переліку даних, що були оцінені та паспорту ОІ;
- оформлення протоколів невідповідностей;
- формування сфери акредитації.
Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України, начальника відділу з акредитації органів з інспектування Коломійця  В.С.
Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, відбулася жвава робоча дискусія із внесенням пропозицій щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 5 липня 2018 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії персоналу з акредитації Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного персоналу НААУ для атестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ, а також питання щодо розгляду статусу 3 аудиторів, які порушили «Кваліфікаційні вимоги, порядок та правила атестації персоналу з акредитації», а також «Кодекс професійної поведінки персоналу з акредитації».

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:
- атестувати 1 експерта на статус аудитора;
- атестувати 2 аудиторів на статус головного аудитора;
- скасувати свідоцтва 3 аудиторів.

День Конституції України

Шановні колеги!

28 червня ми відзначаємо головне державне свято – День Конституції України!

Прийняття Основного Закону закріпило основи демократичного устрою країни, визнало найвищою цінністю людини її права та свободи.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України.

Ми всі усвідомлюємо, що демократичний розвиток ніколи не був легким, тож спільно давайте розбудовувати рідну країну, відстоювати її мир та незалежність нашої конституційної та правової європейської держави.

Нехай мир і взаєморозуміння панують на нашій землі, нехай квітне Українська держава, а натхненна праця сприяє достатку і благополуччю кожної родини!