Новини

В НААУ відбулося засідання технічного комітету ​​ з акредитації «Транспорт»

30 квітня 2021року в дистанційному режимі відбулося перше засідання оновленого складу Технічного комітету з акредитації «Транспорт».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

До складу технічного комітету увійшли представники органів з оцінки відповідності, вищих навчальних закладів, регуляторних органів, громадських організацій, експерти та аудитори.

Основними завданнями комітету буде підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу акредитації, розгляд та опрацювання спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації ООВ, які здійснюють діяльність, пов’язану з оцінкою відповідності колісних транспортних засобів, розширення кола технічних експертів та аудиторів.

Під час засідання обговорено пропозиції до плану діяльності комітету та його пріоритетних завдань, погоджено попередні терміни наступного засідання.

В НААУ відбулося засідання технічного комітету ​​ з акредитації «Сільськогосподарська продукція,​​ харчова промисловість та ветеринарія»

17 березня 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання оновленого складу технічного комітету з акредитації «Сільськогосподарська продукція, харчова промисловість та ветеринарія».

До складу технічного комітету ввійшли представники органів з оцінки відповідності, випробувальних лабораторій, науково-дослідних інституцій, експерти у сфері сільськогосподарської продукції, харчової промисловості та ветеринарії.

У центрі уваги технічного комітету буде підготовка пропозицій щодо вдосконалення робіт з акредитації ООВ, які здійснюють оцінку у сфері сільськогосподарської продукції, харчової промисловості, ветеринарії, напрацювання критеріїв кваліфікаційних вимог до аудиторів та експертів, а також інші практичні питання в цьому напрямку акредитаційної роботи.

Під час засідання обговорено пропозиції щодо пріоритетних завдань комітету, погоджено попередні терміни та тематику його наступних засідань.

Онлайн семінар «Окремі аспекти акредитації органів сертифікації у сфері органічного виробництва в Україні згідно з ISO 17065»

17 березня 2021 року в НААУ відбувся онлайн-семінар на тему: «Окремі аспекти акредитації органів сертифікації у сфері органічного виробництва в Україні згідно з ISO 17065».

В семінарі взяли участь представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства» (COA), експерти з органічного законодавства в Україні, а також штатні та позаштатні співробітники НААУ.

Під час семінару були розглянуті вимоги законодавства України в сфері органічного виробництва та питання застосування міжнародних нормативних документів, що регулюють роботу національного органу з акредитації при здійсненні робіт з акредитації органів з сертифікації органічної продукції. Домовлено про поглиблення співробітництва з фахівцями проєкту COA та Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В НААУ відбулося засідання технічного комітету з акредитації «Метрологія»

28 квітня 2021 року відбулося засідання оновленого складу Технічного комітету з акредитації «Метрологія».

До складу технічного комітету ввійшли представники органів з оцінки відповідності, випробувальних центрів і калібрувальних лабораторій, науковці та експерти у сфері метрології.

Порядок денний засідання передбачав обговорення практичних питань, пов’язаних з проведенням робіт з акредитації калібрувальних лабораторій, а також методичних та інформаційних документів щодо методики калібрувань засобів вимірювальної техніки та вимог міжнародних організацій до перевірки професійного рівня і кваліфікації.

Під час засідання йшлося також про доцільність підготовки і внесення змін до окремих документів НААУ, зокрема щодо формування сфери акредитації калібрувальних лабораторій та залучення органів з оцінки відповідності до перевірок кваліфікації.

За підсумками засідання погоджено пріоритетні завдання в роботі технічного комітету, обговорено терміни та тематику його наступних засідань.

В НААУ започатковано роботу технічного комітету з акредитації «Хімічна та добувна промисловість»

15 березня 2021 року в НААУ відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Хімічна та добувна промисловість», створеного відповідно до ст.8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Основними завданнями комітету буде підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу акредитації, розширення кола технічних експертів, розгляд та опрацювання спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації органів з оцінки відповідності, які провадять свою діяльність, пов’язану з хімічною та добувною промисловістю.

До складу технічного комітету увійшли представники органів з оцінки відповідності,  експерти.

Під час засідання обговорено пропозиції до плану діяльності комітету та його пріоритетних завдань, погоджено попередні терміни та тематику наступних засідань.

Участь НААУ у позачерговій Генеральній Асамблеї Європейської кооперації з акредитації

12 березня 2021 року представники НААУ взяли участь у позачерговому онлайн засіданні Генеральної Асамблеї Європейської кооперації з акредитації (EA).

Під час засідання було обговорено категорії членства національних органів з акредитації в ЕА у зв’язку з виходом Королівства Великої Британії з Європейського Союзу, а також питання, пов’язані з правом брати участь у голосуваннях та обіймати керівні посади в комітетах EA.

За підсумками дискусії прийнято резолюцію EA 2021 (47) 01 згідно якої Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Виконавчого комітету, погоджує роботу Виконавчого комітету над переглядом Статуту EA та документом EA-1/17 «Процедурні правила».

Розпочав роботу технічний комітет з акредитації «Сертифікація систем управління та персоналу»

4 березня 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Сертифікація систем управління та персоналу».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» з метою вдосконалення роботи з акредитації органів з оцінки відповідності, що здійснюють сертифікацію систем управління та персоналу.

Першочергова увага в роботі технічного комітету приділятиметься пошуку взаємоприйнятних рішень щодо врегулювання проблемних питань з акредитації ООВ, що здійснюють сертифікацію систем управління та персоналу, розширенню кола технічних експертів в сфері сертифікації систем управління та персоналу, розгляд та доопрацювання спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації органів з сертифікації систем управління та персоналу та методичних рекомендацій з питань акредитації сертифікації систем управління та сертифікації персоналу.

У ході засіданні було обговорено та затверджено план діяльності комітету, визначено його пріоритетні завдання, погоджено попередні терміни та тематику наступних засідань.

Розпочав роботу технічний комітет з акредитації «Охорона праці, промислова та пожежна безпека»

10 березня 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Охорона праці, промислова та пожежна безпека».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Основні завдання комітету – вдосконалення процесу акредитації, розширення кола відповідних технічних експертів, розгляд та доопрацювання спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації органів з оцінки відповідності, які провадять свою діяльність у сфері охорони праці, промислової та пожежної безпеки.

До складу технічного комітету увійшли представники органів з оцінки відповідності, експерти, науковці.

В ході засідання було обговорено план діяльності комітету, визначено його пріоритетні завдання, погоджено тематику наступних засідань.

Розпочав роботу технічний комітет з акредитації «Криміналістика, зброя та безпека»

 18 лютого 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Криміналістика, зброя та безпека».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» з метою вдосконалення роботи з акредитації органів з оцінки відповідності, що здійснюють судово-експертну та криміналістичну діяльність, діяльність, пов’язану з обігом зброї та забезпеченням безпеки.

Першочергова увага приділятиметься врегулюванню проблемних питань з акредитації органів з оцінки відповідності, що здійснюють судово-експертну та криміналістичну діяльність, а також діяльність, пов’язану з обігом зброї та забезпеченням безпеки, розширенню кола технічних експертів в сфері судової експертизи та криміналістичної діяльності, напрацювання критеріїв кваліфікаційних вимог до аудиторів та експертів, а також інших питань в цьому напрямку акредитаційної роботи.

До складу технічного комітету ввійшли представники органів з оцінки відповідності, відомчих органів, фахівці у сфері судової та криміналістичної експертиз, дослідження зброї.

В НААУ створено технічний комітет з акредитації «Вироби медичного призначення»

17 лютого 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Вироби медичного призначення».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та з метою вдосконалення роботи з акредитації ООВ виробів медичного призначення, а також налагодження ефективної взаємодії з спорідненими технічними комітетами міжнародних і регіональних організацій.

Першочергова увага приділятиметься врегулюванню проблемних питань, пов’язаних з імплементацією ООВ положень і вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 № 753, Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 № 754 та Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 № 755, а також інших питань акредитаційної роботи в цій сфері.

До складу технічного комітету ввійшли авторитетні експерти, науковці, представники органів з оцінки відповідності.

У ході засіданні було обговорено та затверджено план діяльності комітету, визначено його пріоритетні завдання, погоджено терміни та порядок денний наступного засідання.

Засідання Ради з акредитації НААУ

09 лютого 2021 року відбулося засідання Ради з акредитації НААУ, в якому взяли участь 15 представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ та асоціацій.

У зв’язку з затвердженням оновленого складу Ради з акредитації та відповідно до її Положення, на засідання було обрано керівний склад Ради з акредитації.
Головою Ради на 2021 рік обрано директора державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» Паракуду В.В.

Під час засідання було заслухано інформацію щодо діяльності НААУ в 2020 році, обговорено стан та напрямки розвитку національної системи акредитації України, схвалено аналіз ризиків щодо неупередженості у діяльності НААУ із врахуванням положень ISO/IEC 17011:2017, погоджено склад Атестаційної комісії персоналу з акредитації, а також зміни до окремих політик НААУ, затверджено склад Комісії з апеляцій НААУ.

Прийняті на засіданні рішення, а також їх практичне впровадження в діяльність НААУ дозволять Національному агентству і в подальшому відповідати в своїй діяльності вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019 та вдосконалити окремі процеси акредитації.

Розширення визнання НААУ з боку Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC)

  Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC) визнала Національне агентство з акредитації України – як підписанта Угоди про взаємне визнання (ILAC MRA) за напрямком акредитації «медичні дослідження».

  НААУ проводить акредитацію клініко-медичних лабораторій, які здійснюють медичні дослідження відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189, що встановлює вимоги щодо компетентності та системи якості для таких лабораторій.

Впровадження цього стандарту в клініко-медичних лабораторіях надає впевненість у результатах проведених досліджень, підтримує на високому рівні компетентність персоналу, забезпечує відповідність законодавчим і нормативним вимогам, безпеку конфіденційних даних пацієнта та підготовку точних звітів з результатами тестів.

Зазначене визнання є особливо важливим з огляду на роботу, що проводиться НААУ впродовж останнього часу з акредитації клініко-медичних лабораторій, враховуючи ситуацію, пов’язану з COVID-19 в Україні та світі.

 

Оновлено склад Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України

Наказом Міністра економічного розвитку і торгівлі України внесено зміни до складу Ради з акредитації НААУ та затверджено її оновлений склад.

Рада з акредитації є дорадчо-наглядовим органом  НААУ та формується з представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ, союзів (спілок, асоціацій), суб’єктів господарювання, громадських організацій.

Основними функціями Ради з акредитації є:

- розроблення рекомендацій щодо формування політики в сфері акредитації та нагляд за її проведенням;
- нагляд за  здійсненням  акредитації  відповідно до принципів, норм та вимог, встановлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами та іншими документами з питань  акредитації;
- надання рекомендацій щодо порядку здійснення акредитації та проведення моніторингу, щодо розгляду апеляцій і визначення розмірів оплати робіт з акредитації та моніторингу;
- погодження кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації, складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;
- затвердження та увільнення членів комісії з апеляцій;
- погодження положення про комісію з апеляцій та змін до нього;
- підготовка пропозицій стосовно нагляду за здійсненням акредитації та організаційно-фінансовою діяльністю національного органу України з акредитації;
- прийняття рекомендацій щодо укладення договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;
- розгляд  щорічного звіту про діяльність національного органу України  з акредитації та надання висновку щодо звіту.

Вже ближчим часом відбудеться засідання Ради з акредитації в оновленому складі.