Склад атестаційної комісії персоналу з акредитації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НААУ

11.03.2016 № 46


Голова комісії Посада, місце роботи
1. Бондаренко Юрій Купріянович керівник відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона, голова підкомітету “Машино- та приладобудування” ТКА, кандидат технічних наук
Член комісії Посада, місце роботи
2. Володарський Євген Тимофійович професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень ФАКС НТУУ ”Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук
3. Гутаревич Сергій Юрійович заступник директора з наукової роботи Державного автотранспортного науково-дослідного і проектного інституту (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»), кандидат технічних наук, доцент
4. Кабаков Юрій Борисович директор ТОВ «Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості», кандидат технічних наук
5. Казанцев Сергій Андрійович президент УкрАО, радник Голови НААУ, кандидат технічних наук
6. Коротков Борис Володимирович науковий консультант Корпорації «Міжвідомчий центр сертифікації», Голова ТКА, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
7. Красюк Валерій Васильович заступник Голови-начальник планово-організаційного управління НААУ
8. Крилов Олексій Сергійович начальник управління з акредитації органів сертифікації та інспектування НААУ
9. Марцинчик Сергій Георгійович начальник управління з акредитації лабораторій НААУ
10. Проненко Сергій Віталійович начальник відділу міжнародного співробітництва у сфері метрології ДП «Укрметртестстандарт»
11. Радько Віталій Гнатович заступник директора УкрНДІ неруйнівного контролю, кандидат технічних наук
12. Тарасюк Василь Григорович заступник директора Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, голова підкомітету “Будівництво та будівельні матеріали” ТКА, кандидат технічних наук