УВАГА!

Лого

Засідання атестаційної комісії з 27 червня 2014 року переноситься на 04 липня2014 року.

До уваги органів з оцінки відповідності!

До уваги органів з оцінки відповідності!

Враховуючи значну кількість звернень до Національного агентства з акредитації України щодо можливості проведення персоналом з акредитації робіт, що передбачають оцінку на місці, повідомляємо наступне.

У зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні, враховуючи рішення Уряду України введені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 (зі змінами та доповненнями), органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, рекомендації Секретаріату ЕА, беручи до уваги призупинення міжміського транспортного пасажирського сполучення та введення ряду обмежувальних карантинних заходів, повідомляємо, що роботи з акредитації, які включать в себе оцінку ООВ на місці, Національним агентством з акредитації тимчасово, до 24.04.2020, не проводяться.

Роботи з акредитації, що не пов’язані з оцінкою на місці, а також роботи, що допускають можливість проведення дистанційної оцінки, виконуються у звичайному режимі. Рекомендуємо додатково ознайомитися з розміщеною на сайті Методикою «Дистанційна оцінка» (М-08.00.23).

До уваги органів з оцінки відповідності, що проводять свою діяльність за кордоном

До уваги органів з оцінки відповідності, що проводять свою діяльність за кордоном

НААУ повідомляє, що Політика Європейської кооперації з акредитації (ЕА), викладена в документі ЕА-2/13 EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members  визначає, що, за можливості, НААУ повинно передавати за субконтрактом оцінку діяльності ООВ, що проводиться в рамках акредитації НААУ, включаючи спостереження, які проводяться в іншій країні, органу з акредитації цієї країни, якщо він є підписантом відповідної сфери EA MLA.

Відповідно до Політики  ЕА, НААУ повинно повідомляти орган з акредитації іншої країни про свої потреби в наступному календарному році не пізніше, ніж за три місяці до початку календарного року. Така рання інформація є важливою для того, щоб орган з акредитації іншої країни міг планувати свої  ресурси для подібних оцінок. НААУ повинно повідомити дату та сферу оцінки органу з акредитації іншої країни не пізніше ніж за три місяці до початку оцінки.

Зазначена Політика ЕА є обов’язковою для виконання з боку НААУ та акредитованих ООВ. Її порушення може розглядатися як невиконання НААУ вимог ЕА.

На основі вищезазначеного, просимо всі акредитовані ООВ своєчасно інформувати НААУ про оцінки, які ви плануєте проводити за кордоном, та які плануються для спостереження з боку НААУ.

Семінар для персоналу з акредитації органів з інспектування

17 лютого 2020 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для  підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з інспектування на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014.

У семінарі взяли участь 69 штатних та позаштатних експертів, аудиторів та головних аудиторів з акредитації органів з інспектування.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

 • Основні зміни в стандарті ДСТУ ISO/IEC 17011 та їх впровадження в діяльність НААУ.
 • Положення ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування».
 • Вимоги до проведення робіт з акредитації та оформлення документів за їх результатами.
 • Використання знаків акредитації відповідно до документів НААУ.
 • Актуальні питання органів з інспектування (з урахуванням документів EA/ILAC, документів НААУ та результатів оцінювання НААУ з боку ЕА).
 • Політика НААУ щодо спостереження за оцінюванням, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації..
 • Політика НААУ щодо відновлення даних акредитованих ООВ.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

До уваги органів з оцінки відповідності та персоналу з акредитації!

Згідно з пунктом 5e документа EA-1/17 «Правила процедури EA», члени Європейської кооперації з акредитації (далі – ЕА) зобов’язані дотримуватися рішень Генеральної Асамблеї ЕА та Ради з багатосторонньої угоди (MAC). Більшість рішень, які приймаються Генеральною Асамблеєю у формі резолюцій ЕА, реалізуються в документах ЕА, але деякі рішення викладені лише в самих резолюціях ЕА.

З метою забезпечення того, щоб усі рішення/вимоги ЕА, які не охоплені документами ЕА, були виконані членами ЕА та були перевірені під час паритетного оцінювання, ЕА розробила інформативний документ EA-INF/17:2020 «Реєстр резолюцій ЕА для використання EA, національними органами з акредитації та оцінщиками EA».

Ознайомитися з вищезазначеними резолюціями можна на офіційному сайті EA за посиланням (https://european-accreditation.org/publications/ea-inf-17/) та у розділі «Нашим клієнтам», Перелік документів EA, ILAC, IAF.

Органам з оцінки відповідності необхідно звернути увагу на вищезазначені резолюції та використовувати їх у своїй діяльності.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою атестації персоналу з акредитації, 17 грудня 2019 року відбулося чергове засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Комісією було прийнято рішення:

-        атестувати 10 експертів на статус аудиторів;
-        атестувати 8 аудиторів на статус головних аудиторів;
-        переатестувати 13 головних аудиторів ;
-        переатестувати 21 аудитора;
-        не атестувати 1 експерта на статус аудитора;
-        відкласти атестацію 1 експерта на статус аудитора;
-        відкласти переатестацію 1 аудитора.

Участь представників НААУ у Спільних засіданнях ILAC та IAF

Відповідно до статті 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та Положення про Національне агентство з акредитації України НААУ, як національний орган з акредитації України, бере участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації.

Представники Національного агентства з акредитації України (НААУ) взяли участь у Спільних щорічних засіданнях комітетів та Генеральних Асамблей Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та Міжнародного форуму з акредитації (IAF), а саме у засіданнях наступних комітетів:
-     Технічний комітет IAF;
-     Комітет з акредитації ILAC;
-     Комітет з управління Багатосторонньою Угодою IAF;
-     Комітет з управління Угодою ILAC;
-     Комітет лабораторій ILAC;
-     Спільний комітет IAF ILAC;
-     Генеральна Асамблея IAF;
-     Генеральна Асамблея ILAC;
-     Спільна Генеральна Асамблея ILAC та IAF.

У ході Генеральних Асамблей прийнято ряд резолюцій, зокрема, наступні:

Резолюція IAF 2019-14 – Схвалення ISO/IEC 17029:2019 у якості нормативного документа – Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Технічного комітету, постановила схвалити ISO/IEC 17029:2019, після його публікації як нормативного документа IAF.

Резолюція IAF 2019-15 – Сертифікація, охоплена акредитацією, видана тільки на підставі нормативних документів, що містять вимоги – Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацією Технічного комітету, постановила, що сертифікація, охоплена акредитацією, повинна надаватися тільки на підставі документів/стандартів, що містять вимоги.

Резолюція IAF 2019-16 – Скасування IAF MD3: 2008 «Розширені процедури нагляду та повторної сертифікації» – Генеральна Асамблея, діючи за рекомендацію Технічного комітету, вирішила негайно скасувати IAF MD3: 2008 «Розширені процедури нагляду та повторної сертифікації», видання 1, версія 2, видана 01 лютого 2008 року.

У органів з сертифікації буде один рік після відкликання, щоб перевести свої сертифіковані організації з IAF MD3.

Резолюція IAF 2019-21 – Розширення сфери IAF MLA регіональних груп з акредитації – Генеральна Асамблея відзначила розширення сфери IAF MLA після Генеральної Асамблеї 2018 року наступних регіональних груп з акредитації-членів IAF:
•        IAAC – Під-сфера: Рівень 4: ISO 50003; Під-сфера: Рівень 5: ISO 50001
•        APAC – Під-сфера: Рівень 5: ISO 13485

Резолюція IAF 2019-22 – Нові ОА-підписанти IAF MLA – Генеральна Асамблея відзначила вступ до IAF MLA, починаючи з Генеральної Асамблеї 2018 року, наступних органів з акредитації:
• MOLDAC Республіка Молдова (EA) – Основна сфера: Сертифікація продукції – ISO/IEC 17065; Основна сфера: Сертифікація систем менеджменту – ISO/IEC 17021-1; Під-сфери: Рівень 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3; Під-сфери: Рівень 5: ISO 22000, ISO 9001
• LA Литва (EA) – Основна сфера: Сертифікація продукції – ISO/IEC 17065; Основна сфера: Сертифікація персоналу – ISO/IEC 17024; Основна сфера: Сертифікація систем менеджменту – ISO/ IEC 17021-1; Під-сфери: Рівень 4: ISO/TS 22003, ISO IEC 17021-3, ISO / IEC 17021-2, ISO/ IEC 27006; Під-сфери: Рівень 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001

Резолюції спільної Генеральної Асамблеї ILAC та IAF:

Резолюція №1 – Рекомендація щодо створення єдиної міжнародної організації з акредитації

Спільна Генеральна Асамблея схвалює рекомендацію Спільного Виконавчого Комітету щодо створення єдиної міжнародної організації з акредитації на основі результатів “Опитування на підтримку Стратегічних планів IAF на 2020 – 2025 роки та ILAC на 2021 – 2025 роки”.

Резолюція № 2 – Рекомендація щодо створення єдиної міжнародної організації з акредитації

Спільна Генеральна Асамблея схвалює рекомендацію Спільного виконавчого комітету щодо створення Керівного комітету, підзвітного Спільному виконавчому комітету, щоб розпочати процес створення єдиної міжнародної організації з акредитації. У зв’язку з цим буде задіяний підрядник, а витрати на проект будуть розподілені порівну між IAF та ILAC.

Шановні колеги, з 19.11.2019 відбулись зміни у керівництві НААУ.

Шановні колеги,

З 19.11.2019 відбулись зміни у керівництві НААУ.

Повідомляємо, що наразі проводиться робота з часткової реструктуризації процесів управління НААУ, а саме побудова більш прозорої вертикалі управління, покращення логіки підпорядкованості, керування та контролю як за самим процесом акредитації, так і за супутньою фінансовою та нормативно-правовою складовою діяльності НААУ.

Після затвердження оновленої структури НААУ профільним Міністерством, усі зацікавлені сторони будуть додатково поінформовані шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті НААУ.

Станом на сьогодні розпочинається робота з часткового переведення документообігу НААУ у цифровий формат з метою поліпшення внутрішніх та зовнішніх комунікацій, зокрема із заявниками та акредитованими органами з оцінки відповідності.

Продовжуються роботи з посилення взаємодії НААУ з міжнародними організаціями у сфері акредитації, зокрема з Європейською кооперацією з акредитації, Міжнародним форумом з акредитації, Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій та Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації.

Одночасно, нове керівництво НААУ висловлює подяку Ковєшніковій Тетяні Афанасіївні за якісну та кваліфіковану роботу на посаді першого заступника Голови з питань акредитації.

Інформуємо, що з 27.11.2019 виконуючим обов’язки першого заступника Голови з питань акредитації призначено Хроменко Ольгу Валеріївну, яка є головним аудитором з акредитації та має значний досвід у сфері акредитації органів з оцінки відповідності.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю та будемо вдячні за слушні і конструктивні поради.

З повагою

В.о. Голови НААУ

Ігор Янчев

Розроблення перших редакцій проектів національних стандартів

Повідомляємо, що Національним агентством з акредитації України здійснюється розробка наступних проектів національних стандартів:

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:201_ (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (Повідомлення на сайті ДП «УкрНДНЦ»);

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:201_ (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (Повідомлення на сайті ДП «УкрНДНЦ»);

ДСТУ EN ISO/IEC 17011:201_ (EN ISO/IEC 17011:2017, IDT; ISO/IEC 17011:2017, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності (Повідомлення на сайті ДП «УкрНДНЦ»).

З метою надання коментарів щодо текстів вищевказаних національних стандартів, зацікавлені сторони можуть отримати проекти зазначених документів звернувшись на офіційну електронну адресу НААУ (office@naau.org.ua).

Наказ про впровадження національного стандарту ДСТУ ISO22000:2019

День стандартизації та метрології 10.10.2019 р.

Шановні колеги! 

Щиро вітаємо вас зі святом -  Днем стандартизації та метрології!

Нині важко уявити собі сферу діяльності, в якій би не використовувалися складові технічного регулювання – метрологія та стандартизація. Вони є надійною основою захисту прав споживачів та стабільного розвитку держави.

Переконані, що і надалі ваші знання, досвід, професіоналізм сприятимуть економічному розвитку нашої країни, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та будуть надійною запорукою належного рівня якості та безпеки та життя.

В цей святковий день бажаємо вам творчої наснаги, плідного розвитку, успішного втілення своїх ідей, благополуччя, міцного здоров’я, щастя та радості!

А головне – щоб у кожен момент можна було пишатися своєю роботою!

Колектив НААУ

Розширення діяльності НААУ на сферу органічного виробництва

В Україні набув чинності Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

З метою посилення діяльності з акредитації органів з оцінки відповідності у сфері органічного виробництва, НААУ вживає ряд заходів.

Протягом 23-27 вересня 2019 року фахівці НААУ взяли участь у низці заходів, присвячених питанням практичного впровадження положень Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» та процедур акредитації та контролю у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції. Заходи були організовані Проектом ЄС «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» (далі – Проект).

Зокрема, у період з 23 по 26 вересня 2019 року, представники НААУ, Мінекономіки та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів взяли участь у тренінгу «Інспекція та контроль органічних операторів». Метою тренінгу було зміцнення спроможності компетентних державних установ України ефективно застосовувати нове законодавство у сфері органічного виробництва.

26 вересня 2019 року керівництво НААУ провело робочу зустріч із експертами Проекту. У ході зустрічі було обговорено нагальні питання, з якими стикається НААУ при здійсненні акредитації органів з сертифікації органічної продукції.

27 вересня 2019 року НААУ взяло участь у круглому столі «Впровадження Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» № 2496-VIII: Огляд впровадження нового органічного закону. Роль і функції компетентних державних органів згідно нового закону. Досвід Німеччини».

У ході засідання було обговорено вплив органічного регламенту ЄС №2018/848 на подальший законотворчий процес в Україні. Експерти Проекту поділились досвідом і уроками впровадження органічного законодавства ЄС у Німеччині.

Участь НААУ у зазначених заходах у подальшому сприятиме гармонійному впровадженню нового законодавства щодо виробництва та обігу органічної продукції і зміцненню довіри між акредитованими органами з сертифікації органічної продукції і основними учасниками органічного ринку.

Семінар для персоналу з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг 23.09.2019 р.

Семінар для персоналу з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг

 23 вересня 2019 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для  підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014.

У семінарі взяли участь 60 штатних та позаштатних експертів, аудиторів та головних аудиторів з акредитації випробувальних лабораторій.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

 1. Основні зміни в стандарті ДСТУ ISO/IEC 17011 та їх впровадження в діяльність НААУ.
 2. Положення ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014.
 3. Вимоги до проведення робіт з акредитації та оформлення документів за їх результатами.
 4. Використання знаків акредитації відповідно до документів НААУ.
 5. Актуальні питання акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (з урахуванням документів ЕА, документів НААУ та результатів оцінювання НААУ з боку ЕА).
 6. Політика НААУ щодо спостереження за оцінюванням, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації.
 7. Політика НААУ щодо відновлення даних акредитованих ООВ.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Наказ № 145од від 16.09.2019 “Про внесення змін до атестатів про акредитацію та сфер акредитації ООВ на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014″

Наказ  № 145од від 16.09.2019 “Про внесення змін до атестатів про акредитацію та сфер акредитації ООВ на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014″

Семінар для персоналу з акредитації випробувальних лабораторій 09.09.2019 р.

9 вересня 2019 року Національне агентство з акредитації України провело семінар для  підтримання компетентності персоналу з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

У семінарі взяли участь 153 штатних та позаштатних експертів, аудиторів та головних аудиторів з акредитації випробувальних лабораторій.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

 1. Основні зміни в стандарті ДСТУ ISO/IEC 17011 та їх впровадження в діяльність НААУ.
 2. Положення ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.
 3. Вимоги до проведення робіт з акредитації та оформлення документів за їх результатами.
 4. Використання знаків акредитації відповідно до документів НААУ.
 5. Актуальні питання акредитації ВЛ (з урахуванням документів ЕА, ILAC, політик НААУ та результатів оцінювання НААУ з боку ЕА).
 6. Політика НААУ щодо простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації.
 7. Політика НААУ щодо відновлення даних акредитованих ООВ.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали питання та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Накази №№ 141од-144од від 09.09.2019 Про внесення змін до наказів

Наказ  № 141од від 09.09.2019” Про внесення змін до наказу 43од від 06.03.2019″

Наказ  № 142од від 09.09.2019 ” Про внесення змін до наказу 78од від 20.05.2019″

Наказ  № 143од від 09.09.2019 ” Про внесення змін до наказу 237од від 28.12.2018″

Наказ  № 144од від 09.09.2019 ” Про внесення змін до наказу 238од від 28.12.2018″

З Днем незалежності України!

Шановні колеги!

Щиро вітаю вас із великим державним святом –

Днем незалежності України!

Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної
Батьківщини!

Від усього серця бажаю вам нових звитяг у роботі, щастя і добра вашим родинам, миру, злагоди та любові!

Слава Україні!

Голова НААУ

Доктор технічних наук, професор

В.М. Горицький

Останні півроку НААУ, його посадові особи стали об’єктом тиску та упереджених дій

Останні півроку НААУ, його посадові особи стали об’єктом тиску та упереджених дій. Про це колектив НААУ інформував Верховну раду, Уряд, Президента України в Зверненні від 12.04.2019 (посилання 1).

За пройдешній час мало що змінилось. Більшість посадових осіб та установ зробили тільки  відписки (в установлені терміни).

Разом з тим:

 • почали поширюватися різні чутки щодо НААУ, які не відповідають дійсності;
 • вже й в країні  спостерігається суспільне   урозуміння реальної суті такого опікування з боку правоохоронних органів та НАЗК (посилання 2).

Суть викладеного в посиланні 2 полягає в тому, що через правоохоронні органи та органи  з питань запобігання корупції здійснюється незаконний тиск на посадових осіб шляхом притягнення до адміністративної відповідальності у сфері запобігання корупції за правопорушення, які ними не вчинялись.

Національне агентство з акредитації України (НААУ) не стало виключенням.

НАЗК та органи Національної поліції України почали відносити посадових осіб НААУ (хоча до листопада 2018 року з їх боку ми такими не вважались!) до осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (тобто осіб, яких стосується дія статей щодо конфлікту інтересів відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції»).

НААУ за роз’ясненням свого статусу  неодноразово зверталось до НАЗК (посилання 3)але у відповідь отримало роз’яснення що ми повинні діяти у межах чинного законодавства (посилання 4).

НААУ з цього приводу також звернулось до Міністерства юстиції України, дане звернення ними було перенаправлено до НАЗК (посилання 5). У свою чергу НАЗК повідомило НААУ, що ми як господарюючий суб’єкт самостійно визначаємо свій статус та повинні діяти в межах чинного законодавства (посилання 6).

Нарешті, НААУ звернулось до Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук  України (далі – Інституту держави і права) із Заявою про дослідження цього питання у сфері права. Інститут держави і права надав НААУ висновок, що посадові особи НААУ не відносяться до осіб, зазначених у пунктах 12 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (яких стосується дія статей щодо конфлікту інтересів відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» ), (висновок додається у посиланні 7).

Отже, притягнення до адміністративної відповідальності  посадових осіб НААУ за правопорушення у сфері запобігання корупції є неправомірними та шкодять національним інтересам України, так як саме зараз триває перевірка НААУ на відповідність вимогам до підписанта Угоди про визнання з боку Європейської асоціації з акредитації (ЕА) (посилання 8).

Наразі питання розглянуто судом.

30 липня 2019 року Печерський районний суд м. Києва  постановив провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно Голови НААУ Горицького Віктора Михайловича за ч.2 ст. 172-6, ч.1, ч.2 ст. 172-7 КУпАП закрити у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення ( копія Постанови у посиланні 9).

Менеджмент і працівники НААУ сподіваються, що законність і правовий порядок в Україні переможуть.

про внесення змін до наказу 83 од від 20.05.2019

До уваги акредитованих органів з сертифікації, які є підписантами угоди з НААУ про використання комбінованого знаку IAF MLA

До уваги акредитованих органів з сертифікації,  які є підписантами угоди з НААУ про використання комбінованого знаку IAF MLA

НААУ було встановлено, що акредитовані органи з сертифікації продукції та органи з сертифікації персоналу у ряді випадків мають невірне розуміння положень угоди щодо використання комбінованого знаку IAF MLA.

НААУ звертає увагу акредитованих органів з сертифікації, які підписали відповідні угоди на використання комбінованого знаку IAF MLA, на необхідність виконання вимог, що встановлені документом Міжнародного форуму з акредитації IAF ML 2 «Загальні принципи використання знаку IAF MLA».

Відповідно положень п. 4.3.3 зазначеного документа, «комбінований знак може використовуватися ООВ на сертифікатах, охоплених акредитацією, лише якщо сфера сертифікату включає підсферу IAF MLА».

Чинні підсфери Багатосторонньої Угоди IAF (IAF MLА) визначені документом IAF PR 4 «Структура IAF MLА та перелік затверджених IAF нормативних документів» та, станом на сьогодні, для діяльності з сертифікації продукції включають тільки сертифікацію за схемою “Global G.A.P.”.

Для діяльності з сертифікації персоналу підсфери IAF MLА наразі відсутні.

Таким чином, акредитовані НААУ органи з сертифікації продукції та акредитовані органи з сертифікації персоналу наразі не можуть використовувати комбінований знак IAF MLА на сертифікатах відповідності.

Органи з сертифікації систем менеджменту можуть використовувати комбінований знак IAF MLA на сертифікатах, виданих на відповідність наступним міжнародним та гармонізованим національним стандартам: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001 та ISO 13485.

Усі підписанти угод про використання комбінованого знаку можуть використовувати його на бланках, рекламних матеріалах або на власному веб-сайті.

До уваги акредитованих органів, що здійснюють сертифікацію систем менеджменту, продукції та персоналу

НААУ нагадує акредитованим органам, що здійснюють сертифікацію систем менеджменту, продукції та персоналу про необхідність обов’язкового посилання на акредитацію при виданні сертифікатів відповідності, охоплених сферою акредитації.

Органи з сертифікації систем менеджменту повинні в обов’язковому порядку посилатися на акредитацію НААУ у випадках, коли видають сертифікати за напрямками діяльності, охопленими сферою акредитації.
Відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї IAF №2015-14 та №2016-17, починаючи з 06 листопада 2016 року, сертифікат відповідності, виданий на систему менеджменту повинен містити зображення знаку акредитації та/або посилання на статус акредитації органу з сертифікації з боку НААУ.
Також органи з сертифікації систем менеджменту повинні перевидати сертифікати, що охоплені сферою акредитації, але не містять посилання на акредитацію, під час прийняття рішення щодо повторної сертифікації відповідного клієнта, але не пізніше 06 листопада 2019 року.

Органи з сертифікації персоналу повинні в обов’язковому порядку посилатися на акредитацію НААУ у випадках, коли видають сертифікати за напрямками діяльності, охопленими сферою акредитації.
Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї IAF №2017-19, починаючи з 30 жовтня 2017 року, сертифікат відповідності персоналу, повинен містити зображення знаку акредитації та/або посилання на статус акредитації органу з сертифікації з боку НААУ.
Також органи з сертифікації персоналу повинні перевидати сертифікати, що охоплені сферою акредитації, але не містять посилання на акредитацію, під час прийняття рішення щодо повторної сертифікації відповідного клієнта, але не пізніше 30 жовтня 2020 року.

Органи з сертифікації продукції повинні в обов’язковому порядку посилатися на акредитацію НААУ у випадках, коли видають сертифікати за напрямками діяльності, охопленими сферою акредитації.
Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї IAF №2018-13, починаючи з 31 жовтня 2018 року, сертифікат відповідності продукції, повинен містити зображення знаку акредитації та/або посилання на статус акредитації органу з сертифікації з боку НААУ.
Також органи з сертифікації продукції повинні перевидати сертифікати, що охоплені сферою акредитації, але не містять посилання на акредитацію не пізніше 31 жовтня 2021 року.

Довідка про зареєстровані заявки на проведення робіт з акредитації ООВ

Станом на 13.11.2019