Співробітництво з МДР

Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР)
Співдружності Незалежних Держав (СНД)

МДР є міжурядовим органом СНД з формування та проведення узгодженої політики по стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації.

Метою існування МДР є підтримка взаємодії систем технічного регулювання країн СНД.

В рамках СНД, НААУ приймає участь у роботі МДР, яка створена протягом 1992-2007 років урядами країн СНД, шляхом підписання наступних  документів:
1) Угоди «Про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» (Москва, 13 березня 1992 року).
2) Протоколу про внесення змін до Угоди «Про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації» від 13 березня 1992 року (Ашхабад, 22 листопада 2007), який встановив організаційну структуру в межах МДР, а саме ввів в дію положення про Міждержавну раду зі стандартизації, метрології та сертифікації. В рамках цієї Угоди створено та функціонує МДР (Рада), а також науково-технічні комісії НТКА та робочі групи за напрямками:
- гармонізація технічних регламентів;
- метрологія;
- стандартизація;
- оцінка (підтвердження) відповідності;
- акредитація та інші.

Основними завданнями МДР в сфері акредитації є:
1. Створення в державах-учасницях СНД національних систем акредитації, що відповідають міжнародним нормам і вимогам.
2. Створення у кожній державі-учасниці СНД незалежного національного органу з акредитації, що має відповідні повноваження від держави та відповідає вимогам міжнародних документів у сфері акредитації.
3. Впровадження в державах-учасницях СНД стандартів, які встановлюють вимоги до органів з оцінки відповідності, гармонізовані з відповідними міжнародними стандартами.
4. Створення регіональної організації національних органів з акредитації держав-учасниць СНД, визнаної міжнародними організаціями з акредитації.
5. Підготовка і прийняття «Угоди про взаємне визнання результатів робіт з акредитації органів з оцінки відповідності».
6. Створення механізму реалізації «Угоди про взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності».

У результаті вищезазначених дій має бути досягнуто необхідний результат щодо усунення технічних бар’єрів у торгівлі в межах не тільки СНД, а й в межах глобального економічного простору, а саме:
- функціонування еквівалентних систем акредитації держав-учасниць СНД, членів регіональної організації з акредитації;
- створення умов щодо еквівалентності сертифікатів відповідності та протоколів, що видаються організаціями, акредитованими членами регіональної організації з акредитації держав-учасниць СНД;
- розвиток співробітництва з міжнародними (регіональними) організаціями в галузі акредитації (ILAC, IAF, EA та іншими).