28-е засідання Президії Технічного комітету

22 жовтня 2010 року у Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відбулось 28-е засідання Президії Технічного комітету з акредитації (ТКА), на якому були прийняті рішення щодо:

методики про спостереження

  • Рекомендувати НААУ затвердити та впровадити в роботу нову редакцію методики про спостереженняіз врахуванням зауважень та пропозицій членів Президії.

проектів політик НААУ зі сфери акредитації

  • Рекомендувати НААУ затвердити та впровадити в роботу проекти політик ЗД-08.00.09 ”Щодо простежуваності вимірюваня, що проводить ООВ відповідно до заявленої галузі акредитації”, ЗД-08.01.03 “ Щодо участі ВЛ у програмах МПР”, ЗД-08.01.10 “Щодо виконання вимог про оцінювання невизначеності вимірювання”, ЗД-08.00.11 “Щодо застосування під час акредитації вимог міжнародних стандартів” із врахуванням зауважень та пропозицій членів Президії.
  • Рекомендувати НААУ затвердити та впровадити в роботу проекти політик ЗД-08.00.15 “Щодо роботи з запереченнями заявниками складу групи аудиту”, ЗД-08.00.17”Щодо необґрунтованого зволікання з боку ООВ проведення НААУ робіт з акредитації”.
  • Вважати за доцільне доопрацювати політику ЗД-08.00.16 “Щодо наглядання за акредитованими органами з оцінки відповідності” із врахуванням зауважень та пропозицій членів Президії.

впровадження та застосування при акредитації мікробіологічних лабораторій стандарту ISO 7218:2007

  • Рекомендувати НААУ при акредитації мікробіологічних лабораторій разом з рекомендаціями ЄА з 01.01.2011 року керуватись ДСТУ ISO 7218-2007 “Мікробіологія продуктів харчування і продуктів для тварин” та ISO 10576 – 2003 “Керівництво з оцінки встановленим нормам”.

критеріїв сталого досвіду роботи ООВ

  • В цілому підтримати діяльність НААУ з встановлення критеріїв сталого досвіду для акредитованих ООВ;
  • рекомендувати НААУ доопрацювати документ щодо критеріїв сталого досвіду із врахуванням зауважень та пропозицій членів Президії.

проблемних питань у сфері простежуваності вимірювань та комплексного їх вирішення

  • Рекомендувати НААУ винести питання зі сфери простежуваності вимірювань для обговорення на засідання Ради з акредитації.

провадження та застосування при акредитації ОС систем менеджменту ДСТУ ISO 9001-2009

  • Рекомендувати НААУ вимагати при акредитації ОС систем менеджменту впроваджувати в дію тазастосовувати ДСТУ ISO 9001-2009;
  • Вважати за доцільне пропонувати НААУ здійснити аналіз галузей акредитації акредитованих ОС систем менеджменту та направити листи-звернення з метою внесення відповідних змін до галузей акредитації, в яких зазначено стару редакцію стандарту.

У роботі засідання від НААУ взяли участь: Голова Чекалін В.М., заступник Голови Горицький В.М., керівники відділів – Ликін О.О., Красюк В.В., Чекалін А.В., Ткаченко Т.Є., Бусол П.О.

Відповідальний секретар ТКА Л.Я. Гречанівська