Новини

Засідання Генеральної Асамблеї ЕА

У період з 25 по 26 травня 2016 року у м. Віндзор, Сполучене Королівство, відбулося 37 засідання Генеральної Асамблеї Європейської кооперації з акредитації (ЕА ГА). Від НААУ у засіданні прийняли участь Голова НААУ, Горицький В.М. та головний фахівець відділу міжнародного співробітництва, інформаційного забезпечення та якості, Ковєшніков В.І.

Під час засідання було обговорено наступні питання:

 • взаємодія ЕА із іншими міжнародними організаціями, що діють в межах загальної інфраструктури якості;
 • процедура акредитації з метою подальшої нотифікації;
 • чинні процедури ЕА, зміни до них та розробка нових нормативних документів
  • відносинами із Європейською комісією та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі;
  • затвердження змін до Статуту ЕА;
  • розгляд проекту програми розвитку ЕА до 2025 року;
  • заслухано звіти керівників комітетів ЕА та представників зацікавлених сторін.

За результатами засідання Генеральною Асамблеєю було прийнято наступні рішення:

 • всім членам ЕА, в тому числі підписантам Двосторонньої Угоди про визнання надається право голосу під час засідань Ради з Багатосторонньої Угоди ЕА (ЕА МАС);
 • статус документу ЕА 2/17 «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації» буде переглянуто, після чого його статус буде змінено з інформаційного на обов’язковий;
 • організацію «Міжнародна федерація агентств з інспектування» (IFIA) офіційно визнано в якості зацікавленої сторони, підписано відповідну угоду;
 • Голові та виконавчому секретарю ЕА надано право підписання Двосторонньої угоди про співробітництво між ЕА та Радою зі стандартизації Канади;
 • обов’язкові документи IAF та ILAC, що є обов’язковими для ЕА та її членів, будуть затверджуватись автоматично (без окремих рішень ГА);
 • розширення ЕA MLA на стандарт ISO/IEC 17043 заплановано на квітень 2017 року.

Group-Photo

До уваги органів з сертифікації продукції!

З метою формування єдиної політики при формуванні сфери акредитації для органів, що здійснюють сертифікацію/оцінку відповідності,  з урахуванням статті 35 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та положень документа Європейської кооперації з акредитації ЕА-2/17 «Керівництво ЕА щодо горизонтальних вимог для акредитації органів з оцінки відповідності для цілей нотифікації», НААУ було внесено зміни до Інструкції «Формування сфери акредитації органів з сертифікації та органів з інспектування» (ІН-08.03.01, редакція 04 від 08.04.2016).

Інструкція «Формування сфери акредитації органів з сертифікації та органів з інспектування»

Новий документ НААУ відповідно до вимог ISO/TS 22003:2013

Серія стандартів ISO 22000, що визначає вимоги та основні положення для розробки і результативного функціонування систем менеджменту безпечності харчової продукції, дозволяє ідентифікувати і управляти загрозами для життя і здоров’я споживачів на всіх стадіях виробництва, переробки, упаковки, зберігання, транспортування продуктів харчування.

В грудні 2013 року була опублікована 2-я версія технічної специфікації ISO/TS 22003:2013 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів», яка після повного перегляду версії 2007 років дозволить поліпшити якість сертифікації харчових компаній і змінить «правила гри» для органів з сертифікації, які обслуговують харчову промисловість, що в кінцевому підсумку підвищить рівень довіри до сертифікації в рамках всього ланцюга поставок.

Нова редакція ISO/TS 22003 містить докладні і специфічні для харчового сектора вимоги, на відміну від загальних положень стандарту ISO/IEC 17021, які повинен впровадити орган з сертифікації. Положення ISO/TS 22003 визначають порядок проведення аудитів і сертифікації систем менеджменту безпечності харчових продуктів, побудованих відповідно до вимог стандарту ISO 22000.

Дана технічна специфікація також використовується в якості документа, що визначає критерії для акредитації.

Тому, відповідно до Політики НААУ щодо застосування вимог міжнародних стандартів під час акредитації (ЗД-08.00.11) було підготовлено і впроваджено документ ЗД-08.10.33 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів (відповідно до ISO/TS 22003:2013)». При розробці документу прийнято до уваги пропозиції та зауваження від Технічного комітету з акредитації.

Цей документ є неофіційним перекладом та носить інформаційний характер, при цьому рекомендується використовувати стандарт ISO/TS 22003:2013 на англійській мові. Документ рекомендований для використання органами з оцінки відповідності, персоналом з акредитації, працівниками НААУ, іншими зацікавленими сторонами.

Посилання на документ ЗД-08.10.33

Посилання на новину – Впровадження стандарту ISO/TS 22003:2013!

 

 

Декларація BIPM-IFCC-ILAC про співпрацю

З метою створення Об’єднаного комітету по простежуваності в лабораторній медицині (JCTLM), в квітні 2016 року була повторно підписана Декларація про співпрацю між Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM), Міжнародною федерацією клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) і Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій (ILAC).

Метою JCTLM є створення всесвітньої платформи для сприяння і надання рекомендацій щодо міжнародно визнаної та прийнятої еквівалентності вимірювань в лабораторній медицині і простежуваності для відповідних вимірювальних еталонів.

Партнерство ILAC – BIPM/CIPM

ILAC має давні стосунки з Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM) і Міжнародним комітетом мір та ваг (CIPM).

1. Меморандум про взаєморозуміння (MoU)

Меморандум про взаєморозуміння BIPM-ILAC (MoU) знову було підтверджено 8 березня 2016 року. Меморандум визнає необхідність зміцнення зв’язків між акредитації та метрологією і координації дій щодо завдань, пов’язаних з національною та міжнародною інфраструктурою вимірювань. MoU був вперше підписаний 3 листопада 2001 року.

Спільна Робоча група BIPM-ILAC несе відповідальність за реалізацію BIPM-ILAC MoU та розробку  пов’язаних з цим документів.

2. Спільні Декларації

Метрологічна простежуваність

Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC-ISO (2011) щодо метрологічної простежуваності  побудована на тристоронній заяві BIPM, OIML та ILAC в 2006 році щодо відповідності різних міжнародних угод з метрології для торгівлі, законодавства і стандартизації.

Актуальність міжнародних угод

Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC (2006) про відповідність різних міжнародних угод з метрології для торгівлі, законодавства і стандартизації. Ця заява є відображенням триваючого тісної співпраці між BIPM, OIML та ILAC і сприяє використанню трьох існуючих Угод про взаємне визнання.

Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC (2006) Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC (2006) – Пояснювальний лист

3. Спільні заяви

Акредитація калібрувальних і вимірювальних послуг Національних метрологічних інститутів
Спільне Комюніке ILAC-CIPM 2012 року містить керівництво щодо процесу акредитації Національних метрологічних інститутів (НМІ) для їх послуг з вимірювань для того, щоб НМІ оптимізували вигоди від акредитації, коли вони знаходиться в процесі або набувають статус підписанта CIPM MRA, і в цілому полегшити процес для органів з акредитації під час акредитації послуг з вимірювань НМІ.
Калібрувальні і вимірювальні можливості (CMC)
Циркуляр ILAC 2009 року щодо переходу від BMC до CMC містить детальну інформацію про зміну термінології, що стосується Найкращих вимірювальних можливостей (BMC) і Вимірювальних можливостей калібрування (CMC), тобто посилання на BMC потрібно читати як CMC для акредитованих калібрувальних лабораторій, а також в галузях акредитації для цих лабораторій.
Була прийнята Резолюція 11.20 на Генеральній Асамблеї ILAC в Сіднеї, Австралія, 30 жовтня 2007 року відносно Спільного документа BIPM-ILAC: Генеральна Асамблея ILAC приймає спільний документ ILAC/ BIPM щодо калібрувальних і вимірювальних можливостей (CMC), як значний крок вперед в узгодженні цієї концепції між ILAC та BIPM. ILAC прийматиме до уваги цей спільний документ при підготовці майбутніх документів щодо невизначеності вимірювань, у співпраці з BIPM.

Національні метрологічні інститути та органи з акредитації
Спільна заява BIPM-ILAC визначила загальні функції та обов’язки національних метрологічних інститутів і національних визнаних органів з акредитації.

BIPM-ILAC Спільна заява (2005) BIPM-ILAC Спільна заява (2005) – Пояснювальний лист
4. Об’єднаний комітет з простежуваності в лабораторній медицині (JCTLM)

JCTLM був створений в 2002 році шляхом Декларації про співпрацю між Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM), Міжнародною федерацією клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) і Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій (ILAC). Декларація про співпрацю була переглянута в 2012 році після перегляду гармонізованих стандартів, що відносяться до більш високого порядку референс-матеріалів і методів.

Декларація про співробітництво BIPM -IFCC-ILAC була знов підписана в квітні 2016 року. База даних JCTLM: Лабораторна медицина та діагностики in vitro  є базою даних більш високого порядку референс-матеріалів, вимірювальних методів/ процедур і послуг.
5. Об’єднаний комітет для розробки керівництв в метрології (JCGM)
JCGM складається з восьми міжнародних організацій, що працюють в галузі метрології, а саме: Міжнародне бюро мір та ваг (BIPM), Міжнародна електротехнічна комісія (IEC), Міжнародна федерація з клінічної хімії і лабораторної медицини (IFCC), Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC), Міжнародна організація з стандартизації (ISO), Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії (IUPAC), Міжнародний союз теоретичної та прикладної фізики (IUPAP) і Міжнародна організація із законодавчої метрології (OIML).
Робоча група 1 (WG1 JCGM) підтримує Керівництво щодо вираження невизначеності вимірювань (відомий як GUM) і додаткові документи. Робоча група 2 (WG2 JCGM) підтримує Міжнародний словник метрології – Основні та загальні поняття і пов’язані з ним термінів (відомий як VIM).

Розклад МПР від PTA

Proficiency Testing Australia (PTA) надає розклад міжлабораторних порівнянь результатів випробувань на період з липня 2016 року по червень 2017 року.
PTA є організацією, яка провадить аудити на навчання щодо міжнародних стандартів ISO/IEC 17043 та ISO 13528. Більш детальну інформацію щодо PTA можливо отримати на офіційному сайті організації.
PTA акредитовано Службою акредитації Нової Зеландії в якості провайдера професійних випробувань відповідно до вимог ISO/IEC 17043.
РТА є асоційованим членом Азіатсько-Тихоокеанської кооперації з акредитації лабораторій (APLAC) та членом Комітету з професійних випробувань APLAC. Програми РТА перелічено у відповідному розділі офіційного сайту APLAC (APLAC РТ003 –  www.aplac.org) на офіційному сайті Європейської інформаційної системи професійних випробувань (EPTIS) - www.eptis.bam.de
До програм РТА залучено учасників з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Америки, Європи, Середнього Сходу, Африки тощо.
При виникненні питань або за потреби у додатковій інформації, будь ласка, звертайтесь за адресою: ptaenquiry@pta.asn.au

Посилання:
Блок-схема РТА щодо проведення МПР
Розклад РТА щодо проведення МПР на липень 2016 – червень 2017

Комітет ISO CASCO продовжує розробку вимог до компетентності

З метою поліпшення процесу аудиту на відповідність стандартам систем менеджменту якості, ISO/CASCO продовжує розробку та перегляд частин стандарту ISO/IEC 17021.

Зазначені частини стандарту ISO/IEC 17021 визначають вимоги до компетентності аудиторів систем менеджменту на відповідність ISO 9001. Вони використовуються органами з сертифікації (ОС) для компетентного проведення аудитів та органами з акредитації для оцінки ОС.

З метою відображення змін у новій редакції основного стандарту щодо систем менеджменту ISO 9001:2015, нещодавно розпочався перегляд стандарту ISO/IEC 17021-3. Нова редакції ISO 9001 містить оновлені вимоги до компетентності і допомагає забезпечити повноцінне охоплення під час проведення аудитів оновлених вимог стандарту, таких як ризик-орієнтоване мислення, процес взаємодії зацікавлених сторін та управління ланцюгом постачання.

На додаток до вищезазначеної роботи щодо вимог до компетентності для проведення аудиту систем менеджменту якості, ISO/CASCO щойно розпочав роботу над новим стандартом ISO/IEC 17021-9, який буде містити вимоги компетентності для проведення аудиту антикорупційних систем менеджменту відповідно до стандарту ISO 37001.

Також у найближчому майбутньому почнеться розробка стандарту ISO/IEC 17021-10 «Вимоги до компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці», який взаємодіє із вимогами нового стандарту ISO 45001, публікація якого запланована на другу половину 2016 року.

Свято акредитації

Світовий день акредитації відзначається 9 червня кожного року за ініціативи Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC).

Цього року Світовий день акредитації пройде під гаслом «Акредитація як загальний інструмент для підтримки державної політики». Акредитація є корисним інструментом, який допомагає у задоволенні місцевих, національних та міжнародних потреб держави та суспільства. Стандарти, діяльність з оцінки відповідності та акредитація – все це є інструментами для регулювання ринку, якими можуть користуватися регуляторні органи для підвищення ефективності управління, поліпшення стану навколишнього середовища, укріплення суспільної безпеки, запобігання шахрайству, покращення ситуації на ринку та набуття довіри суспільства.

Голови IAF та ILAC опублікували спільне звернення з приводу свята, а також брошуру, присвячену темі використання акредитації як інструменту підтримки державної політики.

З метою демонстрації значення оцінки відповідності IAF та ILAC запустили сумісний сайт, на якому зі всього світу було зібрано конкретні приклади у ключових галузях державної політики, які розповідають про різні інструменти, що допомагають державній владі та регуляторам досягати певних результатів. Приклади супроводжуються дослідженнями, які підтверджують досягнені результати, та додатковою детальною інформацією.

Зустріч з представниками технічної місії Групи Світового банку

26 квітня 2016 року у приміщенні НААУ відбулася робоча зустріч між керівництвом НААУ та представниками технічної місії Групи Світового банку, мета якої полягає у початку робіт з проведення оцінки прогалин розвитку національної інфраструктури якості , що здійснюється на підтримку заходів реформи Міністерства економічного розвитку і торгівлі, спрямованої на забезпечення спрощення доступу українських товарів на ринки країн Європейського Союзу.  До складу місії входять пан Андрій Міхнєв, керівник департаменту торгівлі та конкурентоспроможності, пан Хусейн Угур, експерт з питань інфраструктури якості, а також пані Ірина Кузьміна, консультант департаменту торгівлі та конкурентоспроможності.

Під час зустрічі було обговорено наступні питання:
- процедури акредитації, а також питання, пов’язані із співробітництвом НААУ із іншими організаціями в рамках системи інфраструктури якості України;
- забезпечення метрологічної простежуваності, акредитація калібрувальних лабораторій, а також участь акредитованих українських лабораторій у програмах міжлабораторних порівнянь результатів випробувань;
- процедура підбору персоналу НААУ з необхідною компетентністю, особливо для перспективних напрямків діяльності НААУ.

Під час зустрічі було досягнуто домовленість про подальшу поглиблену співпрацю Проекту та НААУ та сумісний пошук шляхів поліпшення взаємодії організацій в рамках інфраструктури якості.

Семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту з розгляду стандарту ISO/IEC 17021-1:2015

22 квітня 2016 року у Національному агентстві з акредитації України відбувся семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту з розгляду стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1».

В даному заході прийняли участь 32 особи, з яких:
- 15 осіб – штатний персонал НААУ;
- 18 осіб – позаштатний персонал НААУ.

Зустріч з представниками швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні»

21 квітня в приміщенні НААУ відбулась робоча зустріч з представниками швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», який виконує Дослідний інститут органічного сільського господарства (FIBL, Швейцарія). В зустрічі взяли участь: Іржі Урбан, керівник Департаменту рослинництва Державної інспекції Чеської Республіки – Центрального інституту нагляду та перевірки у сфері сільського господарства (UKZUZ), менеджер швейцарсько-українського проекту Наталія Прокопчук та представники НААУ.

Враховуючи актуальність теми органічного сільськогосподарського виробництва в Україні, потенційної можливості підтримки органічних виробників в областях, діючий Закон України №425-VII від 03.09.2013 «Про виробництво та обіг сільськогосподарської продукції та сировини», внесення пріоритету розвитку органічного ринку у Єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також зацікавленість в обміні досвідом та необхідність скоординованої роботи між представниками державних органів та органічного сектору, на зустрічі були розглянуті наступні питання:
-         наявність експертів в Україні в області органічної продукції;
-         здатність НААУ проводити акредитацію органів з сертифікації органічної продукції;
-         можливість проведення навчання щодо сертифікації органічної продукції для спеціалістів НААУ.

Робоча зустріч з представниками Проекту ООН

18 квітня 2016 року у приміщенні НААУ відбулася робоча зустріч представників НААУ та представників Проекту ООН, що направлений на підвищення рівня світлотехнічних лабораторій України, за участі головного технічного радника Проекту, пана Стіва Коена.

Під час зустрічі було обговорено можливість участі акредитованих НААУ світлотехнічних лабораторій в міжнародних порівняльних тестуваннях (PT). Представниками НААУ була надана інформація щодо акредитованих українських світлотехнічних лабораторій та запропоновано сприяння Проекту.

Впровадження стандарту ISO/IEC 27006:2015

1 жовтня 2015 року було опубліковано стандарт ISO/IEC 27006:2015 «Інформаційні технології – Методи безпеки – Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту інформаційної безпеки».

Відповідно до Резолюції 2015-12 Генеральної Асамблеї Міжнародного Форуму з Акредитації (IAF) для переходу на нову редакцію міжнародного стандарту  ISO/IEC 27006:2015 було встановлено перехідний період, що складає два роки з дня публікації нової редакції. Таким чином, перехідний період для органів сертифікації систем менеджменту, щоб відповідати новому стандарту, закінчується 30 вересня 2017 року.

Наразі НААУ вивчає питання про наслідки змін, планує проведення внутрішнього навчання і розробку плану переходу. Впровадження ISO/IEC 27006:2015 буде розглядатися під час запланованого візиту до кожного органу з сертифікації систем менеджменту, які надають сертифікацію за стандартом ISO/IEC 27001:2013.

Було затверджено Наказ НААУ від 18.04.2016 №69 «Щодо затвердження Плану впровадження нової редакції міжнародного стандарту ISO/IEC 27006:2015», який визначає заходи в перехідний період.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

08 квітня 2016 року о 10.00 год. у Національному агентстві з акредитації України відбулось чергове засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації, на якому згідно “Кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації” розглядалися справи головних аудиторів, аудиторів та експертів з метою переатестації/атестації згідно відповідних напрямків діяльності з акредитації.

За результатами розгляду 24 особових справ та співбесіди з кандидатами на засіданні було прийнято рішення:

1. атестувати:

 • 7 експертів на статус аудиторів;
 • 1 аудитора на статус головного аудитора.

2. не атестувати:

 • 2 аудиторів на статус головних аудиторів.

3. переатестувати:

 • 7 аудиторів;
 • 5 головних аудиторів.

4. не переатестувати:

 • 3 аудиторів;
 • 2 головних аудиторів.

Всього: 
- атестовано/переатестовано 17 осіб*;
- не атестовано/не переатестовано 7 осіб.

*2 особи мають декілька статусів одночасно.

Перехід до ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015

15 вересня 2015 року було опубліковано нові версії стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015, а 1 січня 2016 року – національні стандарти  ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015.

З метою надання роз’яснення органам з сертифікації систем менеджменту, що бажають перейти на акредитовану сертифікацію відповідно до нових стандартів   версій   стандартів   НААУ  розробило  Інформаційний   документ ІД-08.16.01 «Перехід до нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)».

Впровадження стандарту ДСТУ ISO 14065:2015!

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в Україні повинна бути впроваджена Директива 2003/87/ЄС щодо встановлення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів. Дана Директива вводить систему торгівлі дозвільними одиницями (квотами) на викиди з метою стимулювання зниження викидів парникових газів від великих стаціонарних джерел економічно ефективним і низьковитратним чином.

Відповідне національне законодавство в Україні очікується наприкінці 2016 року.

З 1 січня 2016 року в Україні надано чинності стандарту ДСТУ ISO 14065:2015 «Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання».

В 2010 році Європейська кооперація з акредитації(ЕА) визначила стандарт ISO 14065 (для оцінки органів з верифікації тверджень щодо парникових газів) новим стандартом з акредитації для EA MLA (Багатостороння Угода ЕА про визнання).

З прийняттям стандарту ДСТУ ISO 14065:2015, НААУ починає його впровадження в свою діяльність.

Наказ НААУ № 62 щодо затвердження Плану впровадження стандарту ДСТУ ISO 14065:2015

До уваги ООВ: впровадження стандарту ISO/TS 22003:2013!

15 грудня 2013 року було опубліковано стандарт ISO/TS 22003:2013 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів».

Відповідно до Резолюції 2013-14 Генеральної Асамблеї Міжнародного Форуму з Акредитації (IAF) для переходу на нову редакцію міжнародного стандарту  ISO/TS 22003 було встановлено перехідний період, що складає три роки з дня публікації нової редакції. Таким чином, стандарт ISO/TS 22003:2007 втрачає чинність з 15 грудня 2016 року.

Відповідно до Резолюції 2015 (35) 29 Генеральної Асамблеї було прийнято обов’язковий документ IAF MD 16:2014 «Застосування ISO/IEC 17011 при акредитації органів сертифікації систем управління безпекою харчових продуктів», який встановлює нормативні критерії по застосуванню ISO/IEC 17011 для акредитації органів, що здійснюють сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів. Цей документ визначає заходи, які ОА проведе з метою оцінки компетентності ООВ у кожній з категорій ланцюгів харчування, визначених в додатку А до  ISO/TS 22003:2013.

В діяльність НААУ було впроваджено стандарт ISO/TS 22003:2013 та затверджено Наказ НААУ від 09.03.2016 №43 «Щодо впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/TS 22003:2007 в діяльності НААУ», який визначає заходи в перехідний період.

Також повідомляємо, що IAF було видало документ IAF ID 8:2015 «Інформаційний документ IAF щодо переходу акредитації органів з сертифікації систем менеджменту безпечності харчових продуктів на стандарт ISO/TS 22003:2013 зі стандарту ISO/TS 22003:2007», який знаходиться на офіційному сайті IAF.

Наказ НААУ від 09.03.2016 №43

IAF MD16:2015 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies

IAF ID8:2014 IAF Informative Document for the Transition of Food Safety Management System Accreditation to ISO/TS 22003:2013 from ISO/TS 22003:2007

Перехід на новий стандарт ISO/IEC 17021-1!

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) 15 червня 2015 року було опубліковано стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги».

Відповідно до Резолюції 2014-12 Генеральної Асамблеї Міжнародного форуму з акредитації (IAF) для переходу на нову редакцію міжнародного стандарту  ISO/IEC 17021 було встановлено перехідний період, що складає 2 роки з дня публікації нової редакції. Даний перехідний період було схвалено та прийнято Генеральною Асамблеєю Європейської кооперації з акредитації (ЕА) – Резолюція ЕА 2014 (34) 21.

Таким чином, стандарт ISO/IEC 17021:2011 втрачає чинність з 15 червня 2017 року.

З огляду на вищенаведене, в діяльність НААУ було впроваджено наказ від 01.02.2016 №25 «Щодо впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 в діяльності НААУ».

Додатково НААУ було розроблено загальний документ ЗД-08.10.32 «Оцінка відповідності – Вимоги згідно ISO/IEC 17021-1:2015 до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги». Зазначений документ розроблено і впроваджено НААУ відповідно до Політики щодо застосування вимог міжнародних стандартів під час акредитації (ЗД-08.00.11). Документ опрацьовано спільно з Технічним комітетом з акредитації і являє собою неофіційний переклад та носить інформаційний характер. При цьому рекомендується використовувати стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 на англійській мові. Придбати міжнародні стандарти ISO можливо у національному органі стандартизації України, ДП «УкрНДНЦ».

Також повідомляємо, що IAF було розроблено документ IAF ID 11:2015 «Інформація щодо переходу акредитації систем менеджменту на стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 зі стандарту ISO/IEC 17021:2011», який знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті IAF.

Наказ НААУ від 01.02.2016 №25

Загальний документ “Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги (згідно ISO/IEC 17021-1:2015)“ 

Посилання:

ДП «УкрНДНЦ»

IAF ID 11:2015 Information on the Transition of Management System Accreditation to ISO/IEC 17021-1:2015 from ISO/IEC17021:2011

До уваги акредитованих ВЛ та ІО!

Акредитований провайдер РТ (Proficiency Testing) Interproject Ltd., розташований у м. Софія, Болгарія, представляє до уваги свою програму проведення міжлабораторних порівнянь у наступних областях в період з 2015 по 2019 роки: вода, стічні води, харчові продукти рослинного походження, харчові продукти тваринного походження, вино, спиртні напої, пиво, безалкогольні напої та енергетики, тверде паливо, рідке паливо, текстиль та текстильна продукція.

Запрошення щодо прийняття участі у вищенаведених заходах можна знайти за адресою: www.inter-project.bg

Програма РТ
Форма для реєстрації
Атестат акредитації № T-007/ 10.11.2015, виданий SNAS

Робоча зустріч з експертами Програми зменшення біологічної загрози Агентства зменшення загрози Сполучених Штатів Америки

04 лютого 2016 року в приміщенні Національного агентства з акредитації України (НААУ) відбулася робоча зустріч представників НААУ із експертами Програми зменшення біологічної загрози Агентства зменшення загрози Сполучених Штатів Америки.

Під час зустрічі було порушено наступні важливі питання:

-          визнання акредитації, наданої НААУ на Європейському та міжнародному рівнях. Зокрема, було обговорено переваги для органів з оцінки відповідності, акредитованих в НААУ, пов’язані із визнанням Національного агентства за рядом напрямків в Європейській кооперації з акредитації (ЕА) та Міжнародній кооперації за акредитації лабораторій (ILAC),

-          статус НААУ як організації, незалежної від будь-якого, в тому числі політичного, зовнішнього впливу. Зокрема необхідність підтримки такого статусу для збереження принципів незалежності та неупередженості, які є ґрунтовними для провадження оцінювання випробувальних лабораторій відповідно до вимог чинних міжнародних документів. Об’єктивне оцінювання лабораторій є вкрай важливим в сфері діяльності Програми зменшення біологічної загрози, а саме: виявлення, діагностика та інформування про випадки та спалахи захворювань та оцінка відповідних наслідків щодо безпеки,

-          подальше поглиблене співробітництво Програми із НААУ, як з одним із основних елементів системи інфраструктури якості України,

-          процес акредитації випробувальних лабораторій відповідно до  вимог стандартів ISO/IEC 17025, ISO/IEC 15189,

-          взаємодія НААУ із іншими елементами системи технічного регулювання України в процесі акредитації випробувальних лабораторій.

За результатами зустрічі було досягнуто домовленість про подальше співробітництво між Програмою зменшення біологічної загрози та НААУ.

3 item(s)

Введення в НААУ нової штатної структури

З метою вдосконалення діяльності, в тому числі, більшої оптимізації та збалансованості фінансово-економічних показників з 1 січня 2016 року була введена нова організаційна-штатна структура НААУ.

В чинній організаційній структурі, на відміну від попередньої, основними вагомими відмінностями є:

a)  попередній штатний розпис нараховував 51,5 штатних одиниць, чинна структура була зменшена на 6,5 одиниць і становить 45 штатних одиниці;

b)  чинна штатна структура має три управління: управління планово-організаційне; управління з акредитації органів сертифікації та інспектування; управління з акредитації лабораторій;

c)  основні функції, які були розподілені між двома основними управліннями, в чинній структурі зосереджені в одному управлінні і за них несе відповідальність один начальник управління, а не два одночасно, як було раніше.

Нова штатна структура дозволить більш ефективно виконувати складні завдання, які стоять перед НААУ, підвищити ефективність роботи персоналу, а також підвищити довіру усіх зацікавлених сторін.