Новини

Публікація нової редакції документа EA-1/13

ea-1-13-a-rev-09-06Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї EA, документ EA-1/13 A 2009 «Відносини EA з Органами акредитації (ОА) та  країнами, які не є членами ЄС або ЄАВТ» був переглянутий з метою розробки конкретного процесу для проведення паритетного оцінювання тих ОА, що є членами інших регіональних організацій і повинні продемонструвати відповідність з Регламентом (ЄС) 765/2008 для здійснення акредитації у просторі, регульованому ЄС.

Першочерговим завданням ЕА є визначення, гармонізація та побудова послідовності в системі акредитації, що сприяє європейській торгівлі, промисловості та суспільству з метою усунення  бар’єрів в торгівлі та внеску в охорону здоров’я та безпеки людей.

Європейський Союз (ЄС) визнає особливу важливість тісних стосунків з сусідніми країнами та з цієї метою запровадив Європейську політику сусідства. EA вважає, що відносини між EA та Органами з акредитації (ОА) в країнах, які є частиною Політики сусідства та потенційними кандидатами на вступ до ЄС, у тому числі регіони, в яких здійснюють діяльність зазначені ОА, слід укріплювати.

Визнані на національному рівні ОА, створені в країнах, які є частиною політики сусідства ЄС (EUNP) або потенційними кандидатами на вступ до ЄС, можуть стати також асоційованими  членами  EA. Асоційовані  члени  можуть підписати двосторонню  угоду ЕА BLA, яка має ті ж цілі, що і EA MLA а саме, налагодження взаємної довіри у відповідних системах акредитації щодо результатів оцінки відповідності.

Політикою EA є довіра до Угоди про взаємне визнання ILAC (ILAC MRA) та Багатосторонньої угоди про визнання IAF (IAF MLA) в частині міжнародного визнання протоколів та сертифікатів, виданих акредитованими ООВ. Таким чином, ОА, що приєднуються до EA MLA шляхом підписання ЕА BLA, повинні пройти паритетне оцінювання з боку EA та, як наслідок, не повинні проходити паритетне оцінювання з боку ILAC, IAF або іншої визнаної  регіональної організації.

Тим не менш, EA визнає, що ОА сусідніх країн, так само як і Європейська комісія, зацікавлені у встановленні взаємної довіри та у визнанні відповідних систем акредитації та акредитованої оцінки відповідності у просторі, регульованому ЄС. Для того щоб досягти цієї мети та взаємної довіри у визнанні на Європейському рівні, ОА повинні продемонструвати, що вони діють згідно з положеннями ISO/IEC 17011 та ILAC/IAF, а також відповідно до Регламенту 765/2008 та відповідних положень EA. Спочатку це необхідно продемонструвати шляхом паритетного оцінювання з боку визнаної регіональної організації з акредитації. а потім за допомогою оцінювання з боку ЕА.

Нові принципи, викладені в переглянутій у 2016 році версії документа EA-1/13 встановлюють, що ОА з країн EUNP, які належать до регіону, визнаного з боку ILAC або IAF, можуть подати заявку на підписання угоди про співробітництво (COA) з EA з метою демонстрації відповідності додатковим вимогам Регламенту № 765/2008 та відповідним положенням EA, за умови, що такі ОА :

-виконують вимоги ISO/IEC 17011 за допомогою статусу підписанта MLA з регіональною організацією, визнаною з боку ILAC або IAF; та

-виконують відповідні вимоги, викладені в Регламенті (ЄC) № 765/2008.

Крім того, з метою досягнення взаємного визнання на Європейському рівні, ОА з країн  EUNP, які належать до регіону, визнаного з боку ILAC або IAF, також можуть подати заявку на підписання угоди щодо взаємного визнання (COAMR) з EA. Передумовою подання такої заявки є те, що Європейська Комісія надає до EA заяву щодо обґрунтованої зацікавленості ОА у встановленні взаємної довіри та визнання у відповідних системах акредитації і діяльності з оцінки відповідності згідно законодавства та торгової політики ЄС. Умовами  для отримання статусу підписанта COAMR для таких ОА є наступне:

- бути підписантом COA; та

- успішно пройти паритетне оцінювання з боку EA для демонстрації компетентності щодо акредитації органів з оцінки відповідності, залучених до діяльності, яка ґрунтується на законодавстві ЄС.

Більш детальну інформацію, зокрема детальні вимоги щодо підписання EA COA та COAMR, надається в документі EA-1/13 A 2016: EAs Relationship with Accreditation Bodies of Countries not being Members of the EU or EFTA та розміщено на сайті EA.

Переглянутий документ EA буде впроваджено з 1 січня 2017 року.

Засідання Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України

26 липня 2016 року в приміщені Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було проведено засідання Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України (НААУ).

У засіданні прийняли участь 17 членів Ради – представників від органів виконавчої влади, наукових установ (спілок, асоціацій) та акредитованих органів з оцінки відповідності, Голова НААУ, співробітники НААУ та представники Мінекономрозвитку.

Було розглянуто наступні питання:

-         результати роботи Робочої групи щодо розгляду та опрацювання питання щодо звернень з питань діяльності НААУ;

-         погодження змін до Положення про Комісію з апеляцій НААУ;

-         питання щодо листа Мінекономрозвитку про сфери акредитації органів з оцінки відповідності від 23.05.2016;

-         перегляд 4-х політик НААУ.

За результатами розгляду питань порядку денного засідання, були прийняті наступні рішення:

-         схвалити текст листа щодо результатів розгляду та опрацювання звернень та виступів народного депутата Кривошеї Г.Г. щодо діяльності НААУ та направити його до двох комітетів Верховної Ради України та депутатської фракції Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ”, а також надіслати інформацію цього рішення Першому віце-прем’єр-міністру - міністру економічного розвитку України  Кубіву С.І.;

-            схвалити та рекомендувати до застосування нові редакції Політик НААУ;

-            рекомендувати НААУ звернутись до Технічного комітету з акредитації щодо класифікації порушень ООВ в процесі акредитації та діяльності, що підпадають під термін «грубі порушення», визначені в ст.11 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»;

-            погодити зміни до Положення про комісію з апеляцій НААУ з урахуванням наданих пропозицій;

-            взяти до відома інформацію щодо єдиного підходу до формування сфери акредитації органів з оцінки відповідності.

DSC_0023 DSC_0021

Вітальне слово Голови НААУ


Вітальне слово Голови НААУ

Шановні колеги!

Щиро вітаю усіх з нагоди 14-ої річниці з Дня створення Національного агентства з акредитації України!

Хочу відмітити наполегливу та злагоджену роботу усього колективу НААУ протягом 14 років, який завжди енергійно працював на професійному рівні з самовіддачею та результативністю заради досягнення поставлених цілей. І як результат досягнення НААУ значних результатів як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Шлях до міжнародного визнання акредитації, як важливого напрямку сфери технічного регулювання України, НААУ почало з моменту свого утворення ще в 2002 році. Перед НААУ постійно стоїть завдання закріплювати відповідність системі акредитації ЄС на рівні Угод про визнання. На сьогоднішній день, акредитація органів з оцінки відповідності, що здійснюється НААУ, є еквівалентною акредитації будь-яким іншим визнаним європейським національним органом з акредитації та національна система акредитації України визнається національними органами з акредитації країн-членів ЕА. Також НААУ поступово виконує свої зобов’язання щодо світового визнання через членство в міжнародних організаціях з акредитації.

Значне місце в становленні національної системи акредитації займають Технічний комітет з акредитації, Рада з акредитації з залученням усіх зацікавлених сторін, Комісія з апеляцій, Комісія з атестації персоналу з акредитації, які є важливими та складовими частинами системи акредитації.

Від усього колективу НААУ я хочу усім побажати здійснення найсміливіших планів та подальшої результативної праці для розвитку національної системи акредитації в Україні заради кращого гідного майбутнього для кожної родини.

Голова НААУ                                Горицький В.М.

Засідання Ради з акредитації

22 червня 2016 року в приміщені Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було проведено чергове засідання Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України (НААУ).

У засіданні прийняли участь 17 членів Ради – представників від органів виконавчої влади, наукових установ (спілок, асоціацій) та акредитованих органів з оцінки відповідності, Голова НААУ, співробітники НААУ та представники Мінекономрозвитку.

Було розглянуто наступні питання:

 • Щорічний звіт про діяльність НААУ за 2015 рік.
 • Інформація щодо проведення аналізу потенційних конфліктів інтересів, що можуть виникнути через діяльність НААУ та пов’язаних з ним органів.
 • Питання щодо звернень з питань діяльності НААУ.
 • Питання звернення членів Ради з акредитації про розширення кількісного складу Ради з акредитації.
 • Перегляд 4-х політик НААУ.

Членам Ради було надано інформацію щодо діяльності НААУ та перспектив його розвитку. За результатами розгляду отриманої інформації, члени Ради з акредитації одноголосно вирішили схвалити звіт Голови НААУ за результатами діяльності НААУ за 2015 та першу половину 2016 року, а також визнати діяльність НААУ задовільною.

DSC_0004DSC_0011DSC_0008

Керівництво щодо ISO/IEC 17024 – Як розробляти схеми для сертифікації персоналу

17024

Cтандарт ISO/IEC 17024 “Оцінка відповідності – Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу” містить вимоги, яким повинен відповідати орган з сертифікації, щоб продемонструвати, що він є компетентним для сертифікації персоналу для певної області.

ISO/IEC 17024 є унікальним серед інструментів CASCO саме в пункті 8 цього стандарту, що містить конкретні вимоги для власників схем сертифікації. Для виконання  вимог ISO/IEC 17024 орган з сертифікації повинен продемонструвати, що схеми сертифікації персоналу відповідають пункту 8 цього стандарту. Кожна схема оцінки відповідності повинна мати власника схеми, яким може бути орган з оцінки відповідності, державний орган або будь-яка інша третя сторона. У разі відсутності ідентифікованої третьої сторони як власника схеми, будь-який орган з оцінки відповідності, який бажає забезпечити оцінювання для схеми, повинен взяти на себе відповідальність за володіння схемою. Якщо схема сертифікації персоналу належить іншому органу, на нього посилаються як на зовнішнього власника схеми.

Деякі технічні комітети ISO розробляють стандарти, які спеціально призначені для використання органами з сертифікації для сертифікації персоналу відповідно до ISO/IEC 17024. Якщо вони використовуються таким чином, ці стандарти або нормативні документи є частиною схеми сертифікації і повинні посилатися на пункт 8 ISO/IEC 17024.

В 2016 році ISO опублікував новий документ – Керівництво щодо ISO/IEC 17024. Цей документ був розроблений для надання допомоги технічним комітетам ISO та зовнішнім організаціям, які розробляють схеми сертифікації для персоналу або розробляють критерії компетентності для подальшого використання в схемах сертифікації персоналу таким чином, щоб дозволити використовувати схему сертифікації органом з сертифікації, який здійснює свою діяльність відповідно до ISO/IEC 17024. Більш конкретно, документ містить інформацію, яка буде розглядатися власником схеми, щоб відповідати пункту 8 стандарту ISO/IEC 17024.

Власники схем не повинні відповідати пункту 8 ISO/IEC 17024, якщо вони не хочуть відповідати взагалі вимогам ISO/IEC 17024. У випадку, якщо орган з сертифікації хоче відповідати вимогам ISO/IEC 17024 та схеми сертифікації не відповідають вимогам ISO/IEC 17024, орган з сертифікації повинен доповнити або змінити схему, щоб привести його у відповідність з пунктом 8 цього стандарту. Даний документ містить інформацію, яка буде розглядатися власником схеми, щоб привести її у відповідність з пунктом 8 ISO/IEC 17024. Цей документ не містить вимог.

Впевненість у відповідних схемах сертифікації персоналу досягається за допомогою загальноприйнятого процесу оцінки і періодичної повторної оцінки компетентності сертифікованих осіб. Тому важливо, щоб комітети ISO, які розробляють стандарти для використання в схемах сертифікації персоналу, і інші зовнішні власники схем слідували вказівкам цього документу, щоб забезпечити узгодженість формату, структури і процесу в усіх схемах для персоналу. Тільки гармонізація системи для розробки та підтримки схем сертифікації персоналу  може створити умови для взаємного визнання і глобального обміну персоналом.

Сфера застосування цього документа обмежена пунктом 8 стандарту ISO/IEC 17024:2012. Вона охоплює наступні шість напрямків:
-         категорії схем сертифікації;
-         елементи схем сертифікації;
-         вимоги до процесу;
-         розробка і перегляд схем сертифікації;
-         постійний перегляд і валідація схем для персоналу;
-         зобов’язання власника схеми.

Посилання на Керівництво щодо ISO/IEC 17024

Засідання Генеральної Асамблеї ЕА

У період з 25 по 26 травня 2016 року у м. Віндзор, Сполучене Королівство, відбулося 37 засідання Генеральної Асамблеї Європейської кооперації з акредитації (ЕА ГА). Від НААУ у засіданні прийняли участь Голова НААУ, Горицький В.М. та головний фахівець відділу міжнародного співробітництва, інформаційного забезпечення та якості, Ковєшніков В.І.

Під час засідання було обговорено наступні питання:

 • взаємодія ЕА із іншими міжнародними організаціями, що діють в межах загальної інфраструктури якості;
 • процедура акредитації з метою подальшої нотифікації;
 • чинні процедури ЕА, зміни до них та розробка нових нормативних документів
  • відносинами із Європейською комісією та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі;
  • затвердження змін до Статуту ЕА;
  • розгляд проекту програми розвитку ЕА до 2025 року;
  • заслухано звіти керівників комітетів ЕА та представників зацікавлених сторін.

За результатами засідання Генеральною Асамблеєю було прийнято наступні рішення:

 • всім членам ЕА, в тому числі підписантам Двосторонньої Угоди про визнання надається право голосу під час засідань Ради з Багатосторонньої Угоди ЕА (ЕА МАС);
 • статус документу ЕА 2/17 «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації» буде переглянуто, після чого його статус буде змінено з інформаційного на обов’язковий;
 • організацію «Міжнародна федерація агентств з інспектування» (IFIA) офіційно визнано в якості зацікавленої сторони, підписано відповідну угоду;
 • Голові та виконавчому секретарю ЕА надано право підписання Двосторонньої угоди про співробітництво між ЕА та Радою зі стандартизації Канади;
 • обов’язкові документи IAF та ILAC, що є обов’язковими для ЕА та її членів, будуть затверджуватись автоматично (без окремих рішень ГА);
 • розширення ЕA MLA на стандарт ISO/IEC 17043 заплановано на квітень 2017 року.

Group-Photo

До уваги органів з сертифікації продукції!

З метою формування єдиної політики при формуванні сфери акредитації для органів, що здійснюють сертифікацію/оцінку відповідності,  з урахуванням статті 35 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та положень документа Європейської кооперації з акредитації ЕА-2/17 «Керівництво ЕА щодо горизонтальних вимог для акредитації органів з оцінки відповідності для цілей нотифікації», НААУ було внесено зміни до Інструкції «Формування сфери акредитації органів з сертифікації та органів з інспектування» (ІН-08.03.01, редакція 04 від 08.04.2016).

Інструкція «Формування сфери акредитації органів з сертифікації та органів з інспектування»

Новий документ НААУ відповідно до вимог ISO/TS 22003:2013

Серія стандартів ISO 22000, що визначає вимоги та основні положення для розробки і результативного функціонування систем менеджменту безпечності харчової продукції, дозволяє ідентифікувати і управляти загрозами для життя і здоров’я споживачів на всіх стадіях виробництва, переробки, упаковки, зберігання, транспортування продуктів харчування.

В грудні 2013 року була опублікована 2-я версія технічної специфікації ISO/TS 22003:2013 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів», яка після повного перегляду версії 2007 років дозволить поліпшити якість сертифікації харчових компаній і змінить «правила гри» для органів з сертифікації, які обслуговують харчову промисловість, що в кінцевому підсумку підвищить рівень довіри до сертифікації в рамках всього ланцюга поставок.

Нова редакція ISO/TS 22003 містить докладні і специфічні для харчового сектора вимоги, на відміну від загальних положень стандарту ISO/IEC 17021, які повинен впровадити орган з сертифікації. Положення ISO/TS 22003 визначають порядок проведення аудитів і сертифікації систем менеджменту безпечності харчових продуктів, побудованих відповідно до вимог стандарту ISO 22000.

Дана технічна специфікація також використовується в якості документа, що визначає критерії для акредитації.

Тому, відповідно до Політики НААУ щодо застосування вимог міжнародних стандартів під час акредитації (ЗД-08.00.11) було підготовлено і впроваджено документ ЗД-08.10.33 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів (відповідно до ISO/TS 22003:2013)». При розробці документу прийнято до уваги пропозиції та зауваження від Технічного комітету з акредитації.

Цей документ є неофіційним перекладом та носить інформаційний характер, при цьому рекомендується використовувати стандарт ISO/TS 22003:2013 на англійській мові. Документ рекомендований для використання органами з оцінки відповідності, персоналом з акредитації, працівниками НААУ, іншими зацікавленими сторонами.

Посилання на документ ЗД-08.10.33

Посилання на новину – Впровадження стандарту ISO/TS 22003:2013!

 

 

Декларація BIPM-IFCC-ILAC про співпрацю

З метою створення Об’єднаного комітету по простежуваності в лабораторній медицині (JCTLM), в квітні 2016 року була повторно підписана Декларація про співпрацю між Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM), Міжнародною федерацією клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) і Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій (ILAC).

Метою JCTLM є створення всесвітньої платформи для сприяння і надання рекомендацій щодо міжнародно визнаної та прийнятої еквівалентності вимірювань в лабораторній медицині і простежуваності для відповідних вимірювальних еталонів.

Партнерство ILAC – BIPM/CIPM

ILAC має давні стосунки з Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM) і Міжнародним комітетом мір та ваг (CIPM).

1. Меморандум про взаєморозуміння (MoU)

Меморандум про взаєморозуміння BIPM-ILAC (MoU) знову було підтверджено 8 березня 2016 року. Меморандум визнає необхідність зміцнення зв’язків між акредитації та метрологією і координації дій щодо завдань, пов’язаних з національною та міжнародною інфраструктурою вимірювань. MoU був вперше підписаний 3 листопада 2001 року.

Спільна Робоча група BIPM-ILAC несе відповідальність за реалізацію BIPM-ILAC MoU та розробку  пов’язаних з цим документів.

2. Спільні Декларації

Метрологічна простежуваність

Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC-ISO (2011) щодо метрологічної простежуваності  побудована на тристоронній заяві BIPM, OIML та ILAC в 2006 році щодо відповідності різних міжнародних угод з метрології для торгівлі, законодавства і стандартизації.

Актуальність міжнародних угод

Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC (2006) про відповідність різних міжнародних угод з метрології для торгівлі, законодавства і стандартизації. Ця заява є відображенням триваючого тісної співпраці між BIPM, OIML та ILAC і сприяє використанню трьох існуючих Угод про взаємне визнання.

Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC (2006) Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC (2006) – Пояснювальний лист

3. Спільні заяви

Акредитація калібрувальних і вимірювальних послуг Національних метрологічних інститутів
Спільне Комюніке ILAC-CIPM 2012 року містить керівництво щодо процесу акредитації Національних метрологічних інститутів (НМІ) для їх послуг з вимірювань для того, щоб НМІ оптимізували вигоди від акредитації, коли вони знаходиться в процесі або набувають статус підписанта CIPM MRA, і в цілому полегшити процес для органів з акредитації під час акредитації послуг з вимірювань НМІ.
Калібрувальні і вимірювальні можливості (CMC)
Циркуляр ILAC 2009 року щодо переходу від BMC до CMC містить детальну інформацію про зміну термінології, що стосується Найкращих вимірювальних можливостей (BMC) і Вимірювальних можливостей калібрування (CMC), тобто посилання на BMC потрібно читати як CMC для акредитованих калібрувальних лабораторій, а також в галузях акредитації для цих лабораторій.
Була прийнята Резолюція 11.20 на Генеральній Асамблеї ILAC в Сіднеї, Австралія, 30 жовтня 2007 року відносно Спільного документа BIPM-ILAC: Генеральна Асамблея ILAC приймає спільний документ ILAC/ BIPM щодо калібрувальних і вимірювальних можливостей (CMC), як значний крок вперед в узгодженні цієї концепції між ILAC та BIPM. ILAC прийматиме до уваги цей спільний документ при підготовці майбутніх документів щодо невизначеності вимірювань, у співпраці з BIPM.

Національні метрологічні інститути та органи з акредитації
Спільна заява BIPM-ILAC визначила загальні функції та обов’язки національних метрологічних інститутів і національних визнаних органів з акредитації.

BIPM-ILAC Спільна заява (2005) BIPM-ILAC Спільна заява (2005) – Пояснювальний лист
4. Об’єднаний комітет з простежуваності в лабораторній медицині (JCTLM)

JCTLM був створений в 2002 році шляхом Декларації про співпрацю між Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM), Міжнародною федерацією клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) і Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій (ILAC). Декларація про співпрацю була переглянута в 2012 році після перегляду гармонізованих стандартів, що відносяться до більш високого порядку референс-матеріалів і методів.

Декларація про співробітництво BIPM -IFCC-ILAC була знов підписана в квітні 2016 року. База даних JCTLM: Лабораторна медицина та діагностики in vitro  є базою даних більш високого порядку референс-матеріалів, вимірювальних методів/ процедур і послуг.
5. Об’єднаний комітет для розробки керівництв в метрології (JCGM)
JCGM складається з восьми міжнародних організацій, що працюють в галузі метрології, а саме: Міжнародне бюро мір та ваг (BIPM), Міжнародна електротехнічна комісія (IEC), Міжнародна федерація з клінічної хімії і лабораторної медицини (IFCC), Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC), Міжнародна організація з стандартизації (ISO), Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії (IUPAC), Міжнародний союз теоретичної та прикладної фізики (IUPAP) і Міжнародна організація із законодавчої метрології (OIML).
Робоча група 1 (WG1 JCGM) підтримує Керівництво щодо вираження невизначеності вимірювань (відомий як GUM) і додаткові документи. Робоча група 2 (WG2 JCGM) підтримує Міжнародний словник метрології – Основні та загальні поняття і пов’язані з ним термінів (відомий як VIM).

Розклад МПР від PTA

Proficiency Testing Australia (PTA) надає розклад міжлабораторних порівнянь результатів випробувань на період з липня 2016 року по червень 2017 року.
PTA є організацією, яка провадить аудити на навчання щодо міжнародних стандартів ISO/IEC 17043 та ISO 13528. Більш детальну інформацію щодо PTA можливо отримати на офіційному сайті організації.
PTA акредитовано Службою акредитації Нової Зеландії в якості провайдера професійних випробувань відповідно до вимог ISO/IEC 17043.
РТА є асоційованим членом Азіатсько-Тихоокеанської кооперації з акредитації лабораторій (APLAC) та членом Комітету з професійних випробувань APLAC. Програми РТА перелічено у відповідному розділі офіційного сайту APLAC (APLAC РТ003 –  www.aplac.org) на офіційному сайті Європейської інформаційної системи професійних випробувань (EPTIS) - www.eptis.bam.de
До програм РТА залучено учасників з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Америки, Європи, Середнього Сходу, Африки тощо.
При виникненні питань або за потреби у додатковій інформації, будь ласка, звертайтесь за адресою: ptaenquiry@pta.asn.au

Посилання:
Блок-схема РТА щодо проведення МПР
Розклад РТА щодо проведення МПР на липень 2016 – червень 2017

Комітет ISO CASCO продовжує розробку вимог до компетентності

З метою поліпшення процесу аудиту на відповідність стандартам систем менеджменту якості, ISO/CASCO продовжує розробку та перегляд частин стандарту ISO/IEC 17021.

Зазначені частини стандарту ISO/IEC 17021 визначають вимоги до компетентності аудиторів систем менеджменту на відповідність ISO 9001. Вони використовуються органами з сертифікації (ОС) для компетентного проведення аудитів та органами з акредитації для оцінки ОС.

З метою відображення змін у новій редакції основного стандарту щодо систем менеджменту ISO 9001:2015, нещодавно розпочався перегляд стандарту ISO/IEC 17021-3. Нова редакції ISO 9001 містить оновлені вимоги до компетентності і допомагає забезпечити повноцінне охоплення під час проведення аудитів оновлених вимог стандарту, таких як ризик-орієнтоване мислення, процес взаємодії зацікавлених сторін та управління ланцюгом постачання.

На додаток до вищезазначеної роботи щодо вимог до компетентності для проведення аудиту систем менеджменту якості, ISO/CASCO щойно розпочав роботу над новим стандартом ISO/IEC 17021-9, який буде містити вимоги компетентності для проведення аудиту антикорупційних систем менеджменту відповідно до стандарту ISO 37001.

Також у найближчому майбутньому почнеться розробка стандарту ISO/IEC 17021-10 «Вимоги до компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці», який взаємодіє із вимогами нового стандарту ISO 45001, публікація якого запланована на другу половину 2016 року.

Свято акредитації

Світовий день акредитації відзначається 9 червня кожного року за ініціативи Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC).

Цього року Світовий день акредитації пройде під гаслом «Акредитація як загальний інструмент для підтримки державної політики». Акредитація є корисним інструментом, який допомагає у задоволенні місцевих, національних та міжнародних потреб держави та суспільства. Стандарти, діяльність з оцінки відповідності та акредитація – все це є інструментами для регулювання ринку, якими можуть користуватися регуляторні органи для підвищення ефективності управління, поліпшення стану навколишнього середовища, укріплення суспільної безпеки, запобігання шахрайству, покращення ситуації на ринку та набуття довіри суспільства.

Голови IAF та ILAC опублікували спільне звернення з приводу свята, а також брошуру, присвячену темі використання акредитації як інструменту підтримки державної політики.

З метою демонстрації значення оцінки відповідності IAF та ILAC запустили сумісний сайт, на якому зі всього світу було зібрано конкретні приклади у ключових галузях державної політики, які розповідають про різні інструменти, що допомагають державній владі та регуляторам досягати певних результатів. Приклади супроводжуються дослідженнями, які підтверджують досягнені результати, та додатковою детальною інформацією.

Зустріч з представниками технічної місії Групи Світового банку

26 квітня 2016 року у приміщенні НААУ відбулася робоча зустріч між керівництвом НААУ та представниками технічної місії Групи Світового банку, мета якої полягає у початку робіт з проведення оцінки прогалин розвитку національної інфраструктури якості , що здійснюється на підтримку заходів реформи Міністерства економічного розвитку і торгівлі, спрямованої на забезпечення спрощення доступу українських товарів на ринки країн Європейського Союзу.  До складу місії входять пан Андрій Міхнєв, керівник департаменту торгівлі та конкурентоспроможності, пан Хусейн Угур, експерт з питань інфраструктури якості, а також пані Ірина Кузьміна, консультант департаменту торгівлі та конкурентоспроможності.

Під час зустрічі було обговорено наступні питання:
- процедури акредитації, а також питання, пов’язані із співробітництвом НААУ із іншими організаціями в рамках системи інфраструктури якості України;
- забезпечення метрологічної простежуваності, акредитація калібрувальних лабораторій, а також участь акредитованих українських лабораторій у програмах міжлабораторних порівнянь результатів випробувань;
- процедура підбору персоналу НААУ з необхідною компетентністю, особливо для перспективних напрямків діяльності НААУ.

Під час зустрічі було досягнуто домовленість про подальшу поглиблену співпрацю Проекту та НААУ та сумісний пошук шляхів поліпшення взаємодії організацій в рамках інфраструктури якості.

Семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту з розгляду стандарту ISO/IEC 17021-1:2015

22 квітня 2016 року у Національному агентстві з акредитації України відбувся семінар для підтримання компетентності персоналу з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту з розгляду стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1».

В даному заході прийняли участь 32 особи, з яких:
- 15 осіб – штатний персонал НААУ;
- 18 осіб – позаштатний персонал НААУ.

Зустріч з представниками швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні»

21 квітня в приміщенні НААУ відбулась робоча зустріч з представниками швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», який виконує Дослідний інститут органічного сільського господарства (FIBL, Швейцарія). В зустрічі взяли участь: Іржі Урбан, керівник Департаменту рослинництва Державної інспекції Чеської Республіки – Центрального інституту нагляду та перевірки у сфері сільського господарства (UKZUZ), менеджер швейцарсько-українського проекту Наталія Прокопчук та представники НААУ.

Враховуючи актуальність теми органічного сільськогосподарського виробництва в Україні, потенційної можливості підтримки органічних виробників в областях, діючий Закон України №425-VII від 03.09.2013 «Про виробництво та обіг сільськогосподарської продукції та сировини», внесення пріоритету розвитку органічного ринку у Єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також зацікавленість в обміні досвідом та необхідність скоординованої роботи між представниками державних органів та органічного сектору, на зустрічі були розглянуті наступні питання:
-         наявність експертів в Україні в області органічної продукції;
-         здатність НААУ проводити акредитацію органів з сертифікації органічної продукції;
-         можливість проведення навчання щодо сертифікації органічної продукції для спеціалістів НААУ.

Робоча зустріч з представниками Проекту ООН

18 квітня 2016 року у приміщенні НААУ відбулася робоча зустріч представників НААУ та представників Проекту ООН, що направлений на підвищення рівня світлотехнічних лабораторій України, за участі головного технічного радника Проекту, пана Стіва Коена.

Під час зустрічі було обговорено можливість участі акредитованих НААУ світлотехнічних лабораторій в міжнародних порівняльних тестуваннях (PT). Представниками НААУ була надана інформація щодо акредитованих українських світлотехнічних лабораторій та запропоновано сприяння Проекту.

Впровадження стандарту ISO/IEC 27006:2015

1 жовтня 2015 року було опубліковано стандарт ISO/IEC 27006:2015 «Інформаційні технології – Методи безпеки – Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту інформаційної безпеки».

Відповідно до Резолюції 2015-12 Генеральної Асамблеї Міжнародного Форуму з Акредитації (IAF) для переходу на нову редакцію міжнародного стандарту  ISO/IEC 27006:2015 було встановлено перехідний період, що складає два роки з дня публікації нової редакції. Таким чином, перехідний період для органів сертифікації систем менеджменту, щоб відповідати новому стандарту, закінчується 30 вересня 2017 року.

Наразі НААУ вивчає питання про наслідки змін, планує проведення внутрішнього навчання і розробку плану переходу. Впровадження ISO/IEC 27006:2015 буде розглядатися під час запланованого візиту до кожного органу з сертифікації систем менеджменту, які надають сертифікацію за стандартом ISO/IEC 27001:2013.

Було затверджено Наказ НААУ від 18.04.2016 №69 «Щодо затвердження Плану впровадження нової редакції міжнародного стандарту ISO/IEC 27006:2015», який визначає заходи в перехідний період.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

08 квітня 2016 року о 10.00 год. у Національному агентстві з акредитації України відбулось чергове засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації, на якому згідно “Кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації” розглядалися справи головних аудиторів, аудиторів та експертів з метою переатестації/атестації згідно відповідних напрямків діяльності з акредитації.

За результатами розгляду 24 особових справ та співбесіди з кандидатами на засіданні було прийнято рішення:

1. атестувати:

 • 7 експертів на статус аудиторів;
 • 1 аудитора на статус головного аудитора.

2. не атестувати:

 • 2 аудиторів на статус головних аудиторів.

3. переатестувати:

 • 7 аудиторів;
 • 5 головних аудиторів.

4. не переатестувати:

 • 3 аудиторів;
 • 2 головних аудиторів.

Всього: 
- атестовано/переатестовано 17 осіб*;
- не атестовано/не переатестовано 7 осіб.

*2 особи мають декілька статусів одночасно.

Перехід до ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015

15 вересня 2015 року було опубліковано нові версії стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015, а 1 січня 2016 року – національні стандарти  ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015.

З метою надання роз’яснення органам з сертифікації систем менеджменту, що бажають перейти на акредитовану сертифікацію відповідно до нових стандартів   версій   стандартів   НААУ  розробило  Інформаційний   документ ІД-08.16.01 «Перехід до нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)».

Впровадження стандарту ДСТУ ISO 14065:2015!

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в Україні повинна бути впроваджена Директива 2003/87/ЄС щодо встановлення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів. Дана Директива вводить систему торгівлі дозвільними одиницями (квотами) на викиди з метою стимулювання зниження викидів парникових газів від великих стаціонарних джерел економічно ефективним і низьковитратним чином.

Відповідне національне законодавство в Україні очікується наприкінці 2016 року.

З 1 січня 2016 року в Україні надано чинності стандарту ДСТУ ISO 14065:2015 «Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання».

В 2010 році Європейська кооперація з акредитації(ЕА) визначила стандарт ISO 14065 (для оцінки органів з верифікації тверджень щодо парникових газів) новим стандартом з акредитації для EA MLA (Багатостороння Угода ЕА про визнання).

З прийняттям стандарту ДСТУ ISO 14065:2015, НААУ починає його впровадження в свою діяльність.

Наказ НААУ № 62 щодо затвердження Плану впровадження стандарту ДСТУ ISO 14065:2015