Новини

Впровадження документа ЕА-2/17 М в діяльність НААУ

З метою впровадження обов’язкових документів Європейської кооперації з акредитації (ЕА) в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) було затверджено низку документів та форм, що регламентують порядок акредитації з метою подальшої нотифікації органів з оцінки відповідності (ООВ) з врахуванням положень обов’язкового документа ЕА-2/17 М:2016 «EA Document on Accreditation for Notification purposes».Неофіційний переклад цього документа, зроблений НААУ, є доступним в розділі «Нашим клієнтам» - «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації».

Загальний документ НААУ «Положення щодо впровадження вимог документа ЕА-2/17 М в діяльності НААУ» (ЗД-08.03.37) містить загальний опис процедури акредитації з метою подальшої нотифікації для ООВ, що подають заявку на первинну акредитацію, а також для вже акредитованих ООВ.  Документ ЗД-08.03.37 є доступним в розділі «Документи НААУ».

Відповідність ООВ встановленим спеціальним вимогам до призначених ООВ згідно з технічними регламентами оцінюється НААУ під час акредитації та/або моніторингу відповідно до загального документа НААУ «Спеціальні вимоги до призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами» (ЗД-08.01.34), який є доступним в розділі «Документи НААУ».

Також Наказом НААУ від 21.04.2017 № 54 затверджено новий Порядок та розмір оплати робіт з акредитації та моніторингу з урахуванням процедури акредитації з метою подальшої нотифікації. Наказ та Порядок є доступними в розділі «Документи НААУ».

Відповідно до Наказу НААУ від 17.02.2017 №27, НААУ розпочинає прийом заявок на акредитацію з метою подальшої нотифікації з 1 червня 2017 року.

Додатково звертаємо увагу ООВ на розроблену НААУ форму листа щодо подачі заявки на акредитацію з метою подальшої нотифікації. Форма листа є доступною в розділі «Нашим клієнтам».

Чергове засідання Ради з акредитації НААУ

На виконання положень Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17011, Національним агентством з акредитації України 11 квітня 2017 року було організовано чергове засідання Ради з акредитації НААУ.

У засіданні взяли участь 16 представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ та асоціацій.

Члени Ради заслухали звіт Голови НААУ Горицького В.М. щодо діяльності Національного агентства у 2016 році. За результатами звітування Радою було одностайно вирішено визнати діяльність НААУ у 2016 році задовільною.

Було обговорено низку питань щодо поточного стану національної системи акредитації України, зокрема, питання щодо внесення змін до чинних та впровадження нових політик в сфері акредитації, зміни до Положення про атестаційну комісію та Кваліфікаційних вимог, порядку та  правил атестації персоналу з акредитації.

Також Радою було розглянуто пропозиції щодо формування сфер акредитації органів з оцінки відповідності, зокрема, випробувальних лабораторій.

Голова Атестаційної комісії персоналу з акредитації НААУ Бондаренко Ю.К. представив членам Ради звіт про роботу з персоналом з акредитації за 2016 рік.

Детальніше ознайомитися із рішеннями за результатами засідань Ради з акредитації НААУ можна за посиланням

Друга робоча зустріч з представниками проекту CUTIS

Друга робоча зустріч між представниками Проекту “Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій” (CUTIS) та НААУ пройшла 14 квітня 2017 року.

Наразі Проект знаходиться на стадії розробки плану впровадження Угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Канадою.

Під час зустрічі було обговорено ступінь гармонізації національних систем акредитації України та Канади, а також можливість взаємного визнання діяльності з акредитації між НААУ та національним органом з акредитації Канади – SCC (Standards Council of Canada).

Варто зазначити, що SCC, як і НААУ, є повноправним членом Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та підписантом Угоди про взаємне визнання результатів робіт з акредитації ILAC.

Окрім цього, SCC є підписантом Багатосторонньої угоди про визнання Міжнародного форуму з акредитації (IAF). Аналогічний статус має Європейська кооперація з акредитації (ЕА), асоційованим членом якої є НААУ.

Таким чином, всі ґрунтовні умови для взаємного визнання діяльності з акредитації між НААУ та SCC вже створено.

Детальніша інформація про першу робочу зустріч Проекту CUTIS та НААУ знаходиться за посиланням (http://naau.org.ua/robocha-zustrich-z-predstavnykamy-proektu-cutis/).

Зустріч із експертною групою представництва ЄС

У рамках оцінювання результатів впровадження програми підтримки секторальної політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом», 21 березня 2017 року у приміщеніи НААУ пройшла зустріч із експертною групою представництва ЄС в Україні.

Під час зустрічі було обговорено результати попередніх програм технічної допомоги Україні, одним із бенефіціарів яких було НААУ, сучасний статус НААУ та перспективні напрямки подальшого розвитку національної системи акредитації України.

Інформацію, надану НААУ, буде враховано при формуванні майбутніх програм технічної допомоги у рамках співробітництва Україна – ЄС.

Робоча зустріч з представниками спільної місії GIZ та PTB

У вівторок, 21 лютого 2017 року, у рамках офіційного візиту спільної місії Федерального фізико-технічного інституту Німеччини (PTB) та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в Україну за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, відбулася робоча зустріч між співробітниками НААУ та представниками зазначеної місії.

 

Метою вказаної місії є визначення чинного стану справ щодо національної системи інфраструктури якості України, діяльності донорів технічної допомоги у зазначеному напрямі, національної політики і стратегії стосовно поліпшення інфраструктури якості, підвищення якості продукції, розвитку торгівлі та експорту, оцінки та обговорення існуючих прогалин і потреби у зміцнені інфраструктури якості.

Під час заходу було обговорено ряд питань щодо національної системи акредитації України, міжнародного статусу НААУ та найближчих перспектив сталого розвитку діяльності Національного агентства.

За результатами зустрічі, з огляду на значні досягнення НААУ, як складового елементу національної системи інфраструктури якості України, було досягнуто домовленість про подальше співробітництво між вищезазначеними установами та НААУ в рамках надання технічної підтримки Україні з боку Німеччини.

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 19 грудня 2016 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами розгляду 56 особових справ та співбесід Комісією було прийнято рішення:

-       атестувати 7 експертів на статус аудиторів;

-       атестувати 5 аудиторів на статус головного аудитора;

-       переатестувати 26 аудиторів;

-       переатестувати 12 головних аудиторів;

-       не атестовувати 3 експертів на статус аудиторів;

-       не переатестовувати 3 аудиторів.

Засідання Президії Технічного комітету з акредитації

Чергове засідання Президії Технічного комітету з акредитації (ТКА) Національного агентства з акредитації Українивідбулося 14 грудня 2016 року у приміщенні НААУ.

У ході засідання було прийнято наступні рішення відповідно пунктів порядку денного:

-прийняти до відома інформацію про діяльність НААУ в 2015-2016 роках;

-направити до НААУ звіт Голови ТКА Короткова Б.В. щодо діяльності ТКА в 2016 році;

-направити до НААУ звіти Голів підкомітетів ТКА щодо діяльності підкомітетів в 2016 році та можливих напрямків діяльності підкомітетів на 2017 рік;

-доручити підкомітету з питань підготовки та сертифікації персоналу вивчення питання і розробки проекту документу щодо додаткових вимог до акредитації органів з сертифікації персоналу в сфері неруйнівного контролю на залізничному транспорті;

-продовжити роботу щодо розробки Загального документу «Перелік грубих порушень з боку акредитованого органу з оцінки відповідності».

Семінар для аудиторів з акредитації органів з сертифікації персоналу

Національне агентство з акредитації України (далі – НААУ) 9 грудня 2016 року провело щорічний семінар для підтримання компетентності аудиторів з акредитації органів з сертифікації персоналу відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу». У семінарі прийняли участь 3 позаштатних головних аудитора з акредитації органів з сертифікації персоналу.

Семінар пройшов за участю лектора НААУ, завідувача сектору нагляду за акредитованими органами Бурковського В. В. Під час семінару були розглянуті наступні питання:
-         правила оформлення звітів щодо аналізу документації, оцінки на місці та спостереження, переліку даних, що були оцінені ;
-         оформлення протоколів невідповідності;
-         формування сфери акредитації.Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Семінар для аудиторів з акредитації органів з інспектування

5 грудня Національне агентство з акредитації України (далі – НААУ) провело щорічний семінар для підтримання компетентності аудиторів з акредитації органів з інспектування відповідно до стандарту

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 «Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування».

У семінарі прийняли участь 3 позаштатних головних аудитора з акредитації органів з інспектування.

Семінар пройшов за участю лектора НААУ начальника відділу акредитації органів з інспектування Коломійця В. С.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

- застосування ILAC-P15:06/2014 та EA-5/02 INF:2015 при проведенні робіт з акредитації органів з інспектування;

- правила оформлення звітів щодо аналізу документації, оцінки на місці та спостереження, переліку даних, що були оцінені та паспорту органів з інспектування;

- оформлення протоколів невідповідності;

- формування сфери акредитації.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали багато питань та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

38 засідання Генеральної Асамблеї ЕА

У період з 24 по 25 листопада 2016 року НААУ прийняло участь у 38-ому засіданні Генеральної Асамблеї Європейської кооперації з акредитації (ЕА).

Зазначене засідання Генеральної Асамблеї ЕА було організовано національним органом акредитації Швеції (SWEDAC). У засіданні прийняли участь представники 36-ти національних органів акредитації та зацікавлених сторін.

Однією із головних цілей існування ЕА є гармонізація вимог в сфері акредитації. Виконанню зазначеної цілі сприяє проект «Акредитація з метою подальшої нотифікації» (Accreditation for Notification Project). Голосування щодо впровадження відповідних змін до документу ЕА 2/17 «Акредитація з метою нотифікації» завершилось 23.11.2016. Документ ЕА 2/17 набув статусу обов’язкового.

Під час засідання було представлено звіти щодо поточної діяльності ЕА, робочої програми ЕА на 2017 рік, а також Стратегії розвитку ЕА з 2017 по 2025 роки. Окрім цього, було надано звіти щодо діяльності технічних комітетів ЕА.

За результатами засідання Генеральною Асамблеєю було схвалено ряд резолюцій (http://www.european-accreditation.org/document/38th-ea-ga-resolutions), серед яких найбільш важливими є наступні:

Генеральна Асамблея ЕА схвалила рекомендацію Виконавчого комітету щодо надання національному органу з акредитації Вірменії статусу асоційованого члена ЕА. Рішення набрало чинності з 24 листопада 2016 року. Таким чином, ЕА наразі налічує в своєму складі 13 асоційованих членів.

Генеральна Асамблея, відповідно до рекомендацій Комітету з інспектування, впровадила у діяльності ЕА наступні документи ILAC в якості обов’язкових:

- ILAC P15:07/2016 «Застосування ISO/IEC 17020:2012 для акредитації органів з інспектування»;

- ILAC R4:10/2016 «Використання логотипу та слогану ILAC».

Генеральною Асамблеєю було вирішено прийняти документ IAF MD 20:2016 «Загальна  компетентність для аудиторів органів з акредитації: Застосування ISO/IEC 17011» в якості обов’язкового для всіх членів ЕА тільки в сферах сертифікації (системи менеджменту, продукція та персонал) і верифікації. Документ не застосовується для сфер випробування, калібрування та інспектування.

Відповідно до рекомендацій Комітету з сертифікації, Генеральна Асамблея схвалила обов’язкове застосування наступних нормативних документів в якості стандартів 4 рівня для всіх членів ЕА:

- ISO/IEC TS 17021-5:2014 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 5: Вимоги до компетентності для аудиту та сертифікації систем менеджменту активів»;

- ISO/IEC TS 17021-6:2014 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 6: Вимоги до компетентності для аудиту та сертифікації систем менеджменту безперервності виробничої діяльності»;

- ISO/IEC TS 17021-7:2014 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 7: Вимоги до компетентності для аудиту та сертифікації систем менеджменту безпечності дорожнього руху»;

- ISO 50003:2014 «Системи енергетичного менеджменту – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем енергетичного менеджменту».

Слід зазначити, що вищенаведені стандарти, як і інші частини ISO/IEC 17021 раніше вже були обов’язковими до застосування відповідно до вимог п. 7.1.2 ISO/IEC 17021-1 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги».

Також було вирішено затвердити в діяльності ЕА наступні резолюції IAF та ILAC щодо перехідного періоду для нових редакцій міжнародних стандартів:

- для нової редакції стандарту ISO/IEC TS 17021-2:2012 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 2: Вимоги до компетентності для аудиту та сертифікації систем менеджменту навколишнього середовища» перехідний період складатиме два роки починаючи з дати публікації;

- для стандарту ISO 45001 «Системи менеджменту безпеки та охорони праці – Вимоги із настановами щодо використання» перехідний період для акредитованих сертифікатів на відповідність OHSAS 18001:2007 становитиме 3 роки починаючи з дати публікації ISO 45001;

- для стандарту ISO 17034 «Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків», що було опубліковано у листопаді 2016 року, перехідний період з ISO Guide 34:2009 становитиме три роки.

- для нової редакції стандарту ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» перехідний період складатиме 3 роки починаючи з дати публікації;

- для нової редакції стандарту ISO/IEC 17011 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що здійснюють акредитацію органів з оцінки відповідності» перехідний період складатиме 3 роки починаючи з дати публікації.

Участь НААУ в Генеральній Асамблеї IAF-ILAC

Foto 1

Відповідно до статті 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та Положення про Національне агентство з акредитації України НААУ, як національний орган з акредитації України, бере участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації, та,  зокрема, як повноправний член Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC), у засіданнях комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC.

Протягом 01-04 листопада 2016 р. представники НААУ:

-         В.М.Горицький, Голова НААУ,

-         В.В.Красюк, заступник Голови – начальник планово-організаційного управління

взяли  участь у  роботі  комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC,  що відбулися у м.Делі, Індія.

Засідання комітету ILACARC (01 листопада 2016 р.).

 Поінформовано про результати робот робочих груп з перегляду публікацій ILAC.

 Засідання комітету ILACJDSC (JointDevelopmentSupportCommittee – Спільний комітет з підтримки розвитку) (01 листопада 2016 р.).

Надано інформацію про здобутки комітету за останній рік. Зокрема:

 • визначено, що мають бути заходи з фінансової підтримки НОА,
 • надано пропозицію щодо розроблення онлайн платформи для навчань, підтримка в участі у роботі комітетів,
 • заходи щодо обміну досвідом,
 • кваліфікація оцінювачів ILAC,

Обговорено можливі шляхи для підтримки НОА країн, що розвиваються.

Стисло поінформовано про внесок комітету до впровадження стратегічного плану ILAC\IAF та виконання рішень попереднього засідання у Мілані.

Виклики –  сформувати робочі групи для опрацювання різних питань.

Презентація представника UNIDO

Надано інформацію щодо ролі акредитації для розвитку економіки та суспільства. Поінформовано про:

 • проекти допомоги у сфері акредитації з фокусом на країни Африки, Азії, Латинської Америки,
 • публікації у сфері оцінки відповідності,
 • позитивного впливу від впровадження ISO 9001 (на прикладі Бразилії),

Презентація представника PTB

Представник цієї організації  доповіла про досвід РТВ в діяльності з допомоги в різних країнах, у тому числі у сфері акредитації (зокрема щодо започаткування нових схем акредитації).

Презентація представника ISO CASCO (ISO/IEC DIS 17011 )

Висвітлено наступні питання:

Історія стандарту – 5 засідань РГ, що відбулися, наступне – січень 2017 р., 1771 зауважень та 1410 коментарів,

Основні зміни:

 • Загальна структура інших стандартів,
 • PAS стандарт вимоги,
 • Вимоги до компетентності персоналу,
 • вимогиILAC-IAF документів,
 • впровадження концепції ризиків – усунення або мінімізація,
 • включено діяльність за акредитації провайдерів МПР,
 • нові терміни,
 • система менеджменту – 2 опції як і в інших стандартах,
 • розкриття інформації (немає більше такої вимоги),
 • змінено слова про сферу поширення стандарту,
 • термін «Акредитація» – відкритий,
 • додано термін «Технічний експерт»,
 • додано «План акредитації» та «Рішення щодо акредитації»,
 • додано розділ «Впровадження схем акредитації»,
 • уточнення до процесів акредитації (наприклад, у разі використання гнучкої сфери),
 • цикл акредитації – від рішення про акредитацію до рішення про повторну акредитацію.

Розглянуто структуру та розділи стандарту. Дискусія, чи є відбір проб (без подальших випробувань, як самостійна діяльність) діяльністю з акредитації, чи необхідно у разі опції В сертифікувати систему менеджменту.

Очікувана дата затвердження стандарту – серпень 2017 р.

Презентація представника ISO CASCO (ISO/IEC DIS 17025 )

Поінформовано про роботу (організаційні питання, 4 проведених засідання, розгляд тощо).

Зміни:

 • Загальна структура інших стандартів
 • Зв’язок з ISO 9001
 • Ризик менеджмент
 • Вимоги до компетентності та неупередженості ВЛ
 • Стандарт розповсюджується на організації, що здійснюють лабораторну діяльність
 • Не призначений для використання з метою сертифікації лабораторій
 • В нормативних посиланнях лише VIM
 • Додано у терміни – міжлабораторні порівняння, лабораторія,
 • Вимоги до структури – в основному без змін лише уточнено окремі вимоги
 • Додано розділи про метрологічну простежуваність та придбання зовнішніх ресурсів
 • Вилучено примітку 5.2.1 щодо сертифікації персоналу – має бути вимоги у посадових інструкціях
 • Реєстрація постачальників усіх зовнішніх послуг, задокументовані правила для їх відбору
 • Уточнення щодо звітування про випробування, наприклад, у разі, якщо робиться висновок про відповідність, мають бути відповідні процедури
 • система менеджменту – 2 опції як і в інших стандартах,
 • відсутні рекомендації щодо частоти проведення внутрішніх аудитів

Очікувана дата затвердження стандарту – серпень 2017 р.

Інформація про систему акредитації в Колумбії.

Представник ONAC поінформував про започаткування чергових змін у цій сфері.

Інформація про систему акредитації SADCAS.

Представник SADCAS поінформував про здобутки цього мультинаціонального органу з акредитації, зокрема, проведення заходів в рамках ILAC та IAF.

Нарада керівників національних органів з акредитації ЕА (вечір, 1 листопада 2016 р.).

З метою підготовки до засідань IAF та ILAC відбулось засідання, на якому членам ЕА було надано інформацію за результатами роботи різних комітетів цих організацій, а також погоджену спільну позицію з окремих питань.

30 –е Щорічне засідання IAF (2 та 4 листопада 2016 р.)

Представники НААУ взяли участь у засіданні в якості спостерігачів, оскільки НААУ не є членом IAF.

Голова IAF доповів про виконану роботу за останній рік, зокрема:

 • стратегічний план 2015 – 2019 роки,
 • внесені зміни до окремих документів IAF,
 • розширення сфери розповсюдження багатосторонньої угоди,
 • база акредитованих систем менеджменту,
 • UNIDO проекти,
 • Взаємодію з іншими міжнародними та регіональними організаціями,
 • Навчальні заходи,
 • Взаємодію з регіональними організаціями з акредитації,
 • Зіни до Статуту,
 • Перегляд системи менеджменту секретаріату,

Питання створення єдиної бази даних IAF усіх акредитованих систем менеджмента. Обговорено проблемні організаційні питання, потребу у ресурсах (зокрема, фінансові, консультаційні), тендерні процедури.

Обговорено окремі питання удосконалення внутрішньої системи менеджменту IAF – звіт менеджера з якості IAF (проведений внутрішній аудит та аналізування з боку керівництва).

Презентовано фінансовий звіт за 2016 та фінансовий план на 2017 рік.

Презентовано звіт Секретаріату:

 • Стан членства
 • Статус сплати внесків
 • Нові запити щодо членства
 • Скарги
 • Інші важливі питання

На засіданні було презентовано звіти про діяльність міжнародних організацій – партнерів IAF.

Поінформовано про результати голосування до різних комітетів організації.

Пропозиції щодо резолюції, зокрема, наступне:

 • Поширити сферу угоди для стандарту 50003 .
 • ISO/IEC 17021-2 встановити 2 роки з дати публікації для переходу на нові редакції цього стандарту.
 • ISO 45001 -  встановити перехідний період 3 роки з дати публікації.
 • Щодо обов’язкового посилання на статус акредитації акредитованими ОС (для систем менеджменту) – дата переходу 06.11.2019 – резолюція № 17.
 • Встановити дату переходу 31.03.2018 р. для IAF MD 19.
 • Включити до бюджету витрати у сумі 60000 доларів США для розробки ІТ бази.
 • IAF MD 19 – дата впровадження 31/03/2018.
 • Визнати ЕА як регіональну організацію для стандарту ISO/IEC 17024.

20 – е щорічне засідання ILAC (2 та 4 листопада 2016 р.)

Представники НААУ взяли участь у засіданні в якості повноправних членів, оскільки НААУ є повноправним членом цієї організації.

Презентовано звіт Голови (Peter Unger) та Секретаріату (статус членства), обговорено протокол попереднього засідання.

Презентовано звіти ВІРМ, WADA та її кооперацію з ILAC (зокрема, навчання оцінювачів цієї організації, що у 2016 р. відбулося в приміщеннях ENAC), адміністративні питання функціонування ILAC (зокрема вибори до керівних органів), фінансовий звіт та запланований бюджет на 2017 рік, пропозиції щодо змін до статутних документів, виконання стратегічного плану у 2016 році.

Також презентовано:

-         комітету ILAC з інспектування,

-         Комітету ILAC AMC – зокрема, щодо результатів оцінювання регіональних організацій з питань акредитації,

-         Комітету лабораторій,

Запропоновано змінити правило для голосування від «Одна економіка – один голос» на «Один член – один голос». НААУ проголосувало разом з іншими європейськими країнами проти таких змін. За результатами голосування рішення – не вносити зміни до правил, хоча це й вимагається нідерландським законодавством.

Також відбулися голосування щодо обрання керівників комітетів організації– НААУ взяло участь у голосуванні.

Пропозиції щодо резолюції, зокрема, наступне:

 • Встановити перехідний період 3 роки з дати публікації для стандарту ISO/IEC 17034 (01.11.2016) та започаткувати сферу визнання для цього стандарту
 • Встановити перехідний період 3 роки з дати публікації для стандарту ISO/IEC 17025

Щорічне спільне засідання ILAC\IAF  (3 листопада 2016 р.)

Презентовано інформацію про діяльність:

-         Спільного  комітету з управління,

-         ІЕС,

-         Робочих груп з перегляду публікацій,

-         організаційні питання щодо організації щорічних засідань,

-         взаємодію з регіонами (звіт JEC),

-         керівного комітету IEC-IAF-ILAC,

-         ISO та CASCO,

-         OIML (міжнародна організація законодавчої метрології),

-         UNIDO,

-         JMC, спільного комітету IAF-ILAC з менеджменту,

-         комітету ILAC JDSC (Joint Development Support Committee – Спільний комітет з підтримки розвитку),

-         JWG A групи – зокрема, щодо впровадження нових 4 та 5 рівня визнання для IAF,

-         Спільної групи IAF-ILAC з комунікацій.

-         Звіти регіональних організацій з питань акредитації – AFRAC, APLAC, ARAC, EA, IAAC, PAC, SADCA.

Прийнято низку резолюцій, у тому числі:

-         щодо переходу на нову редакцію ISO/IEC 17011 – 3 роки (до серпня 2020 р.),

-         щодо дій у разі незгоди ILAC та IAF з поясненнями CASCO щодо вимог стандартів.

Інші питання

Проведено робочі зустрічі з керівниками національних органів з акредитації країн СНД та інших країн, обговорено питання щодо налагодження співпраці, проведено перемовини з секретарем IAF щодо стану проходження заявки НААУ для набуття членства у цій організації.

За результатами участі та обговорення питань Порядку денного засідання прийнято рішення:

 1. Після впровадження нової редакції стандарту ISO/IEC 17011 здійснити аналіз відповідності новим вимогам (таблиця з посиланням на документи НААУ).
 2. Після впровадження нової редакції стандарту ISO/IEC 17025 розробити план його впровадження у діяльність з акредитації.
 3. Здійснити аналіз щодо впровадження вимог IAF MD 20 в діяльність НААУ.
 4. Забезпечити впровадження резолюції IAF щодо обов’язкового посилання на статус акредитації акредитованими ОС (для систем менеджменту) – дата переходу 06.11.2019.

Семінар для аудиторів з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг

 14 листопада Національне агентство з акредитації України провело щорічний семінар для підтримання компетентності аудиторів з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги».

У семінарі прийняли участь 18 позаштатних аудиторів та головних аудиторів з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг.

Семінар пройшов за участю лектора Національного агентства з акредитації України начальника відділу акредитації органів з сертифікації Гоменюк В. В.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

-         правила оформлення звітів щодо аналізу документації, оцінки на місці та спостереження, переліку даних, що оцінюються під час оцінки на місці;

-         досвід та краща практика оформлення протоколів невідповідності;

-         формування сфери акредитації.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні запропонованих тем, задавали багато питань та вносили свої пропозиції щодо поліпшення роботи персоналу з акредитації НААУ.

Робоча зустріч з представниками проекту CUTIS

24 жовтня 2016 року у приміщенні НААУ відбулася робоча зустріч між керівництвом НААУ та представниками Проекту “Канадсько – Український проект з підтримки торгівлі та інвестицій” (CUTIS), який є п’ятирічним проектом з підтримки торгівлі та інвестицій, що фінансується Урядом Канади через Міністерство міжнародних справ Канади та виконується Конференційною Радою Канади (КРК) спільно з Канадсько-Українською Торговою Палатою (КУТП). Проект розпочав свою діяльність в лютому 2016 року і триватиме до лютого 2021 року. Головним Бенефіціаром проекту є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, метою якого є інтенсифікація експорту з України до Канади та залучення канадських інвестицій до України в рамках Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

Одним із аспектів роботи Проекту є посилення спроможності українських випробувальних лабораторій при випробуваннях продукції пріоритетних напрямків, тренування персоналу та надання їм рекомендацій для удосконалення процедур випробування до рівня стандартів Канади.

Під час зустрічі було обговорено наступні питання:

- визнання НААУ  на європейському та міжнародному рівнях;

- взаємне визнання стандартів Канади та України;

- порівняння процедур надання акредитації в Канаді та Україні;

- обговорення імплементації Угоди між Канадою та Україною в частині акредитації.

Під час зустрічі було досягнуто домовленість про подальше координування робіт Проекту з НААУ задля подолання нетарифних бар’єрів торгівлі між Канадою та Україною.

DSC_0203 DSC_0208 DSC_0206

Семінар з акредитації медичних лабораторій

20 жовтня 2016 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» в рамках Міжнародного форуму «Менеджмент в охороні здоров’я»  відбувся семінар «Акредитація медичних лабораторій відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015», організатором якого виступило Національне агентство з акредитації України (НААУ).

Семінар пройшов за участю: заступника Голови НААУ – начальника управління планово-організаційного Красюка В. В., начальника відділу нагляду за акредитованими лабораторіями НААУ Будника А. А., провідного фахівця відділу акредитацій лабораторій НААУ, кандидата біологічних наук Шевченко Л. Ю., керівника центру науки, медичних інновацій та моніторингу клінічної лікарні «Феофанія», доктора медичних наук, професора Котуза А. С. та заступника генерального директора з якості медичної лабораторії «Діла» Краснова В. В.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

-   інформація щодо повноважень та діяльності НААУ як національного органу з акредитації України;

-   аналіз вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності»;

-   практичні аспекти впровадження вимог стандартів у сфері акредитації в діяльності медичних лабораторій на прикладі акредитації «Діла»;

-   досвід розробки, впровадження та акредитації системи управління якістю клініко-діагностичної лабораторії клінічної лікарні «Феофанія» державного управління справами на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності»;

-   порядок акредитації медичних лабораторій НААУ.

На семінарі Голова НААУ Горицький В. М. вручив перший атестат про акредитацію медичній лабораторії «Діла» на відповідність вимогам стандарту  ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності».

У семінарі взяли участь близько 200 представників медичних лабораторій, клінічних та дитячих лікарень, медичних та клініко-діагностичних центрів.

Учасники семінару проявили зацікавленість щодо впровадження стандарту  ДСТУ EN ISO 15189:2015, процедури проходження акредитації в НААУ, питань навчання та компетентності персоналу медичних лабораторій тощо.

Завантажити презентації семінару.

Привітання з днем метрології та стандартизації

Шановні колеги! 

Щиро вітаємо вас зі святом -  Днем стандартизації та метрології!

Нині важко уявити собі сферу діяльності, в якій би не використовувалися складові технічного регулювання – метрологія та стандартизація. Вони є надійною основою захисту прав споживачів та стабільного розвитку держави.

Безымянный

Переконані, що і надалі ваші знання, досвід, професіоналізм сприятимуть економічному розвитку нашої країни, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та будуть надійною запорукою належного рівня якості та безпеки та життя.

В цей святковий день бажаємо вам творчої наснаги, плідного розвитку, успішного втілення своїх ідей, благополуччя, міцного здоров’я, щастя та радості!

А головне – щоб у кожен момент можна було пишатися своєю роботою!

Колектив НААУ

Семінар для аудиторів з акредитації випробувальних лабораторій

22 та 23 вересня відбувся семінар для підтримання компетентності аудиторів з акредитації випробувальних лабораторій відповідно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

У семінарі прийняли участь 51 позаштатний аудитор НААУ з акредитації випробувальних лабораторій.

Семінар пройшов за участю лекторів Національного агентства з акредитації України: заступника Голови НААУ – начальника управління планово-організаційного – Красюка В. В. та головного фахівця відділу акредитації лабораторій Гогомана І. В.

Під час семінару були розглянуті наступні питання:

- поточний стан діяльності НААУ;

- основи перевірки ВЛ згідно з методиками НААУ;

- оцінювання результатів участі ВЛ в міжлабораторних порівняннях з урахуванням нової редакції Політики НААУ щодо участі ООВ у перевірках кваліфікації;

- оцінка методів випробувань при перевірці на місці.

Також було проведено практичне заняття на тему «Аналіз прикладів некоректного звітування».

DSC_0044  DSC_0046

Запрошення на семінар НААУ

Шановні колеги!

Національне агентство з акредитації України запрошує  20 жовтня 2016 року  (14.00 – 17.00) взяти участь у семінарі «Акредитація медичних лабораторій відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015» .

Захід відбудеться  у рамках міжнародних заходів, форуму  «Менеджмент в охороні здоров’я»  та IX Міжнародної виставки LABComplEX. Лабораторна медицина.  Місце проведення: ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (Київ, вул. Салютна, 2-Б), павільйон №3, конференц-зал №2.

Серед програмних питань семінару:

 •  Інформація щодо повноважень та діяльності Національного агентства з акредитації України як національного органу з акредитації України.
 •  Аналіз вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності».
 •  Порядок акредитації медичних лабораторій Національним агентством з акредитації України.

Участь у семінарі безкоштовна. Детальна інформація та реєстрація за телефонами 206 -10-99,  380 (66) 80-08-364, 380 (96) 734-45-05 або он-лайн на сайті www.hcm.in.ua

Привітання з Днем Незалежності

Шановні колеги!

Щиро вітаємо вас із 25-річницею Незалежності України!

В цей святковий день зичимо вам міцного здоров’я, щастя, родинного добробуту, душевної рівноваги та впевненості в майбутньому.

Бажаємо, щоб ваша важлива праця на благо рідної Батьківщини та українського народу завжди була плідною та натхненою і дарувала вам лише радість та задоволення!

 Колектив НААУ

До уваги ООВ: впровадження національних стандартів!

1 січня 2016 року було затверджено національні стандарти ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування», ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу» та ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг».

В НААУ було затверджено Наказ НААУ від 10.08.2016 №127 «Щодо впровадження вимог національних стандартів в діяльності НААУ», який визначає заходи в перехідний період.

Наказ НААУ від 10.08.2016 №127

Наказ НААУ від 07.09.2016 №147

Щорічний звіт EA MLA за 2015 рік

Безымянный

Було опубліковано останній звіт EA щодо Багатосторонньої Угоди (EA MLA), який надає статистичні дані щодо EA MLA, а також огляд ключових заходів, метою яких був розвиток MLA, охоплення та підсилення системи паритетного оцінювання, завершених в 2015.

Рада з Багатосторонньої Угоди EA MLA (MAC) провела кілька засідань в квітні та жовтні в Стамбулі, Туреччина та Берліні, Німеччина відповідно.

Розширено дію EA MLA/BLA ще на двох членів  EA

У 2015 році ще один повноправний член EA, а саме IARM, Македонія, підписав Багатосторонню Угоду EA MLA щодо розширення своєї діяльності, в той час як один з асоційованих членів EA, а саме НААУ, Україна, підписав угоду про розширення своєї діяльності, що охоплюються їх Багатосторонньою Угодою EA (EA BLA).

Основні показники паритетного оцінювання

В цілому 10 національних органів з акредитації (НОА) пройшли процедуру паритетного оцінювання в 2015 році. В цілому 10 звітів про оцінку були розглянуті під час засідань MAC, серед яких 7 звітів відносяться до повторного оцінювання, 1 звіт до  первинного оцінювання та 2 звіти до попереднього паритетного оцінювання.

Розширення покриття EA MLA

Відповідно до маршрутної карти, узгодженої на засіданні в жовтні 2014 року, MAC активно розвивав EA MLA щодо включення ISO/IEC 17043 в якості діяльності 2-го рівня для акредитації провайдерів перевірки кваліфікації (PTP) протягом 2015 року. Зокрема, було прийнято рішення спільно з Комітетом з лабораторій ЕА щодо відсутності потреби в окремих настановах. У 2016 році в цілому 8 звичайних паритетних оцінювань і 5 паритетних оцінювань щодо розширення охоплюють діяльність PTP відповідно до документу EA-2/02 «Політика та процедури EA щодо Багатосторонньої Угоди». Зазначені оцінки розпочаті в квітні 2016 року у продовження навчання щодо гармонізації, організованого UKAS в лютому 2016 року. Очікується, що перші рішення щодо підписання EA MLA для акредитації провайдерів перевірки кваліфікації будуть прийняті EA MAC на засіданні у квітні 2017 року.

Розвиток EA MLA щодо включення акредитації виробників стандартних зразків (RMP) також просунувся в 2015 році. Настанову було розглянуто як таку, що є необхідною, та Спеціальна робоча група  EA LC розпочала розробку проекту. Навчання також було заплановано тоді, коли  ISO 17034 буде опубліковано.

Удосконалення системи паритетного оцінювання ЕА

З метою впровадження інструменту для поcтійного менеджменту паритетних оцінювань та оцінювачів у 2013 році було розпочато проект у сфері інформаційних технологій, який досяг значного прогресу у 2015 році. Онлайн-сервіси будуть розроблені до кінця 2016 року для більш легкого доступу, використання документів та даних усіма учасниками процесу.

Нова політика щодо планування діяльності з навчань МАС також була створена за  результатами досліджень, проведених в 2014 і 2015 роках з метою підвищення достовірності даних щодо оцінювачів та отримання  всеосяжної і оновленої  картини щодо ресурсів для оцінювання, які є в наявності в MAC. Ця політика повинна забезпечити регулярні та систематичні навчання для підвищення кваліфікації членів груп та керівників груп, і зосередити увагу на проблемах горизонтальної гармонізації паритетного оцінювання, таких як методи оцінювання, ризики, документація та статистична інформація.

Повна інформація та статистичні дані, в тому числі перелік повноправних та асоційованих членів-підписантів кожної сфери EA MLA станом на 31 грудня 2015 року, надані в щорічному звіті  EA 2015 та доступні на сайті EA .