Новини


Національне агентство з акредитації України

Підписано угоду про взаємне визнання з Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC MRA)

 16 жовтня 2014 року у м. Ванкувер, Канада на 18-му засіданні Генеральної Асамблеї Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій ILAC та 14-му спільному засіданні Генеральної Асамблеї ILAC та Міжнародного форуму з акредитації  IAF підписано Угоду про надання НААУ статусу повноправного члена ILAC – підписанта угоди ILAC MRA у сферах випробування та калібрування відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 («Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»).

Станом на 23.10.2014 на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (далі – міжнародний стандарт ISO/IEC 17025) НААУ акредитовано 416 діючих випробувальних та 17 діючих калібрувальних лабораторій.

Таким чином, підписання НААУ угоди ILAC MRA забезпечило визнання системи акредитації України та результатів діяльності акредитованих НААУ органів у сфері дії міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 на міжнародному рівні.

У роботі засідань ILAC та ILAC/IAF взяли участь представники національних органів з акредитації та організацій з країн Європи, Америки, Азії, Африки та Австралії і Океанії, зокрема:

-    керівники повноправних членів Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (далі – ILAC) – 86 національних органів з акредитації;

-    керівники асоційованих членів ILAC – 16 національних органів з акредитації;

-    керівники афілійованих членів ILAC – 15 національних органів з акредитації;

-    керівництво Європейської кооперації з акредитації (ЕА);

-    керівництво Організації з акредитації лабораторій країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (APLAC);

-    керівництво Міжамериканської організації зі співробітництва в сфері акредитації (IAAC);

-    керівництво Африканської організації зі співробітництва в сфері акредитації (AFRAC);

-    керівництво Південноафриканської спільноти з питань розвитку співробітництва в сфері акредитації (SADCA);

-    керівництво Арабської кооперації з акредитації (ARAC);

-    керівництво зацікавлених сторін ILAC – 26 міжнародних, регіональних та національних організацій, що мають інтерес до діяльності ILAC;

-    представники Комітету з оцінювання відповідності Міжнародної організації зі стандартизації (ISO/CASCO);

-    представники Міжнародної електротехнічної комісії (IEC);

-    представники Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU);

-    представники Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML);

-    представники Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO);

-    представники Міжнародного бюро мір і ваги (BIMP);

-    представники Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA);

-    представники Європейської комісії (EC).

Відповідно до п.4 (і) документа ILAC-P5:10/2013 «Угода ILAC про взаємне визнання», підписанти угоди ILAC MRA (84 національні органи з акредитації) визнають системи акредитації один одного у якості еквівалентних.​

В рамках засідання Генеральної Асамблеї ILAC/IAF відбувся ряд двосторонніх зустрічей представників НААУ з керівниками Міжнародної служби з акредитації Сполучених Штатів Америки, Національною службою з акредитації Словаччини, Національної служби з акредитації для оцінки відповідності Китаю та Ради з акредитації Сінгапуру. За підсумками даних зустрічей було досягнуто взаємної згоди щодо укладання двосторонніх угод про співробітництво з метою організації спільних конференцій, семінарів для спеціалістів промисловості, аудиторів та технічних експертів з оцінки відповідності, обміну досвідом з питань впровадження міжнародних стандартів у сфері акредитації та вивчення нормативно-правової бази один одного щодо аспектів акредитації та оцінки відповідності.

Також відбулися зустрічі делегації НААУ з керівниками Секретаріату ILAC та Міжнародного форуму з акредитації (далі – IAF) та були досягнуті попередні домовленості щодо отримання НААУ статусу підписанта угоди ILAC MRA у сфері інспектування відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17020 «Загальні критерії діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування» (далі – міжнародний стандарт ISO/IEC 17020) та отримання статусу підписанта Багатосторонньої угоди IAF (IAF MLA) у сфері сертифікації систем менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17021 «Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту» (далі – міжнародний стандарт ISO/IEC 17021) до кінця 2014 року за умови надсилання заявок для приєднання НААУ до угод ILAC MRA, IAF MLA та проходження відповідної процедури перевірки.

Угода_ILAC MRA_1

Результати першого етапу оцінювання НААУ з боку ЄА

За результатами першого етапу оцінювання НААУ з боку ЄА на адресу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов лист від Голови ЄА пана Томаса Факлама щодо оцінки діяльності НААУ, у якому підтверджується факт виконання НААУ вимог Регламенту (ЄС) 765/2008, стандарту ISO/IEC 17011 та обов’язкових документів ЄА.

Page_11-664x940

75182c1341dd17c847849886d40cc28c

Акредитація (лат. accredo, «довіряти») – процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт. Це засвідчення того, що орган з оцінки відповідності (ООВ) відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.

Акредитація в Україні здійснюється національним органом України з Акредитації, яким з 2002 року є Національне агентство з акредитації України (НААУ) і якому надані державні ексклюзивні повноваження на акредитацію органів з оцінки відповідності та проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації.

У 2009 році НААУ підписано Двосторонню угоду з Європейською кооперацією з акредитації (далі – Угода ЄА) щодо визнання результатів робіт з акредитації органів з сертифікації персоналу.

У листопаді 2011 року НААУ підписано асоційоване членство в ЄА.

У 2012 році НААУ підписано додаткову Угоду ЄА щодо визнання національної системи акредитації України у сферах акредитації калібрувальних лабораторій та випробувальних і медичних лабораторій, а також органів з сертифікації систем менеджменту.

Також, НААУ з 16 вересня 2014 року є асоційованим членом Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій ILAC.